2024. március 01.
A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola sorra nyeri a pályázatokat. Igyekeznek minden, a diákok számára hasznos programba bekapcsolódni.

ÖKO-tudatos Alkotók Projekt

Beszámoló  a  Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola sikeres pályázati programjáról.

   A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. Iskolánk 2015 óta több sikeres pályázattal kapcsolódott be a tehetségsegítést célzó programba.

  2017 áprilisában a komplex tehetséggondozó pályázati kategóriában pályázatot nyújtottunk be, „ÖKO-tudatos Alkotók” címmel. A pályázatok elbírálása után örömmel értesültünk arról, hogy szakmai programunkra 1.980.000 Ft támogatást kaptunk.

  Programunk célja: a természettudományos érdeklődésű, kreatív, innovatív és motivált tehetségígéretek azonosítása és gondozása a természeti, térbeli-vizuális, interperszonális és nyelvészeti tehetségterületeken.  A környezetvédelemmel kapcsolatos elméleti gazdagító programon túl, a tanulóknak lehetősége nyíljon arra, hogy ismereteiket a gyakorlatban, munka-és alkotó tevékenységben kamatoztathassák.

  A projekt további célja az volt, hogy a résztvevő tanulók előadás formájában osszák meg tudásukat, tapasztalataikat, és alkotó munkájuk gyümölcsét.

  A projekt célkitűzéseinek megfelelően 60 órás környezettudatos szemléletbe ágyazott tehetségfejlesztő programot valósítottunk meg, amihez kiegészítő tevékenységként társult még egy három napos szaktábor, és múzeumlátogatás. Az aktivitásra épülő, élménygazdag tevékenységek központjában a Földünk védelme és a fenntarthatóság témaköre állt.

  A projekt program lezárásaképpen kiállítást és bemutatót tartottunk az iskola tanulóinak, pedagógusainak és a szülői közösségnek. Az elkészített PPT prezentációt az igényelt eszközök felhasználásával (laptop, projektor, kivetítő vászon) mutatták be tanulóink. Az egész napos programon vendégül láttuk a megjelenteket, étkezést, édességeket és frissítőt biztosítottunk számukra.  A jó improvizációs és előadói képességű tehetségígéretek színvonalas előadást tartottak. A szereplés, és siker élményét tapasztalhatták meg, ami hatékonyan fejlesztette a motivációs és interperszonális képességeiket. Az előadás után a megjelentek megtekinthették kiállításunkon az éves munka során elkészült tárgyiasult alkotásokat: elvárásfa, ÖKO-lábnyomok, plakátok, és a projekt során készült egyéni és csoport fotókat.

  A kitűzött célokat maradéktalanul sikerült megvalósítanunk. Azonosítottuk tehetségígéreteinket, elmélyült ÖKO-tudatos szemléletük, ismereteik és képességeik gazdagodtak, innovációs képességük valamint kreativitás-és motivációs képességük fejlődött.

Az örömteli közös alkotó munka során összetartó közösséggé kovácsolódtunk.

Solymos Antónia és Kerekesné Adorján Anikó Éva projektvezetők

Twitter megosztás Google+ megosztás