2024. április 17.
Fontos döntéseket hozott meg mai ülésén a város képviselő-testülete. A gazdaságfejlesztési határozatok mellett kinevezték a Városi Könyvtár új vezetőjét, Lauránné Sziládi Gizellát, Kücsön Sándor képviselőt pedig gazdasági tanácsnokká választották.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 26-án megtartotta soron következő, munkaterv szerinti ülését a Városháza dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

1. A Fecskefű utca útstabilizálását elvégeztük mart aszfalttal a Paál László utca és a Zágoni utca közötti szakaszon. Ezenfelül az utca mindkét oldalán földmedrű árkot alakítottunk ki.

2. A Táncsics utcai Százszorszép Óvodánál 3 db parkolóhelyet alakítottunk ki.

3. Gyalogos átkelők kerültek kialakításra a Deák F. u. - Eötvös u., Deák F. u.-Jókai u, Knézich u. - Határ út, Mindszenty u. - Arany J. u.  kereszteződésében, illetve a Rákóczi kisiskola előtt.

4. Két db ping-pong asztalt helyeztünk ki a Sport-szigeti kondipark mellé.

5. A Bezerédi Sportpark építése ütemszerűen halad, jelenleg a központi épületek külső burkolása, a futókör gumiburkolása, a sportpályák hálózása zajlik. A várható befejezés október vége – november eleje, a kivitelezés határideje egyébként december 31.

6. A Sportpark körüli parkolók és azok csapadékvíz elvezetése kiépült, a műszaki átadás-átvételre szeptember 15-én került sor.

7. A Csendes, Homok, Csengeri, Lovas utcákban a bedőlt burkolt árkok rekonstrukciója megtörtént.

8. A Paradicsom-szigeten szilárd aszfalt útburkolatot kapott a Búzavirág sor 2. szakasza, illetve a Miklós sor.

9. A Levendula utcában található, illegális hulladékkal szennyezett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kitakarítása megtörtént, illetve az ingatlanok köré kerítést építettünk. Az utcában található egyik kamera az ingatlanokra lett irányítva a jövőbeni hulladék elhelyezések megelőzése, felderítése érdekében.

10. Szeptember 3-án lezajlott a lakossági veszélyeshulladék gyűjtés. A korábbi évekhez képest a gyűjtés gördülékenyebben ment, feltehetően a kisebb arányú lakossági részvételt az előző évek mérhetetlen nagy hulladékleadása indokolta.

11. Megrendeltük a Szekér utcai játszótérre 1 db kötélpálya kihelyezését, a kivitelezés határideje október 30. A Sport-szigeten elbontottuk a veszélyessé vált játszóeszközöket, megrendeltük helyettük az újakat, a kivitelezés október folyamán megtörténik majd.

12. Hat db. köztéri szemetes került kihelyezésre a Millennium lakónegyed környezetébe.

13. A vasútépítéshez köthető, vonatpótló volánbuszok útvonalának kijelölése (Jedlik Ányos u. egyirányúsítása) miatt kialakult forgalmi dugók enyhítése érdekében kezdeményeztük a Bláthy Ottó utca folytatásában lévő földutak stabilizációját az illetékes, vasútépítésért felelős kivitelezőtől. Ez az elkerülő szakasz az Északi Iparterületre érkezőknek és a Gábor Áron utcai körforgalomra felhajtóknak jelent alternatív elérést. Jelenleg a projekt a kivitelezői szerződéskötés szakaszában van.

14. A Dunaharaszti Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2022.06.20.- 2022.07.15. között megtartotta az Önkormányzat szokásos nyári napközis táborát.  Az idei évben 220 gyermek vett részt a táborban, amelynek helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kis iskolájának épülete volt.

15. Szeptember 13-án és 20-án lezajlott az idei őszi urológiai vizsgálat két szűrési alkalma, még 27-én van lehetőség a részvételre.

16. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbusza a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” című program keretében ingyenes szűrővizsgálatokat végzett szeptember 22-én reggel 9,00 órától 16,00 óráig a piactéren. Ez alkalommal – többek között – fej-, nyak- és szájüregi rákok szűrésére és általános állapot felmérésre volt lehetőség. Információink szerint több, mint 90 fő vett részt a szűrésen.

17. A helyi buszjárat kihasználtságának vizsgálata, azaz az igényfelmérés tapasztalatai alapján mind az általános-, mind a vonatpótló buszjáratot érintően módosítottuk a menetrendet, és 2023. május 31. napjáig megkötöttük ez utóbbi szolgáltatás további ellátására a szolgáltatási szerződést.

18. A BMSK Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az új, 24 tantermes iskola beruházásának megvalósításához forrás biztosítására jelenleg nem kerül sor. Erre tekintettel a BMSK által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött vállalkozási szerződés a felek között nem lép hatályba.

19. Megszerveztük és megtartottuk mind az augusztus 20-i, mind a városnapi rendezvényeinket. Az időjárás az idei évben nem volt velünk, ennek ellenére mindkét nagyrendezvényünk sikeres volt, sok látogatót vonzott.

A képviselők két sürgősségi előterjesztés megtárgyalásával kezdték a munkát. A Budapest-Belgrád vasút megvalósítása érdekében az Önkormányzat átad összesen 304 m2 nagyságú területet a sínek mentén a Magyar Állam részére. Döntöttek arról is, hogy kiírják a közbeszerzést 2023. évre a villamos áram megvásárlására.

Ezt követően a testület elfogadta a költségvetés végrehajtásáról szóló első féléves beszámolót, és módosították a rendeletet.

Több, a Helyi Építési Szabályzat megváltoztatását célzó előterjesztést tárgyalt meg a Képviselő-testület: elindították a szükséges eljárásokat annak érdekében, hogy a későbbiekben megvalósulhasson a Dunaharaszti-Alsónémedi kerékpárút; a Hit Gyülekezete Fő úti épülete; a Paál László utca és a tüzéptelep közötti logisztikai beruházás; valamint a Déli Iparterületen, az 51. sz. főútvonal keleti oldalán történő beruházások mindegyike.

A Némedi út és az 51. sz. főútvonal kereszteződésében lévő tüzép telep és a Paál László utca között lévő terület már a „kezdetektől” az iparterület része, de ezidáig nem került sor a cégek ide településére. Most azonban eldőlt a terület sorsa, a HelloParks Kft. ide telepíti logisztikai csarnokait. A terület az 51. sz. főútról, a leendő körforgalmon, majd a Paál László utcán keresztül lesz megközelíthető. Az Önkormányzat ragaszkodott hozzá, hogy a kiszolgáló út úgy épüljön meg, hogy a lehető legmesszebb kerüljön a lakóterülettől. Ennek megfelelően az út a Paál László utcáról visszakanyarodik a főútvonal felé, majd a főúttal párhuzamosan, közvetlenül mellette haladva szolgálja ki a csarnokokat, így azok a „hátukat” mutatják majd a lakóövezetnek. Jó szolgálatot tesznek ugyanakkor azzal, hogy leárnyékolják a főútvonal zaját. Ez a beruházás is – akárcsak a többi – munkahelyeket teremt és jelentős adóbevételt hoz majd Dunaharasztinak.

A testület döntött arról, hogy megosztja azt a telket, amelyen jelenleg a Rákóczi kisiskola és a Területi Gondozási Központ korábbi épülete (Batthány u. 2.) található, így lehetőség nyílik utóbbi ingatlan értékesítésére.

A Máv-Alsó területrendezését célzó folyamat során egy újabb fontos döntést hozott meg a testület, amely tisztázza a tulajdonosok jogait és kötelezettségeit. Szintén a Máv-Alsó területen értékesít az Önkormányzat egy 280 m2 nagyságú, a város által nem használt területrészt.

A képviselők döntöttek az érintettek kérésére két közterület-elnevezésről (Angyali Lovas Tanya és Kardos Tanya), elfogadták a Területi Gondozási Központ és a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolóit, a Városi Bölcsőde szakmai programját és szmsz-ét, majd módosították a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatát, létrehozva a gazdasági tanácsnoki pozíciót, amire meg is választották Kücsön Sándor képviselőt, a Pénzügyi Bizottság tagját.

Végezetül a Képviselő-testület 5 évre kinevezte Lauránné Sziládi Gizellát, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárosát a Városi Könyvtár vezetőjének.

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás