2024. február 29.
Címkék: testületi ülés
Újabb 5 évre Gáll Sándor a József Attila Művelődési Ház (és a Laffert Kúria) vezetője, a város közútjait továbbra is a Hidrográd Kft. tartja karban.

A képen balról: Lehel Endre alpolgármester, Dr. Szalay László polgármester, Kiss Gergely jegyző, Karl József alpolgármester

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 27-én megtartotta soron következő, munkaterv szerinti ülését a Városháza dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 1. Az Állami Számvevőszék 2021 szeptemberében az „Önkormányzatok ellenőrzése – Önkormányzati hivatalok szervezeti teljesítmény-ellenőrzése” keretében a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal ellenőrzését kezdte meg. Az ellenőrzés lezárult, a jelentés szerint a Hivatal a legmagasabb, ötös értékelést kapott. Az Állami Számvevőszék ún. „jó gyakorlatot” azonosított, mivel a Hivatal lépéseket tett a szervezeti teljesítmények kialakítására, a teljesítménycélok mérésére, értékelésére az eredményesség és a hatékonyság követelményeinek érvényesülése érdekében.
 2. A Védőnői Szolgálat szervezésében 2022. május 27-én 9:00 órától 12:00 óráig megrendezésre került a minden évben nagy érdeklődésnek örvendő „Egészség nap”. Idén 150 dunaharaszti lakos vett részt a rendezvényen, ahol a bőrgyógyászati- és szemészeti vizsgálaton túl csontritkulás, vércukorszínt-, vérnyomás mérés, EKG, méhnyakrákszűrés, dietetikai tanácsadás, HPV tájékoztatás, számítógépes talpvizsgálat, reflexológia is az érdeklődők rendelkezésére állt az Önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően.
 3. Dr. Kopcsányi Veronika szakorvos teljesítette a 2021-22-es tanévre tett vállalást, és elvégezte az óvodás korú gyermekek fogászati szűrését. A kezdeményezés nagyon nagy sikert aratott mind a kicsik, mind az óvodapedagógusok körében. Mindenki munkáját köszönöm, akik az eredeti elképzelés megvalósításában fáradhatatlanul közreműködtek.  
 4. Nem a közszolgáltatási szerződés módosításával, hanem egy teljesen új személyszállítási megállapodás létrejöttével biztosítjuk a Ventona Trans Kft. közreműködésével a vonatpótló járatok megközelítését segítő helyi buszjáratot a Máv-Alsó és a központi HÉV állomás között.
 5. Megkezdődött a Csokonai utcában a járdaépítés, az alépítmény elkészült, jelenleg a térkövek lerakása van folyamatban, melyet majd a csapadékvíz elvezetése fog követni.
 6. Megkezdődött a Sport sziget Piknik park környezetében lévő elöregedett csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója.
 7. Fekvőrendőrök kihelyezése történt a Magyar utcában és az Egry József utcában. Tervezzük még a kihelyezést a Millennium utcában is.
 8. A Bezerédi Sportpark készültségi foka elérte a 60 %-ot, a beruházás várhatóan szeptember vagy október hónapban elkészül.
 9. A Sportpark kialakításával párhuzamosan a BMSK beruházásában elkészült a pályázaton elnyert kondipark.
 10. A Dózsa György úton az ivóvíz rekonstrukció átvétele június 23-án megkezdődött. A Műszaki Iroda mindenre kiterjedő hibalistát adott át a Beruházó részére. A műszaki átadás-átvételhez a hibalistán szereplő feladatok minőségi és hiánytalan elvégzését követően járulunk csak hozzá.
 11. A Városi Bölcsőde Kossuth Lajos u. 4. szám alatti épületében, megnyert pályázat keretében a vállalkozói szerződést megkötöttük egy teljes vizesblokk felújítására. A kivitelezésre július 18-tól augusztus 19-ig, a nyári szünetben kerül sor.
 12. A Kerekerdő Bölcsődében a klímák felszerelése minden csoportszobában megtörtént.
 13. Elkezdődött az intézmények kazánjainak és fűtésvezérléseinek szervizelése.
 14. A Mese Óvodában a kazánok vezérlésének javítása zajlik.
 15. A Napsugár Óvodában folytatódott a LED világítás kiépítése.
 16. A Sportcsarnok gépészeti rendszer felülvizsgálata, az épület-felügyeleti rendszer és a napelemes rendszer tervezése folyamatban van.

A beszámoló elfogadását követte az előterjesztések megtárgyalása. A Képviselő-testület elindította a Helyi Építési Szabályzat módosítását a Máv-Alsó vasútállomás átalakítása érdekében, illetve lezárta azt a módosítást, ami a Szivárvány Óvoda bővítése és a Bezerédi Sportpark átalakítása érdekében vált szükségessé. Elfogadták a költségvetés módosítását, biztosították az önkormányzati tulajdonú DH-Főúti Projekt Kft. működéséhez szükséges forrást, módosították a Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervet, meghatározták a 2. félév munkatervét, elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

A kondipark már készen van a Bezerédi Sportpark területén

A Képviselő-testület közbeszerzési eljárásban döntött arról, hogy a város közútjainak karbantartásával, felújításával a Hidrográd Kft.-t bízza meg az elkövetkezendő kétéves időszakra. Lezárták a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázatot is: újabb 5 évre a mostani vezetőt, Gáll Sándort bízták meg a feladattal, egyhangú szavazással; pályázatot írtak ki ugyanakkor a Városi Könyvtár vezetői feladatainak ellátására.

A képviselők az előzetesen megadott napirendhez képest nem tárgyalták végül a Máv-Alsó terület fejlesztésével kapcsolatos, a tulajdonosi kör által beadott módosítási javaslatot, valamint az önkormányzati cégek könyvvizsgálóira tett indítványt. Ezeket a kérdéseket elnapolták, amint a szükséges információk rendelkezésre állnak, ismét foglalkozik velük a testület.

Fotó: Tóth Gábor, dunaharasztionline.hu

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás