2024. április 18.
Címkék: testületi ülés
A város költségvetését tárgyalták újabb fordulóban, a tervezet ezt követően a közmeghallgatás elé kerül. Átalakul az intézményi struktúra, önállósul a könyvtár és a Szivárvány Óvoda.

Az ülésen dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1.    A Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dunaharaszti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 2016. január 25-én kelt együttműködési megállapodást felülvizsgáltuk, módosításuk nem szükséges, ezért továbbra is hatályban maradnak.
2.    Megkezdődött a 0,4 kV-os kisfeszültségű elektromos hálózatok mentén lévő fák elektromos űrszelvény gallyazása.
3.    Az utak és az ingatlanokhoz nem kapcsolódó járdák síkosság-mentesítése folyamatosan történt, mintegy 200 tonna só került kiszórásra.
4.    A sportcsarnok kivitelezésére a DMTK a nyertes kivitelezővel megkötötte a vállalkozási szerződést. A kivitelezés befejezésének időpontja 2017. december 15. Az elektronikus építési naplót megnyitottuk és a munkaterület átadásra került a kivitelező részére. A tényleges kivitelezési munkák várhatóan február közepén kezdődnek meg. Az ingatlanra az elektromos- és gáz közműbekötéseket az önkormányzat megrendelte.
5.    A Városi Könyvtár „Videotéka” épületrészének eladása megtörtént. Annak érdekében, hogy a meglévő épületbe a gyűjtemény egy része átköltöztetésre kerülhessen, folyamatban van a tárolók kialakítása. Mivel a kazán az eladott épületrészben van, így a megmaradó épület fűtésrendszerét át kell tervezni, melynek az engedélyeztetése elkezdődött. Az új kazán elhelyezésének kivitelezési munkái és a galéria szinten található új mini-konyha és étkező kivitelezési munkáit legkésőbb június végéig szeretnénk elvégeztetni. A fűtésrendszer átalakításának költsége az adás-vételi szerződés alapján a vevőt terheli.
6.    Az iskolák átadása vagyonkezelésre a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központnak megtörtént. A szolgáltatókat értesítettük, a mérőórák átírását elindítottuk, annak érdekében, hogy a számlákat már február elejétől a vagyonkezelő kapja. Az iskolák átadására vonatkozó megállapodás és vagyonkezelési szerződés értelmében folyamatban van a közüzemi költségek megosztásának előkészítése a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal. A költségmegosztás azokra az épületekre vonatkozik, amelyekben az önkormányzat által működtetett tálalókonyha- és étkező területek vannak.
7.    A közmeghallgatás időpontja: 2017. február 13. 18.00 óra, József Attila Művelődési Ház.

A képviselők módosították egy korábbi határozatukat, ezzel megkönnyítve a Jedlik Ányos utca egy szakaszának rendezését, majd megtárgyalták az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetét. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke és Fényes István, a városfejlesztési bizottság elnöke is további tárgyalásra alkalmasnak találta a tervezetet, amit a város nyilvánossága a közmeghallgatáson (február 13-án, hétfőn 18 órakor a művelődési házban) vitathat majd meg. A képviselők jóváhagyták a polgármesteri hivatal, valamint a város egyéb, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek munkamegosztásáról szóló megállapodást, majd döntöttek arról, hogy milyen feltételekkel írnak ki pályázatot az újonnan létrejövő Szivárvány Óvoda (tagintézménye: Százszorszép Óvoda), mint önálló intézmény magasabb vezetői pozíciójára. Hajdú Zsolt, az Oktatási-, Művelődési- és Sport Bizottság elnöke megköszönte a hivatal segítségét ebben a munkában.
A képviselő-testület ezt követően döntött a város kulturális-művelődési intézményeinek átszervezéséről. Ennek értelmében a Városi Könyvtár kiválik az eddigi, a művelődési házzal közös struktúrából és önállóan működik tovább. A József Attila Művelődési Ház továbbra is székhely-intézményként működik, és ide tagozódik be telephelyként a Laffert Kúria.
A testület határozott arról, hogy a város tulajdonba veszi a Delforg Kft. által kiépített szennyvíz-elvezető rendszert, majd azt az ÉDV Zrt.-nek üzemeltetésre átadja. Elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, majd az oktatási, valamint a szociális és egészségügyi bizottságok 2016. évi munkájáról szóló beszámolókat. Hajdú Zsolt, az oktatási bizottság elnöke külön kiemelte a város oktatási-nevelési és művelődési intézményei, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat gyümölcsöző együttműködését, megköszönve azt; beszámolójukat pedig azzal egészítette ki, hogy a bizottság aktívan részt vett a városi rendezvények megszervezésében.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás