2024. február 29.
Címkék: testületi ülés
Január 1-től az állam teljes körűen átveszi az iskolákat. Új csomópont épülhet a Kőrösi iskola környékén. Eredményes lett a zöldterületek kezelésére kiírt közbeszerzési eljárás. Ülést tartott a képviselő-testület.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:

Októberben megkezdődött a 2016. évi leltározás:

  • A leltározás első ütemében az iskolák - Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola/Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola/Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola/Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola/Baktay Ervin Gimnázium/Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye Dunaharaszti Telephelye – leltározása történt meg. A feleslegessé vált, megrongálódott, javíthatatlan eszközöket leselejteztük. Elszállításuk folyamatban van.
  • Az elkészült, lezárt intézményi leltárak 2016. október 28-án megküldésre kerültek a KLIK felé, illetve intézményenként (helyrajzi számonként) részletesen felsoroltuk az eszközöket, bruttó és nettó értékkel.
  • A Területi Gondozási Központhoz tartozó konyhák feleslegessé vált, leselejtezett eszközei elszállításra kerültek.

 

Külterületi szemétgyűjtésre került sor: Duna-Tisza csatorna, 51-es főút, Fecskefű utca, Homoktövis utca, Irinyi J. utca, Lomb utca és egyéb mezőgazdasági területek mellett lévő földutak mentén.

Földutak javítása 100 m3 töltőanyag felhasználásával a Kandó K., Baross G., Fecskefű utcákban, ill. a Paradicsom sziget és Sport sziget utcáin megtörtént.

A Szondi utca közúti, közterületi ingatlanainak összevonását testületi határozat alapján kezdeményeztük a Földhivatalnál.  Az ELMŰ, mint vezeték jog jogosultjának hozzájárulását követően az ingatlan-nyilvántartásban a változás átvezetésre kerül.

Befejeződött a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Rákóczi utca 28. szám alatti „Baglyos” épületében az emeleti és lépcsőházi nyílászárók cseréje és az érintett helyiségek festése.

Befejeződött a Városi Temető ravatalozó helyiségének felújítási munkája. A felújítás keretén belül új fényforrások kerültek elhelyezésre, elbontottuk a falakat takaró függönyöket és helyettük impregnált gipszkarton borítást készítettünk textil tapéta bevonattal.

Elvégeztük a hetedikes fiúk körében a HPV elleni oltáskampányt, lebonyolítottuk az ingyenes anyajegy-, illetve prosztataszűréseket. Megszerveztük az őszi iskolaszünet idején a szünidei gyermekétkeztetést.

Sport játszótér átvizsgálása, a hibák kijavítása megtörtént.

A Sportcsarnok közbeszerzési felhívása november 21-i héten megjelenik.

A Kócsag, a Botond utcák vízelvezetése elkészült.

A KLIK-kel a külön megállapodás ás a vagyonkezelői szerződés-tervezet egyeztetés alatt van.

A Dokumentumtár.hu munkatársai áttekintették a kötelező elektronikus közzétételi feladatok ellátásával kapcsolatban a hivatal közadat oldalon található közzétételi adatait, regisztrációit és mindent rendben találtak.

Ezt követően a képviselők döntöttek arról a közbeszerzési eljárásról, amely a város zöldterületeinek, és egyéb közterületeinek karbantartásáról szól. Pethő Zoltán jegyző elmondta, hogy a pályázati anyagot hatan vették ki, ketten nyújtottak be pályázatot, és egy induló adta be a szükséges hiánypótlást. Ennek alapján a feladatot a Zöld Korona Garden Kft. végezheti, évi nettó 99,973 millió forintért.

A testület módosította a 2016. évi költségvetést, és elfogadta a ¾ évi beszámolót. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bevételeket túl-, a kiadásokat alulteljesítette a város. Horváth Jenő megjegyezte, hogy magas azon magánszemélyek száma, akik esetében inkasszót kell kezdeményezni. Ezen személyek kinnlévősége 30 millió forintra rúg. A képviselők megtárgyalták a következő év költségvetésének koncepcióját is. Kücsön Sándor jelezte, hogy nő az állami elvonás mértéke. A vasút melletti utakra nem kapunk építési engedélyt a Budapest-Belgrád vonal felújítása miatt, így ezek javítására más módot kell találni. Hajdú Zsolt megköszönte, hogy az általa vezetett Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság programjaira, kereteire meglesz a pénz. Dr. Szalay László polgármester bejelentette, hogy megkapjuk a TAO-pénzek bevonásának lehetőségét a Sportcsarnok megépítésének következő szakaszára. Pethő Zoltán – Knapp Tibor kérdésére – elmondta, hogy a járulékcsökkentés és a minimálbér-emelés hatásai körülbelül kiegyenlítik egymást.

A képviselők döntöttek arról, hogy a Jókai u. 36. szám alatti ingatlant megvásárolja a város, és az ott lévő épület elbontásával, illetve a trafó áthelyezésével új csomópontot alakít ki, amely megoldhatja a Kőrösi iskola környékén kialakult közlekedési anomáliákat. Ezt mind a polgármester, mind Horváth Jenő nagyon fontosnak nevezte hozzászólásában. A testület módosította a gördülő víziközmű-fejlesztési tervet, elfogadta a peres ügyekről, majd a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáról szóló beszámolót. Ez utóbbinál Horváth Jenő elnök jelezte a szakbizottság egyetértését.

Ezt követően tért rá a testület annak az előterjesztésnek és vagyonkezelői szerződésnek a tárgyalására, amely a dunaharaszti iskoláknak az állam felé történő, immár teljes körű átadását szabályozza. Dr. Szalay László polgármester köszöntötte az ülésen megjelent dr. Pálos Annamáriát, a KLIK szigetszentmiklósi tankerületének vezetőjét. Hajdú Zsolt, a szakbizottság vezetője felvázolta az előzményeket: 2013-tól működött a vegyes rendszer, amikor is a fenntartás és a működtetés különvált. 2017. január 1-től azonban már teljesen állami kézbe kerülnek az iskolák. Örülünk annak, hogy az intézményvezetők dönthetnek a tanórán kívüli bérbeadásról, ez fontos a városnak. Kücsön Sándor a Pénzügyi Bizottság üléséről számolt be, és elmondta, hogy nem örülnek az újabb változásnak, mert a város idáig megoldotta az iskolák működtetését. Többségi szavazással támogatták az előterjesztést, de felmerült a kérdés, fontos-e egyáltalán szavazni, hiszen az átadás kötelező, eldöntött tény. Ő maga támogatja az előterjesztést. Hajdú Zsolt szerint fontos a szerződésről szavazni, hiszen a részletek abban vannak. Ezzel egyetértett dr. Szalay László is, hiszen az ingatlanok és ingóságok a tulajdonunkban maradnak, és akkor is fejlesztettük az intézményeket, amikor már tudtuk, hogy át kell adnunk őket. Nagyon sok beruházást hajtottunk végre. Fontos kérdés tudni, hogy a tankerület mennyi pénzt kap majd a központi költségvetésből (az önkormányzatra az iskolák fenntartása céljából kivetett ún. szolidaritási adó 227,8 millió forint lesz 2017-ben - a szerk.) A polgármester végezetül mindenkinek megköszönte a munkát, aki részt vett az átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolításában, az intézmények vezetőinek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak és a tankerületnek egyaránt.

A testület ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

A hivatal épületéről készült szép felvételt köszönjük Fegyveres Tibornak.

Twitter megosztás Google+ megosztás