2021. október 24.
Alakul a 2016. év költségvetése - a képviselő-testület üléséről jelentjük

Levél ment a miniszterhez a posta ügyében

2016. január 27. szerda

Címkék: posta
Második olvasatban tárgyalták a költségvetést. Az önkormányzat kiáll a kisposta megmaradásáért. Ez történt az ülésen.

A képviselő-testület Knapp Tibor indítványára napirendre vette a betelepítési kvóta elleni tiltakozást. Kücsön Sándor hozzászólásában jelezte, hogy ezzel nem ért egyet, mert ez nem helyi probléma. Eddig nem volt gyakorlat az országos ügyek behozatala a testületi ülésre, mondta. Beszéljenek akkor az oktatási rendszerről, az egészségügyről, a megfagyott emberekről, tette hozzá. A kérdést napirendre vették, majd annak tárgyalása során Kücsön Sándor kifejtette az MSZP álláspontját a kérdésben. A dublini rendszerrel – a menekültek Magyarországra visszaküldésével - ők sem értenek egyet, a már itt lévők szétosztását támogatják, ez 2000 menekült letelepítését jelentené nálunk, 2 év alatt. Új szabályozásra van szükség, szabad, egységes Európa kell, nem kerítések.
A testület a szavazás során kiállt a kvótarendszerrel szemben. Kücsön Sándor indítványára szintén napirend előtt tárgyalták a Rákóczi-ligeti kisposta ügyét. Dr. Szalay László polgármester elmondta, hogy az országgyűlési képviselőnk, Pánczél Károly segíteni próbál az ügyben, és közbenjárt a Miniszterelnökségen. A posta vezetése még nem jelzett felénk. Kücsön Sándor közölte, hogy január 27-én 15 órakor újabb demonstrációt tartanak a bezárásra ítélt postánál. Kérte a testületet, hogy álljon ki az ügy mellett, egységesen. Knapp Tibor jelezte, hogy nem tudott ugyan ott lenni az első tüntetésen, de támogatja az ügyet, olyannyira, hogy felkereste Pánczél Károlyt, aki aztán lépett a miniszter – Lázár János – felé az ügyben. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a demonstráció átment kormányellenesbe, és ez nem jó. Ezt Fényes István és Kücsön Sándor cáfolták, majd Kerekes Gabriella jelezte, hogy még többen is lettek volna, de sok idős ember nem tudott eljönni.
A testület a szavazás során egyhangúlag kiállt a posta megmaradása mellett.
Ezt követően dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:
1.    Tomajmonostora polgármestere, Fazekas Szabolcs segítséget kért Önkormányzatunktól, hogy segítsünk a helyi iskola fenntartásában tűzifa vásárlással, melynek összege 640.000,- Ft. Intézkedtem, hogy a polgármesteri tartalék terhére utalják el az összeget Tomajmonostora község részére.
2.    A tornacsarnok engedélyezési terveinek két építési ütemre bontását és a kiviteli tervek készítését megrendeltük, annak érdekében, hogy a DMTK be tudja nyújtani a 2. ütemre is a TAO pályázatát és az első ütem kivitelezési pályáztatása lebonyolítható legyen.
3.    A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Földvári utcai és Fő úti épületeiben a folyosók és közös terek festési munkái elkészültek.
4.    A Baktay Ervin Gimnázium közlekedő területein befejeződött a lábazatburkolás.
5.    A Dr. Pósta Sándor utca HÉV felőli végén a biztonságos közlekedés érdekében a vízelvezető rendszer átépítésére, padkaszélesítésre került sor, valamint a pályatest töltés mellett védőkorlátot fogunk kihelyezni.
6.    A Piramis Áruházzal szembeni, újonnan kialakított buszmegállóba felépítményt helyezünk ki.
7.    Az egyirányú utcákban a behajtani tilos táblákra a „kivéve kerékpárral” kiegészítő feliratok folyamatosan kihelyezésre kerülnek.
8.    Birtokháborítás megszüntetése tárgyában a felek a pert szüneteltetik addig, amíg az Önkormányzat a Kaltenecker József által megjelölt helyen a területe megközelítéséhez szükséges átjárást biztosítja, ezt követően a per megszűnik.
9.    A februári testületi ülés 29-e helyett 2016. február 25-én (csütörtökön) 14.00 órakor lesz, mert a költségvetési rendelet elfogadását szabályozó jogszabály elfeledkezett a szökőévről.
A képviselő-testület 2019. január 31-ig meghosszabbította a DV Kft. ügyvezető igazgatójának, Janák Farkasnak a megbízatását.
A város költségvetésének második olvasatát tárgyalva több képviselő is – Kücsön Sándor, Hajdu Zsolt, Knapp Tibor, Fényes István – is elégedettségét fejezte ki, mondván, hogy korrekt, konszenzusig tárgyalt anyag van születőben. Pethő Zoltán jegyző jelezte, hogy több normatívát kaptunk, mint amire számítottunk, ebből a pénzből informatikai fejlesztéseket hajtunk végre az iskolákban. A képviselők jóváhagyták a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekkel kötendő megállapodást, valamint azokat a megállapodásokat, amelyek a nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolatot szabályozzák. Módosították néhány ponton az önkormányzat SZMSZ-ét, és elfogadták a Területi Gondozási Központ szakmai programját. Rendelkeztek a Bezerédi utca és a Temető utca sarkán lévő terület belterületbe csatolásáról, majd egy Ráday utcai (M0 autópálya melletti) ingatlanrész eladásáról.
A következő napirendi pontban három önkormányzati ingatlan – Evezős u. 8. és 22., Kerkai sétány 5283/2. hrsz. – eladása került sorra. Dr. Szalay László és Pethő Zoltán a bizottsági ülések történéseit felidézve elmondta, hogy az Evezős u. 8. esetében sikerült a vevőjelölttel egy magasabb árat elfogadtatni (18.000 Ft négyzetméterenként), míg az Evezős u. 22. eladását nem javasolták a bizottságok, mivel az önkormányzati tulajdonú kempinggel közvetlenül szomszédos, így azzal esetleg összevonható lenne. Kücsön Sándor jelezte, hogy ő tartózkodott az üléseken, de ezekkel a változtatásokkal már elfogadható számára az előterjesztés. Kerekes Gabriella elmondta: a DV Kft. felügyelő-bizottsága nem támogatja az eladásokat, mert nem látnak terveket a Duna-partra vonatkozóan. Pethő Zoltán emlékeztetett, hogy a költségvetésben 15 millió forint bevételi előirányzat szerepel ingatlanok eladásából. Gerber Ferenc szerint a templom mögött korábban is volt már rossz döntés, gondolni kell gyermekeink Harasztijára is. Knapp Tibor sem támogat olyan döntést, ami a Kis-Dunánál telekeladásról szól. Andrásik Sándor javasolta, hogy az eladást hirdesse meg az önkormányzat. Dr. Szalay László közölte, hogy neki ez nincs ellenére, bár a jogszabályok 25 millió forint alatt ezt nem teszik kötelezővé. Fényes István egyetértett Gerber Ferenc véleményével. Horváth Jenő aggodalmát fejezte ki, hogy a Kerkai sétányon történő eladással az utca meghosszabbodhat, és ez újabb telkek kialakulásához vezethet. Dr. Szalay László megnyugtatta, hogy ez Natura 2000-es terület, tehát védett, és ez a testület nem fog ott utcát nyitni.
A képviselők végül úgy döntöttek, hogy az Evezős u. 8. számú ingatlant eladják, az Evezős u. 22.-t azonban nem értékesítik, mint ahogy a Kerkai sétányon lévő telket sem.
A testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki a 9. sz. háziorvosi körzet betöltésére, április 15-i határidővel, majd elfogadták a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, illetve az Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.
Napirendre került egy előterjesztés az önkormányzati tulajdonú cégek – a hulladék-gazdálkodással foglalkozó Multi-Dh. Kft. és a vagyonkezeléssel foglalkozó DV Kft. – esetleges összevonásáról. Knapp Tibor felidézte, hogy 1 éve határoztak arról, hogy majd készül egy összevonási javaslat, de ez végül nem készült el. Ismeretes, hogy a Multi-Dh. Kft. veszteséges, a DV kft. nyereséges, és osztalékot fizet az önkormányzatnak, amiből tulajdonképpen a másik veszteségeit finanszírozzuk. Feltette a kérdést, szükség van-e önálló vagyonkezelőre? Fényes István ezt nem javasolná, mert ezzel elvesztenénk az osztalékot, és ki tudja, az állam mire készül még a hulladék-gazdálkodás területén. A testület nemet mondott végül az összevonásra. Utolsó napirendi pontként pedig döntöttek egy pedagógus szolgálati lakás kialakításáról és bérbeadásáról.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás