2023. június 09.
Címkék: testületi ülés
Az első olvasatra már eldőltek a nagy kérdések. Köztiszteletben álló pedagógus kapott kitüntetést. Újabb öt évre megbízták a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét. Idei utolsó ülését tartotta a képviselő-testület.

Az ülés ünnepi percekkel kezdődött. A képviselő-testület döntése alapján 2016-ban a „Dunaharaszti Kiváló Pedagógusa” díjban részesült Mirkovicsné Varga Erzsébet, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nyugalmazott magyar-történelem szakos tanára. Hajdú Zsolt meleg szavakkal méltatta a köztiszteletben álló tanárnőt, majd dr. Szalay László polgármester átnyújtotta számára a kitüntetést. Mirkovicsné Varga Erzsébet láthatóan meghatódva mondott köszönetet az őt ünneplő taps közepette.
Ezt követően dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1.    Új üdvözlőtáblák kerültek elhelyezésre a városba érkezők és a várost elhagyók köszöntésére, melyek rozsdamentes acélból készültek az élettartam növelése érdekében.
2.    Földutak rendkívüli gréderezésére került sor a Máv-Alsó utcákban, Paradicsom-sziget utcáiban és a vasút mellett lévő Kandó Kálmán-Baross utcákban.
3.    Az utak síkosságmentesítése érdekében a közszolgáltató tájékoztatása szerint 200 tonna só áll rendelkezésre, az utakat 4 db sószóró adapterrel rendelkező tehergépkocsi és 6 db tolólapos gép fogja szükség esetén karbantartani. Az ingatlanokhoz nem kapcsolódó járdák síkosságmentesítésére 30 fő áll készenlétben.
4.    Az Önkormányzat karácsonyi ajándékaként 720 csomagot jutattunk el városunk 81 éven felüli lakosainak, a gondnokság alatt lévőknek és az összes közfoglalkoztatottnak. A kiszállítás a Területi Gondozási Központ munkatársainak érdeme.
5.    December 16-án rendezte meg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Vöröskereszt a művelődési házban a nagycsaládos karácsonyt, melynek keretében önkormányzatunk 130 rászoruló család gyermekeit ajándékozta meg.
6.    2016 novemberében a Városi Bölcsődébe ablak befeszítés módszerével betörtek, azonban onnan nem tulajdonítottak el semmit. Az intézmény vezetője az ügy kapcsán bejelentést tett a Rendőrségen.

A képviselők döntöttek egy olyan ingatlan belterületbe csatolásáról, amely a Schwarzmüller Kft. tevékenységének bővítéséhez szükséges. Módosították a helyi adókról szóló rendeletet, és döntöttek arról, hogy a sportcsarnok építéséhez szükséges többletköltséget, bruttó 18 millió forintot biztosítják a költségvetésben.
A testület ezután rátért az önkormányzat 2017-es költségvetése első olvasatának tárgyalására. Fényes István a városfejlesztési, Hajdú Zsolt az oktatási, Kücsön Sándor a pénzügyi bizottság részéről biztosította támogatásáról a tervezetet. Egyetlen felvetésként a Szent István utcai járda felújítását említették, de ennek elkészültére ígéretet kaptak a jegyzőtől, a pénzmaradvány alakulásának függvényében. Knapp Tibor hozzászólásában két dolgot említett meg. Kétségesnek látta annak a 45 millió forintnak a sorsát, amit az önkormányzat a saját cégétől, a Multi-Dh. Kft.-től visszavár. Megköszönte a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy egyeztettek vele az útépítésekről, de meglátása szerint a Máv-Alsón beígért 4 utcából csak kettő épül majd meg biztosan, a kimaradók közül a Zsálya utcát említette név szerint. Dr. Szalay László elmondta, hogy a 45 millió forintnak mindenképpen meg kell érkeznie az önkormányzat számlájára. A cégnek megvan erre a fedezete. Pethő Zoltán jegyző pedig arról beszélt, hogy az utcák közül azok épülhetnek meg először, amelyek belterületen vannak, amint ezek rendeződnek, jöhet a külterületi rész. A Zsálya utca megépülése az adóbevételek alakulásától függ, de szinte biztos, hogy meglesz rá a fedezet, akár a többire. Továbbra is egyeztetni fognak a képviselővel.
A testület módosította az SZMSZ-ét, meghosszabbította a folyószámlahitel-keretének rendelkezésre állását, meghatározta a 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervet, módosította a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát, és döntött arról, hogy megszünteti a Dunaharaszti Könyvtárért Közalapítványt.
A képviselők tárgyaltak a település-rendezési tervekről. Fényes István a városfejlesztési bizottság részéről támogatta az előterjesztett anyagot. Kücsön Sándor két felvetéssel élt. Fontosnak nevezte, hogy megvalósulhasson az 510-es és az 51-es utakat a Bilk térségében összekötő út. Ez legalább olyan lényeges, mint az 51. sz. főút kiszélesítése a Coca-Colától az M0-ig. Beszélt arról is, hogy csak az övezeteknek megfelelő beépítéseket kéne támogatni. Van előrelépés a beépíthetőség korlátozásában, de kevés. Ezzel Knapp Tibor is egyetértett, egyre több a konfliktus abból, hogy a város zsúfolttá válik. Dr. Szalay László válaszában elmondta, hogy a Bilknél tervezett út három lehetséges nyomvonala közül csak egy érinti Harasztit, és nem mindegy, melyik épül meg, mert a költsége több százmillióra rúg. Tárgyalni fog majd Budapest főpolgármesterével és Soroksár polgármesterével is, de nem bízik benne, hogy ezt meg fogják építeni. A beépítéseknél látják a tendenciát, miszerint a lebontott házak helyére négylakásos társasházak is épülnek akár, ezért változtattak a terven, hogy ennek elejét vegyék. Gerber Ferenc javasolta, hogy szavazzák meg az előterjesztést, mert az a jelenlegi formájában is jobb, mint az eddigi szöveg. A képviselők így is tettek a vita végén.
A testület titkos szavazáson, egyhangú igennel szavazott bizalmat újabb 5 évre Paréj Józsefnének, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, ezzel elismerve áldozatos és magas színvonalú munkáját. Az intézményvezető munkáját külön méltatta Horváth Jenő, a szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. A képviselők meghatározták a következő félév munkarendjét, majd rátértek dr. Szalay László polgármester jutalmazására.
Az előterjesztésben hat havi jutalomról szóló javaslat szerepelt. Knapp Tibor kért szót, és módosító indítványként három havi jutalom kifizetését javasolta. Indoklása szerint a polgármester elvégezte a feladatát, és amit ki tud emelni, az a tao-pénzekért folytatott sikeres lobbitevékenység volt. De ha a jó dolgokat neki tulajdonítjuk, akkor a negatívat is neki kell, mondta a képviselő, felhozva, hogy a kényszerből megalakított hulladékos cég szerinte több tízmillióba került a városnak. A polgármester megköszönte a kritikát és a háromhavi jutalomról szóló javaslatot is, de leszögezte, hogy a kényszerű átszervezésről nem ő és nem a város tehet, azt a jogszabályok okozták, minthogy a költségek, így pl. a lerakói díjak emeléséről is központilag döntöttek. Fényes István hozzászólásában elmondta, hogy a polgármester egyik nagy érdeme, hogy hosszú évek óta sikeresen fogja össze a különböző pártállású képviselőket, a testületben egység van, a város fejlődik, miközben látjuk, hogy más önkormányzatoknál milyen harcok dúlnak. Minden képviselő körzetére odafigyel, így Knapp Tiboréra is, és ez így helyes. A képviselők többsége végül megszavazta a hat havi jutalmat. A polgármester ezt megköszönte és jelezte, hogy egy részét – mint minden évben – most is jótékony célra fordítja.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra. A Városházáról készült szép felvételt köszönjük Fegyveres Tibornak.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás