2021. október 25.
Pedagógusok, orvosok, szociális szférában vagy kulturális életben dolgozók: ők azok, akik gyermekeinket nevelik, oktatják, a városban élőket gyógyítják, segítenek időseinken, vagy akik gondoskodnak arról, hogy különböző kulturális programokkal feltöltődhessünk.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014-ben alkotta újra azt a rendeletet, amelyben a városért és lakóiért kiemelkedő munkát végző közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adható kitüntető díjak adományozását rögzítik.

2020-ban a pandémia miatt elmaradt a Közalkalmazottak Napja, amely hagyományosan minden évben megrendezésre kerül, és melynek keretében a díjazottak átvehetik a kitüntetéseket. Ezen a jeles ünnepen közel 300 vendég egy évben egyszer terített asztaloknál találkozik, beszélget, felhőtlenül szórakozik. Vendéglátásukról a város vezetése gondoskodik.

2021-ben - a jelenleg is hatályos járványügyi intézkedések betartásával - június 4-én, pénteken délután meg tudtuk tartani a Közalkalmazottak Napját a Városi Sportcsarnokban, amit izgalommal várt minden résztvevő.

Dr. Szalay László polgármester az alábbi kitüntető díjakat adta át:

Dunaharaszti Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díjban részesült Kenessey Beáta, a Hétszínvirág Óvoda intézményvezetője és Wágnerné Szabó Andrea, a Százszorszép Óvoda tagintézmény vezetője. Méltatásukat Csapóné Nagy Klára, a Szivárvány Óvoda intézményvezetője mondta el. A díjat olyan pedagógus kaphatja, aki hosszú ideje kiemelkedő színvonalú és eredményességű munkát végez.

Dunaharaszti Gyermekeiért Kitüntető Díjat kapott Doleszák Jánosné bölcsődevezető, méltató sorait Durányik Tünde bölcsőde vezető helyettes írta, távollétében az est műsorvezetője olvasta fel. Az elismerés annak a közalkalmazottnak vagy köztisztviselőnek adományozható, aki a személyes gondoskodást nyújtó gyerekjóléti, gyermekvédelmi területeken, szervezetekben kiemelkedő tevékenységet végez

Dunaharaszti Lakosságának Egészségéért- Szociális Ellátásáért Kitüntető Díjat vette át dr. Kozma Magdolna kollegiális vezető orvos, a laudációt Kiss Gergely jegyzőtől hallhattuk. A kitüntetés annak adható, aki városunk lakosságának egészségéért, szociális ellátásáért hosszú időn át magas színvonalon dolgozik, vagy dolgozott.

A Dunaharaszti Területi Gondozási Központ vezetője, Schmidt Tibor kiváló munkájáért főmunkatársi címet adományozott Váradi Andrásnénak és Árva Lajosnak.

A díjak átadását és a vacsorát követően Janklovics Péter színművész és a Divina Machina együttes szórakoztatta az egybegyűlteket.

Szeretettel és köszönettel gratulálunk minden díjazottnak!

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Twitter megosztás Google+ megosztás