2022. január 24.
Lassan egy éve már, hogy nemcsak helyi rendelet tiltja a kerti hulladék elégetését, hanem egy BM rendelet, amely - természetesen - az egész országban hatályos. Az alábbiakban közöljük a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Kirendeltségének tájékoztatóját.

Tisztelt Önkormányzat!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja ad lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására.

Felhívom a figyelmet, hogy a fenti törvényi rendelkezés 2021. január 01-ét követően hatályát vesztette, így abban az esetben is SZIGORÚAN TILOS az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy az OTSZ. 226. §- ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltétlekhez kötött az ezirányú tevékenység végzése.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Kérem, tájékoztassák a településük állampolgárait, lakóit, hogy jelentősen megváltoztak 2021. január 01-ét követően az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelkezések!

A jogszabályváltozásból eredő kérdések felmerülése esetén készséggel rendelkezésre áll a PMKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség a +36-23-524-570-es telefonszámon és az erd.hatosag@katved.gov.hu e-mail címen.

                                                                                             Nagy László tű. százados

                                                                                     katasztrófavédelmi elnökhelyettes

Twitter megosztás Google+ megosztás