2022. október 04.
A rendszer túlterhelése, a mélyponton lévő ingatlanok szennyvízzel való elárasztása. Ezt okozza, aki felelőtlenül jár el. Újabb ellenőrzések és szigorú büntetések jönnek.

Tájékoztatás ellenőrzéssel kapcsolatban – Északdunántúli Vízmű Zrt.

A szennyvízhálózatba bekötött csapadékvíz a hálózat megnövekedő terhelése miatt jelentős problémákat okozhat.

A közműves szennyvízelvezető-hálózatba hirtelen bejutó nagy mennyiségű esővizet a szennyvízcsatorna rendszer nem képes elvezetni, a szennyvízátemelő berendezések nem bírják a fokozott terhelést, így a mélypontokon lévő lakásokban megjelenhet a szennyvíz, amely mind műszaki, mind közegészségügyi szempontból hátrányos következményekkel járhat.

Emellett a szennyvíztisztító-telepeket meghatározott szennyvízmennyiség befogadására tervezik, a szennyvízhálózatba szabálytalanul bekerülő csapadékvíz jelentősen megnöveli a terheltségüket, és az üzemeltetés szempontjából is többlet ráfordításokat eredményez.

Tekintettel arra, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése szerint az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos, szükséges a felhasználási helyek ellenőrzése, az esetleges szabálytalanságok feltárása, és megszüntetése.

A szabályos közműhasználat közös érdek, ezért Dunaharaszti Város Önkormányzatával együttműködve az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2021 szeptemberétől Dunaharaszti területén ellenőrzéseket hajt végre, melynek során a megbízott munkatársak a csapadékvíz szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetését fogják vizsgálni, füst-, illetve UV folyadék bebocsátásos módszerrel.
Az ellenőrzés során használt anyagok az egészségre ártalmatlanok.

Az ellenőrzési feladat közterületről elvégezhető, a szabályszerűséget betartó Felhasználók nyugalmának megőrzésével, mivel a módszer a szabálytalan rákötéseknél ad közvetlenül észlelhető jelzést.
Füstöléses vizsgálat során feltárt összekötés(ek) esetén munkatársaink kezdeményezik a Felhasználónál az egyeztetést, és az összekötés helyét feltáró pontosító vizsgálatot.
A szabálytalanság megszüntetésére Társaságunk az ellenőrzéskor határidőt szab meg,  mely leteltét követően visszaellenőrzést hajtunk végre.

Szeretnénk felhívni a Felhasználók figyelmét, hogy víziközmű-szolgáltatásról szóló fent hivatkozott Korm. rendelet 85. § alapján, ha az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, a víziközmű-szolgáltató a jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után az üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel, továbbá Üzletszabályzatunk 8. számú mellékletében meghatározott mértékű kötbér érvényesíthető.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Üzletszabályzata elektronikus úton az alábbi linken tekinthető meg, és tölthető le: https://www.edv.hu/tarsasagunkrol/hivatalos_kozlemenyek/uzletszabalyzat/
ÉDV Zrt. Ügyfélkapcsolati elérhetőségei:
Telefonos ügyfélkapcsolat: 06 80 555 222
E-mail: ugyfelkapcsolat@edvrt.hu
Online ügyfélkapcsolat: https://vizcenter.hu/edv/
Kérjük szíves együttműködésüket, és türelmüket az ellenőrzések időtartama alatt, továbbá kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Az alábbiakban egy kis csatorna-használati illemtan:

Twitter megosztás Google+ megosztás