2024. április 21.
Címkék: testületi ülés
Lefékeződött a nagy társasházak építése Dunaharasztin. Tegnapi ülésén újabb részletszabályokat fogadott el a Képviselő-testület.

A képen: Lehel Endre alpolgármester, dr. Szalay László polgármester, Kiss Gergely jegyző, Karl József alpolgármester

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 25-én tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 1. A „Helyi humán fejlesztések Dunaharaszti városában” című pályázatunk megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, így a támogatási kérelem tartalmi értékelését megkezdte az Irányító Hatóság.
 2. A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános iskola jelzésére, mely szerint eltűnt a korábban az Önkormányzattól kapott jersey térelválasztó elem, amely az Iparos utcai kijárón közlekedő gyermekek biztonságáért felelt, két új elemet helyeztünk ki.
 3. A hirtelen jelentkező allergiás tünetek kezelésére szolgáló Epipen injekciók szavatossági idejét szigorúan számon tartva, március hónapban 14 készítmény pótlásáról gondoskodott az Önkormányzat. Az érintett oktatási- és nevelési intézményekben, továbbá a bölcsődékben elhelyeztük az injekciókat. 
 4. 2024. március 12-én feladásra került a 2023. évi költségvetési beszámoló és annak keretében a 2023. évi állami támogatás (normatíva) elszámolás.
 5. A Paál László utca útalap stabilizációja készen van, az aszfalt burkolat elkészítésére várhatóan a jövő hét folyamán kerül sor az időjárás függvényében. A csapadékvíz-elvezető földárok teljes hosszban elkészült.
 6. A szennyvíztisztító telepre bevezető út csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukcióját is elvégeztük.
 7. A Sport-szigeten elkezdődött a fák veszélytelenítése és egyúttal megkezdődött a facsemeték elültetése is.
 8. A külterületen illegálisan elhelyezett hulladékok begyűjtése megkezdődött.
 9. Meghirdetésre került a tavaszi zöldhulladék gyűjtés, mely a szokásos két ütemben, 2024. április 13-14. és 2024. április 20-21-én lesz megtartva.
 10. Folytatódott a nem szilád burkolatú utak javítása.
 11. Méltóképpen ünnepeltük meg március 15-én szabadsághőseink emlékét. Különösen emlékezetes volt Sasvári Sándor színművész és lánya, Sasvári Léna ünnepi műsora. Sokan vettek részt az ünnepségen, köszönöm a részvételt mindenkinek, aki eljött.
 12. Lezajlottak az urológiai szűrés tavaszi időszakra meghirdetett vizsgálatai. A tervezett 75 fő helyett 89 fő vizsgálatát végezte el Dr. Török Péter szakorvos, akik közül 4 fő további vizsgálatát látta indokoltnak. Az idei évben – a korábbiaktól eltérően – összesen négy alkalommal fog sort keríteni az Önkormányzat az ingyenes urológiai vizsgálatok elvégzésére, így még három alkalommal lesz lehetőség felkeresni a doktor urat.    

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem emeli fel a bölcsődei gondozási díjat, az továbbra is 14.000 Ft lesz havonta és gyermekenként (itt kell megjegyezni, hogy az Önkormányzat önköltsége 157 ezer forint/hó/gyermek). A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által a nyári tanítási szünetben szervezett tábor gondozási térítési díját tanulónként és naponta 1.400 forintban határozta meg a testület.

A képviselők több ponton is a Helyi Építési Szabályzat módosítását határozták el, ez része annak a folyamatnak, amely az elmúlt években indult el, és a túlzott beépítések visszaszorítását célozza. Módosítani kívánják a HÉSZ-t annak érdekében is, hogy megvalósulhasson az Emag telephelyét a Paál László utcával összekötő szervizút; itt további telekalakítási eljárásokra van szükség. Kisebb ingatlanrészek megvásárlásáról is döntöttek a Kéreg utcában, az út megfelelő szélessége érdekében. Szintén ilyen célt szolgál egy Fecskefű utcai szántóföldi ingatlan megvásárlása is.

A képviselők beszámolót fogadtak el a civil szervezetek előző évi támogatásának elszámolásáról, és úgy döntöttek, hogy támogatást nyújtanak az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítványnak. Jóváhagytak egy tankerületi döntést a Kőrösi iskola létszámának meghatározásáról, majd beszámolókat fogadtak el a Rendőrőrs; a Kisduna TV, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2023. évi munkájáról; valamint elfogadták a Jegyző tájékoztatását a folyamatban lévő peres ügyekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Fotó: Tóth Gábor / dho

Twitter megosztás Google+ megosztás