2024. június 18.

Fókuszban a költségvetés

2020. január 27. hétfő

Megtartotta idei első ülését a képviselő-testület, terítékre került a város 2020. évi büdzséje.

Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak főbb eseményeiről:

- Megvásárolta az Önkormányzat a rendészet új autóját, egy Dacia Dustert.

- Befejeződött a Némedi út déli oldalán a járdaépítés és vele párhuzamosan a csapadékvíz szikkasztó árkok felújítása.

- A Némedi úti és Andrássy utcai lakosok által külön kért kapubeállók kialakítása ezután fog megkezdődni.

- Elkészült a Vadvirág utca a Ponty utcáig, a Sport szigeten a játszótéri összekötő út, az Alsó- Duna utca, a Hókony szigetre vezető utca és a Hókony sor mészkővel való javítása.

- Kihelyeztek a Magyar Közút kérésére egy elsőbbségadás táblát a Felső-Duna utca – 510-es út csatlakozásához.

- Kihelyezésre került egy közlekedést segítő tükör a Máv-alsó utcán, a Kaszala utca csatlakozásánál.

- Terelő elemek kerültek elhelyezésre a piactér Temető utcai oldalán az illegális autóbejárás lezárására.

- A Felnőtt Orvosi Rendelőben a belső szakipari (gépészet, elektromos, burkolás stb.) munkák folynak, aláfűtött fóliázás alatt a külső hőszigetelési munkák is megkezdődtek.

- A Rákóczi Iskola melegítő konyhájának és ebédlőjének a használatbavételi eljárása várhatóan február végéig lezajlik, jelenleg a szakhatósági bejárások folynak, a Junior Zrt. párhuzamosan megkezdte a külön engedély kiadásának intézését.

- Az energetikai intézmény felújítások kapcsán a Kossuth utcai bölcsődében szükségessé vált elektromos mérőhely szabványosítását (ad-vesz mérő felszerelését) elvégeztettük.

- A 24 osztályos új általános iskola tervezési programjához szükséges adatokat az eljárást lefolytató kormányzati ügynökségnek megküldték, a tankerület, a minisztérium és az Önkormányzat részvételével megbeszélést tartottak, melynek keretében helyszíni bejárás is történt. Megállapodtak arról is, hogy már a tervezés folyamán is rendszeres kooperációs egyeztetéseket fognak tartani.

- A Pest Megyei Kormányhivatal elfogadta az Önkormányzat kérését, és aláírta a Járási Hivatalok kialakítása céljából 2012. februárjában megkötött megállapodás módosítását. Ennek értelmében a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat visszakapta a gyámhivataltól a korábban használatában lévő belső irodáját, így a Szolgálat újra elindíthatja korábban szervezett ifjúsági programjait.

- Január 2. napján megkezdődött az Önkormányzat által finanszírozott lakossági tüdőszűrő vizsgálat, amely február 13. napjáig fog tartani a József Attila Művelődési Házban.

Ezt követően a napirendi pontokat tárgyalta a Képviselő-testület. A munkát mindjárt a legfontosabbal, Dunaharaszti 2020. évi költségvetésének első olvasatával kezdték. A bizottsági üléseken részletesen megtárgyalt anyaghoz a testületi ülésen már csak néhány hozzászólás érkezett. A büdzsét következő körben a február 10-i közmeghallgatás elé terjeszti a polgármester, majd a február végén tartandó testületi ülésen fogadhatják el végleges formájában a képviselők.

A képviselők megújították a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködésüket, elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, jóváhagyták az intézményekkel kötött megállapodásokat, módosították a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, és belterületbe csatolták azt az ingatlant, ahol a város új, 24 tantermes általános iskolája fog felépülni. Jóváhagyták a Felnőtt Orvosi Rendelő eszközbeszerzéséhez szükséges pénzügyi keretet, átadták a tankerületnek vagyonkezelésre az iskolákban elvégzett értéknövelő beruházásokat, majd elfogadták az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolókat.

Twitter megosztás Google+ megosztás