2024. június 21.
Címkék: testületi ülés
14 millió forinttal támogatja a város a helyi egyesületek, civil szervezetek programjait, a közösség érdekében végzett tevékenységét. A polgármester a képviselő-testület és a hivatal nevében megköszönte a nyugdíjba vonuló Pethő Zoltán jegyző munkáját.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal nevében megköszönte a nyugdíjba vonuló Pethő Zoltán jegyző több évtizedes munkáját, amit a város érdekében kifejtett. Külön méltatta azt az időszakot, amit Pethő Zoltán a polgármesteri hivatal élén, jegyzőként töltött el. Miután átnyújtotta a testület és a hivatal ajándékait, Pethő Zoltán röviden felidézte azt a 25 évet, ami alatt a polgármesteri hivatal kötelékében a várost és az önkormányzatot szolgálta.

Az ülésen dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:

  1. Megkezdődött a játszóterek felújítása, karbantartása. A javítások mellett, új játszóeszközök: rugós játékok, hinták, focikapuk kerülnek kihelyezésre.
  2. A HÉV-állomás P+R parkolójában található elektromos töltőállomás átalakításra került, használatához kártya nem szükséges. A meglévő hálózati kapacitás nem bizonyult elegendőnek, így teljesítmény bővítést kezdeményeztünk 3X20 A értékre.
  3.  A város óvodáiban lezajlott az iskolába készülő korosztály hallásvizsgálata. A szűrés a gyerekek 19%-ánál talált hallásproblémát, az érintett szülők minden szükséges tájékoztatást megkaptak.
  4. A 8230 helyrajzi számú területen a sportcsarnok előre-gyártott szerkezeti elemeinek elhelyezése folyamatban van. A kivitelezési munkák készültsége a vállalkozási szerződésben előírt műszaki ütemtervnek megfelelő. Kivitelező határidőcsúszást nem jelzett.
  5. A sportcsarnok melletti területre, szintén a 8230 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportuszoda engedélyezési eljárása folyamatban van. A pályázat beadásához az egyesületnek megküldtük a Képviselő-testület határozatát, valamint a tender tervek alapján elkészített szakágankénti tételes árazatlan költségvetést.
  6. A Városi Piac területén közel 4000 m2 betonfelület kapott új aszfaltburkolatot, valamint az élelmiszer árusító helyen (büfékocsik) viakolor burkolás, és mészköves felületképzés történt. Az új aszfaltozott terület mellett a közeljövőben szintén egy mészköves felületjavítást fogunk megvalósítani.
  7. Az Alsó-Duna sor útjának és a Rákóczi utcában az iskolai parkolónak a mészköves javítása megtörtént.
  8. A város szilárd burkolatú útjainak kátyúzása folyamatosan zajlik, azonban az úthálózat korából adódó állapota miatt az utak tervszerű, ütemezett felújítása (újraaszfaltozása) a jövőben elkerülhetetlen beruházás lesz.
  9. Megtörtént a tél folyamán megrongálódott „fekvőrendőrök” javítása, cseréje.
  10. A Dózsa György út-Némedi úttól délre lévő területen elmúlt hétvégén megtörtént a zöldhulladék elszállítása, az északi városrészben erre a feladatra ezen a hétvégén fog sor kerülni.

Dr. Szalay László indítványára a testület 100.000.- forint támogatást szavazott meg a ráckevei mentőalapítványnak. Ezután tért rá a testület az önszerveződő közösségek támogatásának vitájára. Hajdú Zsolt, az Oktatási-, Művelődési- és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy 58 civil szervezet pályázott, közöttük került felosztásra a rendelkezésre álló 14 millió forint. Sok szempontot vett figyelembe a bizottság álláspontja kialakításakor, ezek közül a program, tevékenység, ezek társadalmi hasznossága, a város életében való részvétel és a taglétszám voltak a legfontosabbak. Megköszönte a civil szervezetek munkáját, amit a közösség érdekében kifejtenek.

A képviselők döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be központi forrásra a Damjanich u. 32. sz. alatti háziorvosi rendelő részleges felújítása céljából, és biztosítják az ehhez szükséges önerőt. Horváth Jenő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy ezt egyhangúlag támogatják, akárcsak azt a pályázatot, amit viszont az önkormányzat ír ki a sajnálatosan megüresedő 9. sz. háziorvosi körzet betöltése céljából. Dr. Komoróczy Zoltán, aki egy éve látta el a körzetet, jelezte, hogy felhagy ezzel a tevékenységgel, ezért gondoskodni kell az utódlásáról. A testület elfogadta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. Horváth Jenő jelezte, hogy a szakbizottság támogatja az előterjesztést, Kücsön Sándor pedig külön méltatta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat áldozatos munkáját, pozitív hozzáállását, és sok erőt, egészséget kívánt további munkájukhoz.

A képviselők elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, majd napirend után Hajdú Zsolt kért szót. Elmondta, hogy a bizottság saját hatáskörében felosztotta az oktatási-nevelési intézmények között azt a 1,5 millió forintot, amit azok saját programjaik finanszírozására fordíthatnak. Feltett egy kérdést arra vonatkozóan, hogy lesz-e ismét a temető környékén virágüzlet. Dr. Szalay László elmondta, hogy már tervezés alatt van a leendő üzlet, amely a temető területén lesz, és az utcára nyílik majd.

Ezt követően Pethő Zoltán kért szót, további jó munkát kívánva a város vezetésének. Közölte, hogy a zárszámadás jól áll, a város meg tudja valósítani az erre az évre kitűzött céljait.

A határozatokat - a jegyzőkönyv elkészülte után - természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás