2023. június 09.

Ez történt a testületi ülésen

2016. szeptember 26. hétfő

Címkék: testületi ülés
A város növelni akarja az elektromos töltőállomások számát. Új szolgáltató viszi majd el a szemetet. Módosulnak a védőnői körzetek. Tilos a közterületeken italozni.

A testületi ülés ünnepélyes percekkel kezdődött. Dr. Szalay László polgármester először Táborosi Zoltánnét, a Városi Könyvtár nyugállományba vonuló vezetőjét köszöntötte, megköszönve neki több évtizedes munkáját. Ezt követően Kolozsvári Kingát és edzőjét, Gnyálin Istvánt köszöntötte a polgármester. A fiatal dunaharaszti kick-boxos versenyző szép sikert ért el Dublinban, ahol a világbajnokságon egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett a kadet-2-es korosztályban. Drscsákné Kerekes Gabriella pedig – Hajdu Zsolt távollétében – az oktatási bizottság és az önkormányzat nevében nyújtotta át a diákösztöndíjakat azoknak, akik ezt kiváló tanulmányi eredményeikkel kiérdemelték. Álljon itt az ő névsoruk is: Török Lilla, Kreisz Jázmin Alexa, Faragó Emese, Szennai Csenge Viktória, Becsák Dániel, Bányik Benjámin Dorián, László Richárd, Apagyi Zoltán.

A köszöntéseket követően dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:
1.    Belvíz- és csapadékvíz elvezetés elkészült feladatok:
-    Az A-3 belvízcsatorna külterületi szakaszának tisztító kotrása elkészült, a belterületi szakasz kotrása októberben lesz kész
-    Az A-3-7 belvízcsatorna (a Jedlik és Bláthy Ottó u. közötti szakaszán) mederbővítő kotrása elkészült, a burkolás október második felében történik meg
-    A Botond utca csapadékvíz-elvezető rendszere (nyomóvezetés kiépítése) kész, a csapadékvíz átemelő építése és a rendszer üzembe helyezése október elején történik
-    A Táncsics utcai csapadékcsatorna Bezerédi utcai csapadékcsatornára történő rákötése megtörtént, ezzel a Dózsa György úti csatorna jelentős túlterhelése csökkent.
2.    Útfenntartás és közlekedés szervezés keretében elvégzett feladatok:
-    MÁV-Alsó utcáinak gréderezése (augusztusban)
-    Kaszala Károly utca kátyúzása
-    Sport-szigeten a Csónak utca és a Sziget utca kátyúzása
-    Alsó-Dunasor útjavítása
-    A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Tagintézményének gördülékeny megközelítése érdekében a beközlekedő utat a Lilaakác köztől a Fő út felé egyirányosítottuk
-    A Gyermekorvosi Rendelőnél a biztonságos közlekedés érdekében megrendeltük közlekedési tükör kihelyezését.
3.    Hivatalunknak sikerült elérni, hogy közvilágítási rekonstrukció keretében a Határ úton minden oszlopra az ELMŰ saját költségén kiemelt lámpakarral rendelkező lámpatesteket épített ki.  
4.    Folyamatban lévő feladatok:
-    A Pitypang utca felületi zárása elkezdődött, még a héten elkészül
-    A Kócsag utca vízelvezetése október első hetében elkészül
-    A Soroksári út egy szakaszának vízelvezetése október végéig befejeződik
-    A Paradicsom-szigeti utcák útjavítása október közepéig megtörténik
-    A Dunaharaszti Mese Óvoda előtti fekvőrendőr megjavítása a héten elkezdődik
-    A Károlyi utcában készül az ivóvíz-hálózat rekonstrukciója.
5.    Intézményi fenntartások:
-    A Dunaharaszti Mese Óvoda területén lévő, önálló önkormányzati lakás felújításra került. A felújított épületrészt a Pedagógiai Szakszolgálat fogja használatba venni.
-    A Dunaharaszti Százszorszép Óvoda külső lábazatjavítási és ereszdeszka javítási munkái elkészültek.
-    A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola kistornaterem falvizesedés miatti vakolatjavítási és parkettázási munkái elkészültek.
-    A Dunaharaszti Rákóczi Ferenc Általános Iskola „B” épületében lévő balesetveszélyes emeleti és lépcsőházi ablakainak cseréjére szerződést kötöttünk.
6.    A Dunaharaszti Rendőrőrs állománya 4 fővel bővült.

A testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be elektromos töltőállomások létesítésére. Knapp Tibor kérdésére, miszerint mennyire célszerű ezeket nálunk elhelyezni, dr. Szalay László elmondta, hogy ez a jövő, és szeretné, ha az önkormányzat is vásárolna hamarosan egy elektromos autót. Fényes István is örömét fejezte ki, és javasolta, hogy az egyik állomás a Petőfi-szobor melletti parkolóban legyen.
A képviselők elfogadták a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló első félévi beszámolót, elvégezték a szükséges módosításokat, módosították a díjrendeletet, a védőnői körzeteket, majd rendeletet alkottak a közterületen történő szeszesital-fogyasztás betiltásáról. Elfogadták a gördülő víziközmű-fejlesztési tervet, majd döntöttek arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával október 1-től a Vertikál Nonprofit Kft. bízzák meg. A környező településeken (Taksony, Alsónémedi, Ócsa, Tököl, Délegyháza stb.) a Vertikál Nonprofit Zrt. végzi a közszolgáltatást. A cég több mint 20 éve foglalkozik hulladékgazdálkodással, országos szintű hulladékgazdálkodási rendszert működtet, ezáltal képes a települések igényeinek megfelelő ellátására kistérségekben és a nagyobb régiókban egyaránt. A cégcsoportot alkotó szolgáltató szervezetek által ellátott lakosszám közel 650.000 fő. Gerber Ferenc azt kérte, hogy a Fő úton továbbra is maradjon a hajnali elszállítás, a kukásautók ne a délelőtti nagy forgalmat akadályozzák. Dr. Szalay László megnyugtatta, hogy nem lesz változás. Knapp Tibor felidézte a Multi-Dh.Kft. és a Multiszint Kft. együttműködését, amely veszteséges volt az önkormányzat cégére nézve, de azt is elismerte, hogy erről az önkormányzat nem tehetett. A felügyelő-bizottság is egyetért ezzel a lépéssel, jelezte.
A testület döntést hozott egy önkormányzati terület értékesítése ügyében, majd elfogadta a Területi Gondozási Központ munkájáról szóló beszámolót. Ezt követően Kücsön Sándor előterjesztését tárgyalták meg, melynek tárgya az európai uniós tagság megerősítése volt. A javaslat három részből állt: a testület kinyilvánítja, hogy elkötelezett hazánk európai uniós tagsága mellett; felkéri a polgármestert, hogy ezt képviselje minden tárgyalása során; kinyilvánítja, hogy saját munkája során is fontos szempontnak tekinti ezt. Knapp Tibor módosító javaslatot nyújtott be, miszerint a második részt hagyják el (szerinte ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a Kormány nem így gondolja), az elsővel és a harmadikkal viszont ő maga is egyetért. A szavazás során végül sem az eredeti előterjesztés, sem a módosító indítvány nem kapott többséget.
A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás