2022. május 22.
Címkék: testületi ülés
2021. október 25-én munkaterv szerinti, rendes ülést tartott Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete. A tanácskozás elején dr. Szalay László polgármester a Képviselő-testület nevében köszöntötte Doleszák Jánosnét, a Városi Bölcsőde vezetőjét közelmúltban történt nyugdíjba vonulása alkalmából. Ezt követően tájékoztatta a város közvéleményét arról az örömteli hírről, miszerint Pest Megye legkiválóbb polgárőrségének választották a Dunaharaszti Polgárőr Egyesületet, és megköszönte áldozatos munkájukat Fényes István képviselőnek, aki az egyesület elnöke is egyben.

A munka megkezdéseként a polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, intézkedéseiről:

 1. A Hunyadi János Általános Iskola Földvári utcai épületében lévő melegítő konyhájának elavult kazánja végleg meghibásodott, javítása nem lehetséges, a kazáncsere tervezése és vállalkozói pályáztatása megtörtént. A kivitelezés elkészült, az új kazán üzemel. 
 2. A Művelődési Házban a régi, elavult, többször átalakított kazánok szintén meghibásodtak, üzemképtelenné váltak, a kazáncserét, és a hőközpont átalakítását megterveztettük. A pályáztatás lezajlott, a szerződés megkötésre került a legjobb ajánlatot tevő vállalkozóval. A régi kazánok elbontásra kerültek, jelenleg az új kazánok beépítése folyamatban van. A beüzemelés várhatóan ezen a héten megtörténik, ezt követően lehet az adminisztratív lezárást megkezdeni.
 3. A Gyermekorvosi Rendelő tetőfelújítására benyújtott pályázaton 6.936.946,- Ft összegű támogatást nyertünk. A kivitelezői szerződéskötés megtörtént. A kivitelezés folyamatban van, a rendelést nem akadályozza. Várható befejezés 2-3 héten belül.
 4. A Pedagógiai Szakszolgálatnál utcafronti személyi bejáró épült (továbbiakban nem használják az óvodai gazdasági bejárót). Ezzel egyidejűleg elkészült a belső kerítés is. 
 5. A Némedi út melletti parkoló- és járdaépítés ütem szerint halad, a jövő héten megkezdődik a Thököly és a Liszt Ferenc utcai szakaszon a növényzet kiültetése: 38 db gömbkőris, 3423 db cserje (levendula, mirtuszlonc, kecskerágó) ezen a szakaszon; egyébként a teljes munkaterületen 125 fát fogunk elültetni. 46 fát vágtunk ki, 92 elültetését vállaltuk, de 125-öt ültetünk majd.
 6. A Templomkert építése a végéhez közeledik, ennek megfelelően a templom felszentelésére (október 30-án) rendezett környezetben kerülhet sor.
 7. Az Árnyas utca Napsugár utca felőli részén a gyalogos- és kerékpáros forgalom számára új utat építettünk, egyidejűleg a gépjármű forgalom előli lezárás megtörtént. A Kiskertekben az Árnyas, Lomb és Erdőszél utcák javítására is sor került ezzel együtt.
 8. Újabb egyeztetés történt a Budapest-Belgrád vasútvonal szintbeni átjáróinak átépítése kapcsán, melynek során ismételten kiemeltük, hogy Dunaharaszti Város részére elengedhetetlen lenne legalább egy különszintű átjáró kialakítása a közúti forgalom számára.
 9. A Városban az útfenntartás keretében a kátyúzási munkálatok folyamatosan zajlanak.
 10. Folyamatosan zajlanak az Önkormányzat által a dunaharaszti lakosok számára megszervezett ingyenes anyajegy- és urológiai szűrések.
 11. Az újabb kavicsbánya környezeti hatásvizsgálati engedélye ellenen beadtuk a keresetet a bíróságon.

Első napirendi pontként a képviselők elfogadták az új helyiadó-rendeletet (erről, ha hatályba is tud lépni a jövő év elején, részletesen beszámolunk majd), ezt követően módosították a díjrendeletet, és döntöttek különböző előirányzatok közötti átcsoportosításokról. Felemelték a köztisztviselők illetményalapját, és döntöttek arról, hogy a vagyongazdálkodással foglalkozó DV Kft. ügyvezetőjének munkabérét bruttó 700.000 forintban határozzák meg.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a városi közétkeztetést ellátó Prizma-Junior Zrt. számára 2022. március 1-től 8%-os szolgáltatási árnövekedést engedélyez. Határoztak arról, hogy a Schwarzmüller Kft. részére eladnak egy 315 m2 nagyságú területet, ez újabb beruházást segíthet majd elő az iparterületen. Nem értékesítenek viszont egy önkormányzati tulajdonrészt a Máv-Alsó területen, így az arra irányuló vételi szándéknyilatkozatot elutasították. Szerződést kötnek Dr. Kopcsányi Veronika fogorvos doktornővel az óvodafogászati ellátás biztosítására, ez azt jelenti, hogy a dunaharaszti gyerekek ingyenes szűrését mostantól nem csak az iskolások, hanem az óvodások körében is biztosítja az Önkormányzat.

A testület döntött arról is, hogy a Déli Iparterületen kiépített víziközmű-vagyonelemeket térítésmentesen átveszi a beruházótól, és hozzájárult ahhoz, hogy az épülő Református Óvoda szennyvízcsatornával való ellátása érdekében szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre az önkormányzat egyik ingatlanára. Elfogadták a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-ét és Szakmai Programját, a József Attila Művelődési Ház beszámolóját és munkatervét, az óvodák és a bölcsőde működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Utolsó napirendi pontként a Képviselő-testület dr. Szalay László polgármester részére hathavi munkabérének megfelelő jutalmat szavazott meg a 2020-2021. években kifejtett munkájáért.

Twitter megosztás Google+ megosztás