2024. június 21.
Ülésezett a képviselő-testület

Elfogadták a költségvetést, megmarad a kisposta

2016. március 1. kedd

Az idei évben is jut beruházásokra, fejlesztésekre pénz. Az önkormányzat átveszi a ligeti kispostát. Elektromos töltőállomás létesül a városban. Ez történt az ülésen.

A testületi ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:
1.    Útfenntartás keretében a Táncsics utcától kezdve a Kandó Kálmán utcában a Művelődési Házhoz vezető járda mellett mészköves padkajavítás, az utca egyes szakaszain gréderezés, mart aszfaltos útjavítás, valamint szivárogtató árok készült, és készülnek a tervek az esővíz zártrendszerű elvezetésére erről a részről.
2.    A nagy esőzések miatt egyéb útjavításokra került sor a Kaszala, a Zágoni és a Levendula utcákban, azonban ez nem jelent végleges megoldást.
3.    A sport-szigeti parkerdő területén a fák veszélytelenítő gallyazása, az erdőtisztítási feladatok, a parki sétány takarítása megtörtént.
4.    Befejeződött a Dózsa György út 26. szám alatti önkormányzati lakás átalakítása, felújítása. A bérlők már beköltöztek, velük a bérleti szerződés megkötésre került.
5.    A Fő út 35. sz. alatt korábban gyógyszertárként, majd nyelviskolaként működő épületrészt az Önkormányzat megvásárolta, valamint a vételár kifizetését követően birtokba vette. Ebben az épületrészben új gyermekorvosi rendelő kerül kialakításra, a kivitelezési munkák előkészítése folyamatban van, a szükséges szakhatósági egyeztetések megtörténtek úgy, hogy folyamatosan egyeztetünk a házi gyermekorvosokkal is.
6.    A közmeghallgatáson tett észrevételekre a szükséges lépések megtörténtek, illetve egyszerűbb esetekben a felvetett hiányosságok kiküszöbölésre kerültek.
Kücsön Sándor napirend előtti felszólalásában – mint a szakbizottság elnöke – elmondta, hogy minden képviselő leadta határidőre a vagyonnyilatkozatát. Arról is meggyőződött, hogy a nyilatkozatokat a polgármesteri hivatal a legnagyobb körültekintéssel, szakszerűen kezeli.
Kücsön Sándor és Fényes István előterjesztésében tárgyalta a testület azt a sürgősségi előterjesztést, amely a „Gyermekeinkért, Magyarország jövőjéért” címet viseli. Ebben arra tettek indítványt, hogy a testület szólítsa fel a Kormányt arra, hogy haladéktalanul orvosolja az oktatási-nevelési intézményekben kialakult „áldatlan állapotokat”, vagy, ha ez nem megy, adja vissza azokat a város tulajdonába. Egyben köszönetet mondanak a pedagógusoknak, diákoknak és szülőknek kiállásukért. Kerekes Gabriella a szakbizottság elnöke, Hajdú Zsolt nevében közölte, hogy a bizottság idő híján nem tudta álláspontját kialakítani. Knapp Tibor meglepődésének adott hangot azért, hogy Kücsön Sándor politikai állásfoglalást terjesztett elő, holott legutóbb éppen ő ítélte el ezt a gyakorlatot. Ez eltér a tőle eddig megszokott, korrekt hangvételtől, ezt „fentről kaphatta”. A KLIK-kel vannak problémák, de ott a kerekasztal, ami orvosolhatja ezeket. Kücsön Sándor szerint viszont Knapp Tibor hozzászólásával beismerte, hogy előző ülésen tett előterjesztése (a menekültkvóta elleni állásfoglalás – a szerk.) politikai jellegű volt. Ugyanakkor ez a mostani anyag Harasztiról is szól. Amikor át kellett adnunk a KLIK-nek az intézményeket, azt hittük, nem lesz gond. De most betelt a pohár az oktatás terén. Nincsenek pl. munkáltatói jogaik az igazgatóknak, vajon Knapp Tibor tudná-e így a saját cégét igazgatni, tette fel a kérdést. Rendszerszintűek a problémák. Nyilvánítsuk ki, hogy hajlandóak vagyunk visszavenni az iskolákat. Vannak erős mondatok az előterjesztésben, de ez ízlés dolga, mondta.
A testület végül nem fogadta el az előterjesztést.
A képviselők módosították a 2015. évi költségvetést, majd az ún. kitekintő határozatot, amely a következő három évre előrenézve mutatja be a város kötelezettségeit és várható adóbevételeit. Döntöttek arról, hogy a DPMV Zrt.-től kapott pénzt átadják az ÉDV Zrt.-nek a víz-, és a szennyvízhálózat karbantartására. Megkötik az új szolgáltatóval a bérleti szerződést, és elfogadták az ún. gördülő fejlesztési tervet 2030-ig.
A képviselők egyhangú döntéssel elfogadták a város 2016. évi költségvetését. Kücsön Sándor és Fényes István is jelezte, hogy a szakbizottságok konszenzusig tárgyalták a tervezetet. Knapp Tibor jelezte, hogy módosító indítványa volt a Máv-Alsó érdekében, de végül elfogadta, hogy a Levendula utca legkésőbb 2017-ben megépül. A könyvvizsgáló is jelezte, hogy rendben találta az anyagot. Gerber Ferenc, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a többi nemzetiség nevében is megköszönte a testület támogatását.
A testület elfogadta a 2016. évi közbeszerzési ütemtervet, módosította a közterületek használatáról szóló rendeletet, és döntött arról, hogy megvalósít egy előremutató, környezetvédelmi jellegű beruházást: elektromos autók töltését szolgáló állomást létesít a P+R parkolóban.
Ezt követően a ligeti kisposta ügye került napirendre. Dr. Szalay László az elmúlt napok fejleményeiről elmondta, hogy a Magyar Posta hozzájárul, hogy még egy hónapig üzemelteti a kispostát, ha az önkormányzat ezért átutal 840.000.- forint+áfa összegű ellentételezést. Április 1-jén venné át az üzemeltetést az önkormányzat tulajdonában álló DV Kft. Kücsön Sándor minősíthetetlennek nevezte a Posta magatartását: áttolja az önkormányzatra a saját feladatát és a felelősséget is. Ez egy diktátum. A kispostára szükség van, a vasúton túl nem is marad postahivatal, ha ez megszűnik. Kényszerhelyzetben vagyunk, ezért megszavazza az előterjesztést. Fényes István is csatlakozott az előtte szólóhoz. Knapp Tibor elmondta, hogy ő is aláírta a megmaradást kérő petíciót, de itt már csak csökkentett szolgáltatások lesznek, mert a Posta csak így engedi üzemeltetni, ezért fontolják meg inkább a jegyző által felvázolt alternatívát is (ingyenes buszjáratok indítása a ligeti és az alsófalusi városrészekből a nagypostára). Kerekes Gabriella azt kérte, hogy a testület most a nehéz helyzetbe került ligetiek érdekét nézze. A testület megszavazta az előterjesztést, így április 1-től az önkormányzat üzemelteti a Postát.
A képviselők elfogadták az intézmények alapító okiratait, döntöttek területrendezési ügyekben, elfogadták a DMTK és a KisDuna TV beszámolóit, valamint a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás