2024. április 17.
Címkék: testületi ülés
Ülésezett a képviselő-testület.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26-án megtartotta következő, munkaterv szerinti ülését a Városháza dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 1. Az Állami Számvevőszék 2020 novemberében az „Önkormányzatok ellenőrzése – Önkormányzati intézmények integritás és belső kontrollrendszerének ellenőrzése” keretében a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ ellenőrzését kezdte meg. Az ellenőrzés lezárult, a jelentés szerint az intézmény kockázati besorolása alacsony, figyelemfelhívásra nem volt szükség, az ellenőrzés során mindent rendben találtak.
 2. A 2021. évre vonatkozóan „A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási adatszolgáltatás” megtörtént. A beszámoló adatai alapján három óvodára vonatkozóan kidolgozásra kerültek az adatszolgáltatást alátámasztó kimutatások.
 3. A 2022. április 3. napján megtartott országgyűlési választással és népszavazással kapcsolatos pénzügyi elszámolás határidőben megtörtént a Területi Választási Iroda felé.
 4. A 2022. 04. havi időközi költségvetési jelentés határidőben beadásra került.
 5. A Hétszínvirág Óvoda konyha helyisége oldalfalát kicsempéztettük.
 6. A Kerekerdő Tagbölcsődében belső murvás parkolót építettünk, a hiányzó utcafronti szakaszon pedig kerítés és nagykapu készül. A szeméttároló környezetét leburkoltuk. A klímaberendezések elektromos munkái elkezdődtek.
 7. A Hunyadi konyha régi elavult elektromos mérőhelye szabványosításra került.
 8. A Napsugár Tagóvodában helyiségről helyiségre haladva korszerű, energiatakarékos LED-panelekre cseréljük a lámpatesteket.
 9. Elkészült a Sport-szigeten a Duna-parti sétány térkőburkolása, a műszaki átadás-átvételre 2022. május 31-én kerül sor.
 10. Megkezdődött az A3 belvízelvezető csatorna mederkotrása, rézsűkaszálása. Emellett földmedrű és burkolt árkok karbantartására és kialakítására került sor többek között a Máv-Alsó területen, a Kiskertek területén, a Petőfi-ligeten és az alsóvárosi településrészeken.
 11. Megkezdődött a Csokonai utca járdaépítése, a lakosság előzetes értesítése mellett.
 12. Kihelyezésre kerültek a muskátlik a villanyoszlopokra és egynyári növények tömeges kiültetése történt a parkokban, közterületeken.
 13. A Bezerédi Sportpark építése ütemterv szerint halad, a BMSK beruházásában a D típusú kondipark építése május 30-án megkezdődik. A parkhoz kapcsolódó parkoló csapadékvíz-elvezetésének kiépítése megtörtént és megkezdődött a parkoló burkolása is.
 14. Az idei évben is lezajlottak a több éve megszervezésre kerülő óvodai szűrővizsgálatok. A gyermekek szemészeti vizsgálatát Dr. Nánási Ákos, a fül-orr-gégészeti szűrését Dr. Szalmay Gábor, az ortopédiai vizsgálatát Dr. Terebessy Tamás szakorvosok látták el. Összességében elmondható, hogy az előző évekhez képest a gyermekek szemészeti állapota jó: a 913 megvizsgált gyermek közül 35 fő esetén merült fel rendellenesség; míg a hallásszűrés során a tavalyi 18,67 %-os hallásprobléma-arány 16,28 %-ra csökkent. A szakorvosok jelzésére már folyamatban van a szükséges korrigálások elvégzése.
 15. Dr. Török Péter szakorvos 3 alkalommal végezte el a férfi lakosság tavaszi időszakra meghirdetett ingyenes prosztata-, illetve urológiai rákszűrő vizsgálatát.
 16. Dr. Sas Andrea szakorvos közreműködésével lezajlottak a tavaszi anyajegyszűrési alkalmak, amelyek 2021. évtől már négy napra bővültek. Ez úton is szeretném kiemelni a szűrővizsgálatok jelentőségét és szükségszerűségét, ezért kérek mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel és menjen el ezekre az alkalmakra. A városvezetés pedig mindent meg fog tenni az alkalmak számának bővítése érdekében.

A beszámoló elfogadását követően a képviselők elfogadták a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2021. évi mérlegbeszámolóját, majd jóváhagyták az Önkormányzat és intézményei monitoring stratégiáját. Legfontosabb napirendi pontként elfogadták az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet. Ennek részeként felosztották az ún. szabad maradványt, amely 269 millió forintot tesz ki. Ennek legnagyobb részét tartalékba helyezték a város biztonságos működése érdekében (ezt legfőképpen a rendkívüli módon megnövekedett energiaárak indokolják), illetve 118 millió forintot különítettek el a Paál László utca megépítését célzó pályázat önrészére. Biztosították a forrását a Ventona Kft.-től megrendelt plusz buszjáratok üzemeltetésének is (ezekkel oldja meg az Önkormányzat a vasút leállítása által előállt problémát, miszerint a Máv-Alsóról is el tudjanak jutni az utasok a HÉV-hez, valamint a Volánbusz járataihoz).

A képviselő-testület fontos döntést hozott a Szekér utcai játszótér ügyében. Ennek idáig csak használója volt a város, most azonban a tulajdonosok értékesíteni kívánják a területet. Mivel az Önkormányzat mindenképpen meg akarja tartani a játszóteret, ezért megállapodott a tulajdonosokkal az adásvételről, ezt szentesítette a testület.

A képviselők elfogadták a nemzetiségi önkormányzatok, a polgárőrség, valamint az ÉDV Zrt. 2021. évi beszámolóit, támogatták az új rendőrőrs-parancsnok kinevezését, elfogadták az új szociális (személyes szolgáltatások) rendeletet és a gyermekjóléti feladatok elvégzéséről szóló értékelést, az óvodák alapító okiratait; végül döntöttek bizonyos víziközmű vagyonelemek átvételéről.

Fotó: Töth Gábor

Twitter megosztás Google+ megosztás