2024. április 21.
Az Önkormányzat gazdálkodása stabil, beruházásokra is jut az idei évben.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 27-én rendes ülést tartott a Városháza Dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

  1. Az Önkormányzat 2023. évi 12. havi költségvetési jelentése és a 2023. IV. negyedévi időközi mérlegjelentés (gyorsmérleg) 2024. február 1-jén határidőben feladásra került, amelyet a Magyar Államkincstár 2024. február 19-én pénzügyileg jóváhagyott.
  2. A Városi Bölcsőde új tagintézményében a játszókert kialakítása megkezdődött, a konyhatechnológia-, eszköz- és bútor közbeszerzés folyamatban van.
  3. A Paál László utca útépítése a szegélykövek kiépítésével megkezdődött, a nyomvonal megtisztítása megtörtént, az útépítés várható befejezése április vége.
  4. Az A3-7 belvízelvezető árokban tapasztalt illegális szennyezőanyag bevezetés kivizsgálása a Fővárosi Katasztrófavédelemi Igazgatóság, a Vízügyi Igazgatóság és a Rendőrség bevonásával megkezdődött.
  5. Folyamatosan zajlik a nem szilárd burkolatú utak kátyúzása, a megrongálódott burkolt árkok javítása is megkezdődött.
  6. Ideiglenes gyalogos átvezetések felfestése történt a Móricz Zsigmond utca és a Mese Óvoda környezetében.
  7. Az Önkormányzat által szervezett, 2024. évi tavaszi ingyenes urológiai szűrés időpontjai a következőek: március 5., 12. és 19. Felhívom az 50 év feletti dunaharaszti férfi lakosok figyelmét a vizsgálat fontosságára. Kérem, hogy egészségük érdekében éljenek a lehetőséggel. 
  8. A Dunaharaszti Lokálpatrióta Egyesület felajánlására a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a tegnapi napon 75 tartós élelmiszert tartalmazó csomagot osztott ki rászoruló családok részére. 
  9. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében február 19-én lezajlott a 2023. év gyermekvédelmi tevékenységét értékelő jelzőrendszeri értekezlet.
  10. Az Önkormányzat által életre hívott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megtartotta évnyitó értekezletét. Folytatódik a prevenciós munka, melynek keretében a gimnáziumban, a Kőrösi- és a Rákóczi iskolában sikeresen lezajlott prevenciós előadássorozat a Hunyadi iskolában folytatódik majd.

A beszámoló elfogadása után a képviselők rátértek a napirendi pontok megtárgyalására. Miután elfogadták az előző évi költségvetés módosítását, megtárgyalták és elfogadták Dunaharaszti 2024. évi költségvetését.

A büdzsét januári ülésén vitatta meg először a testület, ezt követte a közmeghallgatás, majd a zárószavazás, valamint annak vitája. Előzőleg a Pénzügyi Bizottság egyhangú igen szavazással támogatta a rendelet-tervezetet. Az előterjesztés világos képet fest Dunaharaszti bevételeiről és kiadásairól. A város pénzügyi helyzete stabil, az Önkormányzat eleget tud tenni mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatainak. Továbbra is magas színvonalon biztosítja az intézmények és szakfeladatok – bölcsődék, óvodák, Család- és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali otthona, művelődési ház, könyvtár, polgármesteri hivatal, Laffert Kúria, Gyere Be Ház, Városi Sportcsarnok, Bezerédi Sportpark, köztemető, közutak, csapadékvíz-elvezető rendszerek, parkok, játszóterek, közvilágítás, helyi tömegközlekedés, alapfokú egészségügyi és szociális ellátás, orvosi rendelők, közbiztonság helyi feladatai, stb. – működtetését. Folytatja az Önkormányzat az önként vállalt feladatait, így az egészségügyi szűrővizsgálatokat, a rendőrség, tűzoltóság, a civil szervezetek (megemelt összeggel), egyházak, sportegyesületek támogatását.

Mint minden évben, idén is megjelölt négy-öt kiemelt beruházást a Képviselő-testület, amelyekhez a szükséges pénzügyi keretet is biztosította. Ezek közül a Paál László utca megépítése az 51-es útig már meg is kezdődött. Hamarosan indul a Taksony irányába tartó kerékpársávok építése. Az Önkormányzat vállalta, hogy a tankerület kezelésében lévő Rákóczi kisiskola nyugati udvarát teljeskörűen felújítja, részben szilárd burkolattal, részben növényzet telepítésével, és be is rendezi játékokkal, bútorokkal. Továbbra is erőteljesen támogatják a helyi önkéntes tűzoltókat, munkájuk elismeréseként: míg tavaly – többek között – tűzoltóautót vásárolt nekik az Önkormányzat, az idei évben megépítik a „bázist”, ahol mind az autónak, mind a pihenő tűzoltóknak helye lesz.

Szintén megkezdődött már a Városi Bölcsőde új tagintézményében a játszóudvar megépítése; itt hátra van még az épület berendezése, a konyhatechnológia kialakítása, így szeptembertől már fogadhatja az első gyermekeket az új intézmény.

A legnagyobb léptékű, két év alatt elvégzendő beruházás minden bizonnyal a város új dísze lesz: ez a szabadidő-centrum a Sport-szigeten, az Önkormányzat telkén, a teniszpályák mellett. Az épületben szobákat alakítanak ki, melegítőkonyha, étterem, aula, külső sportlétesítmények szolgálják majd az ideérkező gyerekcsoportok, osztályok, sportegyesületek kényelmét, pihenését, sportolását. Az épület egész évben üzemel majd, a haraszti iskolások nyári táboroztatása is itt történik majd, de alapvetően nyitott lesz mindenki számára. A tervek és az engedélyek rendelkezésre állnak, az építkezés még idén megindul.

Szintén a Kis-Duna mentén valósul meg az a beruházás, amire pályázati pénzt is elnyert az Önkormányzat. Ennek keretében felújítják és kibővítik a Csónakházat, a holtág felett visszaépítik a régi hidat, így hosszan bejárható lesz a Duna partja. A túlsó, HÉV felőli oldalon játszótér és pihenőpark épül majd.

A képviselők egyhangúan támogatták mindezen célok megvalósítását, és megszavazták a költségvetést.

A további napirendi pontokból kiemelkedik a Szekér utcai játszótér szomszédságában lévő telek megvásárlása. Az Önkormányzat továbbra is igyekszik növelni a közösségi terek számát, ezért döntött úgy, hogy megveszi ezt az ingatlant, közvetlenül a játszótér mellett. A telek funkciójáról a helyi civil egyesület szándékainak figyelembe vételével döntenek majd. Az Önkormányzat ingatlanokat vásárol továbbá abból a célból, hogy kialakuljon az Emag-hoz vezető szervizút végleges nyomvonala. Az utat a vállalat építteti majd meg.

A képviselők módosították a közbeszerzési ütemtervet, víziközmű vagyonelemeket vettek köztulajdonba, gépjármű vásárlását engedélyezték a Területi Gondozási Központ részére, elfogadták a Városi Könyvtár beszámolóját és munkatervét, valamint a Polgármester szabadságolási ütemtervét.

Az utolsó napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület. A képviselők úgy döntöttek, hogy felmondják az APRÓ-DOK Egészségügyi Bt.-vel (Dr. Dékány György személyes közreműködése mellett) az 5. házi gyermekorvosi praxis ellátására kötött feladatellátási szerződést, valamint az említett céggel (szintén Dr. Dékány György személyes közreműködése mellett) megkötött, a 6. iskola-egészségügyi körzet ellátását célzó személyes közreműködői szerződést. A felmondási idő az első esetben hat, a második esetben három hónap.

A képen: dr. Szalay László polgármester és Kiss Gergely jegyző

Fotó: Tóth Gábor/dho

Twitter megosztás Google+ megosztás