2024. április 18.
Címkék: költségvetés
Döntést hoztak a közbeszerzési eljárásban, így hamarosan megkezdődhet a Bezerédi Sportpark építése.

2022. február 21-jén megtartotta idei második rendes, munkaterv szerinti ülését Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A munka megkezdéseként dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, intézkedéseiről:

 1. Megtörtént a KÓPÉ-Sziget Vízilabda Akadémia Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti, az uszoda megvalósításához szükséges hasznosítási szerződés tartalmi egyeztetése. A Budapest Fejlesztési Központ tájékoztatása szerint a projekt megvalósítását célzó előkészítő szakaszban már több államtitkári egyeztetésre is sor került, de javaslatukra a szerződést a Kormány döntését követően fogjuk megkötni.
 2. A Némedi úti párhuzamos parkoló építése elkészült, a műszaki átadásra március első hetében kerül sor.
 3. A Hősök terén, ill. a Sport szigeti parkerdőben és a város egyéb közterületein történt viharkárok rendezése megtörtént.
 4. A Dózsa György úti ivóvíz rekonstrukció során a gerincvezeték beépítése befejeződött, a házi bekötéseket az ÉDV Zrt. befejezte. Hátra van még az élőre kötés. A parkolósáv viacolor burkolatának helyreállítása megkezdődött, itt több helyen minőségi kifogással éltünk, a munkálatokat – közterületeink védelmében - fokozott figyelemmel kísérjük (itt a beruházó nem az Önkormányzat, hanem az ÉDV Zrt.)
 5. Megkezdődtek az első hidegaszfaltos kátyúzási munkák.
 6. Folyamatban van a város területén a 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatok mentén az elektromos űrszelvények gallyazása.
 7. Rovarcsípések vagy marások, ételek, gyógyszerek és egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók megakadályozása érdekében 14 db EpiPen injekciót vásárolt az Önkormányzat, amelyek az iskolák, az óvodák és a bölcsődék minden külön álló épületében elhelyezésre fognak kerülni.
 8. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2021. évben nyújtott támogatását, melynek révén 60 alkalommal, összesen 8229 kg mennyiségű tartós élelmiszert tudott kiosztani a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az arra rászoruló családok részére.
 9. A Városi Bölcsőde Kossuth L. u. 4. szám alatti épülete egyik vizesblokkjának felújításához az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázatot benyújtottuk.
 10. A Laffert Kúria viharkár miatti tetőjavítása a héten megkezdődik.
 11. A Szivárvány Óvoda homlokzati burkolatának felújítása a héten befejeződik.
 12. A Százszorszép Óvoda felújításának pályázati záróellenőrzése megtörtént.
 13. Február 21-én megkezdődött az intézményekben a kémények ellenőrzése.

A beszámoló elfogadását követően Knapp Tibor bizottsági elnök beszámolt arról, hogy minden képviselő időben leadta a vagyonnyilatkozatát, majd egy sürgősségi előterjesztést tárgyalt meg a Képviselő-testület. A HÉSZ megfelelő módosításának lezárásával lehetővé válik, hogy a Cooptech Kft. bővítse dunaharaszti telephelyét. A cég a biotechnológiai, gyógyszeripari alkalmazásokban az egyik legnagyobb magyarországi tervező és kivitelező céggé nőtte ki magát az elmúlt 25 év során, világszínvonalat képvisel a gyógyszeriparban, tevékenysége városunk számára különösen fontos. A HÉSZ módosításával szintén lehetségessé vált a Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség temploma bővítésének tervezett megvalósítása.

A Képviselő-testület módosította az elmúlt évi költségvetést, ugyanakkor megszavazta a 2022. évit, méghozzá egyhangú igen szavazással. Az Önkormányzat ennek eredményeképpen belefoghat idei terveinek megvalósításába.

Ezek közül pedig talán a legfontosabb, a „zászlóshajó” a Bezerédi Sportpark megépítése. A képviselők a közbeszerzési eljárás lezárásaként eredményt hirdettek, a multifunkciós, a pihenést, sportolást, kikapcsolódást egyaránt szolgáló létesítményt a Gép-Liget Kft. építheti meg (a park terveit az Önkormányzat nemsokára közzéteszi).

A testület elfogadta a 2022. évi közbeszerzési ütemtervet, határozott egy Pannónia utcai telek eladásáról, és település-rendezési szerződést kötött abból a célból, hogy területeket szerezzen a Paál László utca kiépítése céljából. Elfogadták a polgármester szabadságolási ütemtervét, az Oktatási, Sport és Művelődési Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót, a Városi Könyvtár beszámolóját, és a jegyző javaslatát elfogadva megválasztották a 2022. április 3-án tartandó országgyűlési választások és országos népszavazás megrendezésében közreműködő szavazatszámláló bizottsági tagokat.

Twitter megosztás Google+ megosztás