2023. február 03.
A város zöldterületeinek fenntartását a következő 3 évben is a Zöld Korona Garden Kft. végzi. A képviselők elfogadták a költségvetés koncepcióját és a Helyi Esélyegyenlőségi Programot is.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 21-én megtartotta az év utolsó, munkaterv szerinti ülését a Városháza dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 1. Elkészült a két, vasút alatti átvezetés, a Piac tér és a Somogyvári utca közötti szennyvíz- és a Pillangó lakóterület - Jedlik Ányos utca közötti ivóvízvezeték.
 2. Elkészült a Magyar utca - Csendes utca sarkon a csapadékvíz kormányzás.
 3. 14 db, a Kis-Duna élővilágát bemutató környezetvédelmi tábla kihelyezésére került sor a Parti sétányon. A szakértői anyag elkészítésének koordinálásáért, a látványos megjelenésért és az aktuális környezetbe illő elhelyezésért köszönet jár Lehel Endre alpolgármesternek. Kérem a tisztelt lakosságot, örüljünk ennek az új közös értékünknek és óvjuk, vigyázzunk rá.
 4. Jelenlegi információink szerint 227 millió forint központi támogatást kap önkormányzatunk a megnövekedett energiaköltségeink fedezésére.
 5. Energetikai beruházások jövőbeni tervezhetősége érdekében az intézményekben felmérést végeztünk, tervezési szerződést kötöttünk a nagyobb energia megtakarítást eredményezhető 5 épületünkre (Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Rendőrség-Rendészet, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Polgármesteri Hivatal). A tervezési szerződés része az elvégezhető energiahatékonysági beruházás, fűtéskorszerűsítés költségelemzése, megtérülési idő becslése is.
 6. A Városi Könyvtár vizesblokkjában épületgépészeti javítást végeztettünk.
 7. A Napközis Tábor kiviteli tervei elkészültek.
 8. A Felnőtt Orvosi Rendelő és a Sportcsarnok napelemes rendszerének kivitelezésére a szerződést megkötöttük.
 9. Az érintésvédelmi felülvizsgálatokban megjelölt karbantartási munkálatok az intézményekben befejeződtek.
 10. A Laffert Kúriában a fűtéscsökkentést célzó vezérlés kiépítésre került.
 11. Energetikai felülvizsgálatot végeztettünk az idősoros mérőkkel rendelkező fogyasztási helyeken. Ennek eredményeként - a lekötött teljesítmény csökkentésével – kisebb elosztói díjat kell fizetnünk, villamos energia számlában közel 1 millió forintot spórolunk éves szinten.  
 12. Az Önkormányzat a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület ingyenes használatába adta az egyik defibrillátor berendezését.
 13. November 14., 24., 26. és 28. napján lezajlott az anyajegyszűrés őszi terminusa. Összesen 146 fő jelent meg a vizsgálaton, 18 fő esetén állapította meg a haladéktalan további vizsgálatot, 43 személy esetén további megfigyelést látott szükségesnek a doktornő. 
 14. A Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói december 5-én az Élelmiszerbanktól kapott adományokból 137 rászoruló család részére (400 fő) osztottak ki csomagot, és tették ezzel szebbé számukra a karácsonyt.
 15. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megajándékozta az Önkormányzat a 81. életévüket betöltött, dunaharaszti állandó lakcímmel rendelkező lakosokat és gondnokoltakat egy gondosan összeállított karácsonyi ajándékcsomaggal. Idén 740 darab csomag megrendelését és kiosztását koordinálta a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Köszönjük a Területi Gondozási Központ munkatársainak munkáját a kiosztásban.
 16. A Magyar Vöröskereszt Dunaharaszti Helyi Szervezete és a Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat idén is megszervezte a közös élelmiszerosztást 120 rászoruló család részére. A csomagosztás időpontja 2022. december 20. napján volt a Szolgálat udvarán, ahol az élelmiszercsomagokon kívül minden családnak személyesen összeállított ajándék is átadásra került. Hatalmas köszönet mindazoknak, akik ebben az áldozatos munkában felajánlásukkal, vagy személyes közreműködésükkel részt vállaltak.

A beszámoló elfogadását követően a testület megtárgyalta a 2023. évi költségvetés koncepcióját, amely az általános irányelveket tartalmazza a jövő évre vonatkozóan. Körültekintő, takarékos tervezésre van szükség, mert a rohamosan növekvő energiaárak és az állami támogatás csökkenése egyszerre nehezítik az Önkormányzat helyzetét. Konkrét, számokkal alátámasztott tervezetet januári ülésén tárgyal majd a testület.

A képviselők döntöttek arról, hogy meghosszabbítják a folyószámla-hitel rendelkezésre állását, kivezetik az önkormányzat könyveiből a behajthatatlan követeléseket, módosítják az Ipartestület által működtetett KisDuna Tv támogatási szerződését, módosítják az Önkormányzat cégével, a DV Kft.-vel kötött városüzemeltetési szerződést.

A testület rendeletet alkotott az Életjáradéki Programról. Az Önkormányzat biztonságos és korrekt megoldást kínál azoknak az idős, vagy beteg személyeknek, akik nem képesek magukról teljes körűen gondoskodni, ezért ingatlanukat életjáradék fejében ajánlanák fel. Ennek jogi kereteit teremtette most meg a Képviselő-testület. Ezt követően módosították az SZMSZ-t, valamint a könyvtár és a művelődési ház alapító okiratait.

A képviselők közbeszerzési eljárásban hirdettek eredményt: A város zöldterületeinek fenntartását, kezelést a következő 3 évben is a Zöld Korona Garden Kft. végezheti, évenként bruttó 230 millió forintért. A Batthány u. 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan (volt Területi Gondozási Központ) értékesítésére kiírt pályázatra viszont nem érkezett ajánlat, a testület nem döntött új pályázat kiírásáról. Technikai jellegű döntés következett ezután, az
Önkormányzat egyes, forgalomképtelen ingatlanainak  értékadatait határozták meg a képviselők, majd elfogadták az Önkormányzat 2022-2027. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

A testület hozzájárulását adta a Hunyadi János Német Nemzetiségi Iskola kazáncseréjéhez, döntést hozott az óvodák és a bölcsőde január első hetét érintő zárva tartásáról, végül meghatározták a 2023. év első félévének munkatervét.

Fotó: Tóth Gábor

Twitter megosztás Google+ megosztás