2024. február 28.
Címkék: testületi ülés
Az Önkormányzat továbbra is működteti és megerősíti a Gyere Be Házat. Jövőre is támogatják a rendőrök túlszolgálatát, növelik a szociális és gyermekvédelmi támogatásokat.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 27-én tartotta soron következő ülését a Városháza Dísztermében. A testület beszámolót hallgatott meg az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

  1. Az OTP Bank Nyrt. Dunaharaszti Város Önkormányzatának, mint kiemelt ügyfelének 500.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújt. A támogatási szerződés 2023. november 15-én került aláírásra. Az Önkormányzat a támogatást a településen megrendezésre kerülő adventi programsorozatra használja fel és azzal 2023. december 31-éig elszámol.
  2. Dr. Török Péter urológus főorvos elvégezte az őszi terminusra vállalt ingyenes urológiai szűrést. A három alkalommal (október 17., 24., 31. napján) összesen 85 fő jelent meg, akik közül 8 esetben volt eltérés tapasztalható.
  3. A Hétszínvirág Óvoda konyhájában kicserélésre került egy elromlott ipari gázsütő. Az új készüléket és annak beüzemelését egy neve elhallgatását kérő szülő térítésmentesen biztosította számunkra.
  4. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Andrássy út 14. sz. alatti épületrészében külső nyílászárókat cseréltettünk, egyes helyiségek új burkolatot kaptak, belső festéssel egyidejűleg.
  5. Megújul a karácsonyi díszkivilágítás! Új átfeszítésekben, 2D-s oszlopdekorációkban és 3D-s térbeli dekorációkban gyönyörködhetünk december 3. napjától.  
  6. Az Iskola köz út-, járda-, parkoló építése elkészült, a műszaki átadás december 5-én lesz megtartva.
  7. A Paál László utca – 51. sz. főút csomópontjára a turbó körforgalom építésének engedélyét megkaptuk, megkezdődött a kiviteli tervek elkészítése.
  8. A Rákóczi utcai, Határ úti, Temető utcai, Magyar utcai vasúti átjárók ideiglenes aszfalt burkolattal történő ellátása – a vasút beruházójának ígérete szerint - november végén megkezdődik.
  9. A Némedi úti vasúti aluljáró zárására készülve a forgalomterelések kialakítása folyamatban van, az Andrássy úton, a Petőfi szobor mögött elkészült a Volánbusz ideiglenes buszmegállója.
  10. A Dr. Pósta Sándor utcában és a Domb utcában az elöntések miatt szükségessé vált vízkormányzásokat megépítettük.

A Képviselő-testület elfogadta a költségvetés végrehajtásáról szóló háromnegyedéves tájékoztatót, és a legutóbbi változásokat átvezette a költségvetési rendeleten. A legfontosabb megállapítás az, hogy a kiadási előirányzatokat egyetlen esetben sem lépte túl, a bevételi előirányzatokat azonban jelentősen túlteljesítette az Önkormányzat.

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a díjrendelet módosítását, meghatározták az Önkormányzat által végzett szolgáltatások díjainak 2024. évi mértékét. Módosították a szociális és a gyermekvédelmi rendeleteket is, a cél az volt, hogy minden rászoruló részesülhessen az önkormányzati segélyekből. A lakásbérleti rendelet is módosításra került, itt a hatáskörök pontosítására került sor.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy érvényesíti elővásárlási jogát, és megvásárol egy lakást a Fő út 85. szám alatt, ezzel is növelve az önkormányzati vagyont (az ingatlan jelenleg osztatlan közös tulajdonban van).

A testület meghatározta a 2024. évi belső ellenőrzési ütemtervet, megállapodást kötött a rendőrséggel a 2024. évi túlszolgálati feladatok ellátására, elfogadta az óvodák módosított alapító okiratait, és döntött arról, hogy szerződést köt az Ipartestülettel a KisDuna Tv 2024. évi üzemeltetésének tárgyában. Határoztak arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be központi forrásokra helyi humán fejlesztések megvalósítása céljából. Módosították a tankerülettel az úszásoktatás támogatására kötött szerződést.

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat által létrehozott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról szóló beszámolót, valamint Dunaharaszti Város Drogellenes Stratégiáját. Megköszönték mindazon önkéntesek munkáját, akik a Batthány u. 2. sz. alatt kialakított Gyere Be Házat (rendkívül sikeresen) működtetik, és úgy döntöttek, a fiatalokat megcélzó programokat tovább folytatják; az ingatlant ezért a testület nem idegeníti el, hanem megtartja – a fenti célra - önkormányzati tulajdonban.

A képviselők megszavazták Kiss Gergely jegyző előterjesztését, amelyben kijelölte a jövő évi önkormányzati választásokon közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjait.

Twitter megosztás Google+ megosztás