2024. május 22.

A Városházáról jelentjük

2016. július 4. hétfő

Címkék: testületi ülés
Győztest hirdettek az útfenntartás közbeszerzési eljárásában, módosították a fogorvosi körzeteket, személyi javaslattal éltek a KLIK felé. Ülést tartott a képviselő-testület.

A testületi ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:

 1. A Fő út 35. szám alatti gyermekorvosi rendelő új részének felújítása megtörtént. A bútorok leszállításra kerültek. Elkészült a belső udvarban a murvás parkoló kiépítése növénytelepítéssel és a szomszédos ingatlan felé a kerítés is.
 2. Az új bölcsőde megvalósításához szükséges pályázatot 2016. május 31-i határidővel benyújtottuk. Az építési engedély már jogerőre emelkedett.
 3. A Fő út 85. számú ingatlan utcafronti épületének bontási munkái megkezdődtek. A hátsó épület bontásának építési engedélyezési eljárása folyamatban van.
 4. A MÁV-Alsó területének rendezése céljából a külterületi ingatlanok közel 200 tulajdonosát hívtuk össze a József Attila Művelődési Házba, azzal a céllal, hogy a földhivatalnak előkészített kérelmek aláíratásával, a zártkerti ingatlanok művelési ágának, művelés alól kivett területként történő átvezetése megtörténhessen. Ezt a hatályos jogszabályok szerint 2016. december 31-ig ingyenesen kérhetik az ingatlan-tulajdonosok. Ez az első lépés a külterületi ingatlanok esetében, hogy a szabályozási terv szerinti utak kialakulhassanak, a belterületbe csatolás megtörténhessen és a közművesítés egyáltalán tervezhető legyen. Mivel több ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, így 113 aláírással összesen 87 db ingatlan művelésből történő kivonását tudtuk elindítani 2016. június 28-án a földhivatalban. Az ingatlan-tulajdonosokkal a következő egyeztetés 2016. július 12én lesz. A megbeszélésre a meghívókat postáztuk.
 5. Az A-3 belvízcsatorna burkolási munkái a Bezerédi utca és a Munkácsy utca közötti szakaszon elkezdődtek, a munka az időjárás és a vízállás függvényében várhatóan augusztusban fog befejeződni.
 6. A Duna közben a csapadékcsatorna megépült, a Soroksári úti csapadékcsatorna építése elkezdődött. A Duna utcai útépítés a vízmintavétel miatt áll.
 7. A Pipacs utca mészkőzúzalékos útjavítása megtörtént.
 8. Elkészült a buszmegálló felépítménye a LIDL-nél.
 9. A földutak javítása gréderezéssel a MÁV-Alsón, a Paradicsom-szigeten elkészült, valamint a Sport-szigeti utak kátyúzása megtörtént, a Pitypang utca kátyúzása jelenleg is folyik.
 10. A Jendrassyk utcai csapadékcsatorna HÉV síneken túli szakaszának teljes feltárása, tisztítása, kamerázása megtörtént, az ütemezett rekonstrukciót jövőre el kell kezdeni.
 11. A havi pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségünknek minden esetben határidőben eleget tettünk, a megosztott gépjárműadót minden hónapban határidőre átutaltuk a Magyar Államkincstár részére.

 

Pethő Zoltán jegyző kiegészítésként hozzátette, hogy a mai napon (július 4-én) munkába állt az új háziorvos, Dr. Komoróczy Zoltán. Elmondta azt is, hogy az okmányiroda munkájával kapcsolatban sok panasz érkezik a polgármesteri hivatalba, de ezekkel már nem ide kell fordulni, hiszen az okmányiroda 2013. január 1. (a járások megalakulása) óta a szigetszentmiklósi járási kormányhivatal szervezeti egységeként működik.

Ezt követően a képviselők rátértek az előterjesztések megvitatására. A 2016. évi útfenntartási feladatok ellátására négy ajánlat érkezett a közbeszerzési felhívásra. A legalacsonyabb ajánlatot a Hidrográd Kft. tette, nettó 99 millió forint értékben. A feladat becsült értéke 100 millió forint volt, ezt a másik három pályázó túllépte. Andrásik Sándor képviselő ezt „életszerűtlennek” találta, mondván, akik magasabb ajánlatot adtak be, tudhatták, hogy ezzel kvázi kizárják magukat. Pethő Zoltán jegyző elmondta, hogy a rendelkezésre álló összeg nyilvános, szerepel az önkormányzat költségvetésében, fent van a város honlapján. A 100 millió egy irányszám, a feladatra évek óta ennyi áll rendelkezésre. De nemcsak az ár számít, hanem a munkavállalók köre, a felelősség-biztosítás, a géppark, a telephely holléte. A Hidrográd Kft. haraszti cég, itt van a telephelye, ide fizeti az iparűzési adót. Amellett, hogy a legkisebb ajánlatot tette, nagyon fontos, hogy a városban lévő telephelyéről gyorsan ki tud érni akár egy közlekedési balesetben megsérült útszakasz kijavítására, jelzőtábla kicserélésére, akár a téli hóesés idején. A pályázatokat műszaki és közbeszerzési szakemberek bírálják el, akik minden szempontot figyelembe vesznek. Andrásik Sándor szerint a másik három pályázó feleslegesen dolgozott, dr. Szalay László polgármester ugyanakkor emlékeztetett, hogy drágábban vállalták volna a munkát, mint a nyertes pályázó.

Fényes István, a városfejlesztési bizottság elnöke támogatásukról biztosította az előterjesztést. A testület megszavazta a Hidrográd Kft. nyertesként kihirdetését.

A képviselők módosították a 2016. évi költségvetést, Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke támogatásukról tájékoztatta a testületet. Módosították az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendeletet is, arányosítva a fogorvosi körzeteket. Horváth Jenő, a szakbizottság elnöke felvázolta a módosítás lényegét.

A testület döntött arról, hogy lemond elővásárlási jogáról a Baktay tér 3. szám alatti ingatlan esetében, illetve eladja az ingatlanban lévő 2/16 tulajdonrészét, és a bevétel egy részét a könyvtár fejlesztésére fordítja. Elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, majd javaslattal éltek a KLIK felé, hogy a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola csatorna-parti tagintézményének élére Drahosné Akócsi Ancillát nevezze ki. A testület végül elfogadta a II. félév testületi üléseinek tervezett időpontjairól szóló előterjesztést.

A határozatok pontos szövegét - a jegyzőkönyv elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás