2024. július 21.
Körvonalazódik az idei év büdzséje. Két ülést is tartottak januárban a képviselők.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 15-én rendkívüli ülést tartott a Városháza Dísztermében, ahol két közbeszerzési eljárásban hirdetett eredményt. Ezek alapján az idei évben az Önkormányzat megépíti a Paál László utcát egészen a leendő körforgalomig (amely állami beruházásként épül majd meg), pontosabban az Emag telephelyéhez vezető szervizútig (azt pedig a vállalatnak kell elkészíteni). A Paál László utca kivitelezője az Út-Ép-Ker 97 Kft. lesz. A másik eljárás nyerteseként az új bölcsőde kertjét és játszóudvarát az Mpaladin Kft. építi meg és rendezi be.

A Képviselő-testület január 29-én rendes ülést tartott a Díszteremben. Beszámolót hallgattak meg az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

  1. A 2023. évi költségvetési támogatás (normatíva) elszámolása a Magyar Államkincstár felé 2024. január 24-én határidőben megtörtént, amelynek eredménye – a visszafizetési kötelezettség, illetve a pótigény – 2024. február hónapban válik ismertté.
  2. 2024. január 6-án a Sportcsarnokban első alkalommal Újévi koncertet tartottunk a Budafoki Dohnányi Zenekar részvételével. Az esemény sikerére való tekintettel az Újévi koncertből szeretnénk hagyományt teremteni, így a 2025-ös évet is a zenekarral nyitja majd a Sportcsarnok.
  3. Megkezdte a Zöld Korona Garden Kft. a városban a 0,4 kV-os hálózatának elektromos űrszelvénygallyazását.
  4. Megkezdődött a Kiskertek földútjainak karbantartása.
  5. Az aluljáró lezárásához kapcsolódó gyalogos- és gépjármű tereléseket a Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezője alakította ki, sok helyütt félreérthetően és hibásan. A felmerült problémák egy részének megoldását (gyalogosrámpa kialakítása, beközlekedő út javítása, a közlekedést segítő útburkolati jelek kialakítása) az Önkormányzat vállalta, a mielőbbi zavartalan közlekedés érdekében.
  6. Az energia megtakarítási intézkedési terv éves jelentéséhez (EMIT) kapcsolódóan megkezdődött az intézmények energetikai felmérése.
  7. Intézményeinkben megtörtént a kéményseprői ellenőrzés, az égéstermék-elvezető felülvizsgálati tanúsítványok elkészültek.
  8. A DMTK Mindszenty utcai épületében a melegvíz (HMV) tartály tönkrement, cseréje folyamatban van.

A képviselők megtárgyalták az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének első olvasatát, és elfogadták azt. A véglegesnek szánt változatot február végére kell elkészítenie a Polgármesteri Hivatalnak, addig még a február 19-én tartandó közmeghallgatás alkalmával is változhatnak az előirányzatok. Jóváhagyták az intézményekkel, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodásokat, és elfogadták a 2024. évi monitoring stratégiát. Úgy döntöttek, hogy ingyenessé teszik a városunkban régóta és jól működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, amely sok idős ember egészségét (és gyakran életét) mentette már meg az évek folyamán. Hozzájárultak ahhoz, hogy a vasútvonal beruházója megvegyen egy, az építkezéshez szükséges kisebb területrészt az Önkormányzattól. A testület elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2023. évi munkájáról szóló beszámolót.

A képviselők úgy döntöttek, hogy kezdeményezik Dunaharaszti külterületén (konkrétan az Emag telephelye mellett) egy új beruházási célterület kijelölését. Az itteni fejlesztéssel jelentős adóbevétellel gazdagodna a város, és számos munkahely is létesülhetne.

A testület módosította a szervezeti és működési szabályzatot, ennek alapján 15%-kal emelkednek a képviselői tiszteletdíjak, tekintettel az előző évi infláció mértékére.

A képviselők egy napirendi pontot - egy településképi határozat elleni fellebbezés ügyét - zárt ülés keretében tárgyaltak meg, a személyes adatok védelme miatt.

Twitter megosztás Google+ megosztás