2023. március 23.
Címkék: testületi ülés
Az Önkormányzat a kötelező feladatai mellett továbbra is eleget tesz minden, önként vállalt kötelezettségének.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 27-én ülést tartott a Városháza dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 1. Folytatódtak a város területén a hidegaszfaltos kátyúzások és a nem szilárd burkolatú utak javítása is.
 2. Folytatódott a Bezerédi lakónegyedben a fekvőrendőrök javítása.
 3. Megkezdődött a játszótereken lévő eszközök éves karbantartása.
 4. Az E.on megbízásából a GTS Investment Kft. 20 kV-os nagyfeszültségű hálózatok mentén elektromos űrszelvény gallyazásokat végez az Újhegyi dűlő, valamint az Alsó- és Felső-Duna utcák környezetében.
 5. Elkészült a Némedi úton, a Munkácsy utca környezetében található üzletek előtt a járdaszigetek viacolor burkolatra történő átépítése.
 6. Elkezdődtek a városban a burkolt árkok javításai, elsőként a Temető utcában.
 7. A Bezerédi Sportparkot ünnepélyesen átadtuk, azóta is nagy kihasználtsággal működik, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk.
 8. A Hunyadi János Általános Iskola melegítő konyhájában elvégeztük a világítás korszerűsítését, a régi armatúrák LED-re történő cseréjével évente közel 4000 kWh megtakarítást lehet elérni, mely a beruházás egy éven belüli megtérülését eredményezi (770 ezer Ft.)
 9. A fűtéskorszerűsítés és energiahatékonyság jegyében a Városháza, a Rendőrség, a Mese Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda kazánházi-gépészeti átalakításának tervei elkészültek.
 10. A Budapest-Belgrád vasútfejlesztés keretében sor kerül majd a Némedi úti aluljáró átépítésére, erre készülve a József Attila Művelődési Ház állapotfelmérését, állapotrögzítő szakvéleményét elkészíttettük, melyet a Beruházó részére is megküldünk.
 11. A Magyar utcánál ma megkezdődött az átjáró környezetének átépítése. Előzetesen azt jelezte a beruházó, hogy mind a gyalogosok, mind a járművek elől el lesz zárva az átkelő, ma azt tapasztaltuk, hogy a lezárásra még nem került sor. A buszmegállókat áthelyeztük, a helyi járatú- és a vasútpótló buszok közlekedését átszerveztük, és erről tájékoztattuk a lakosságot.

A képviselő-testület ülésének meghatározó napirendi pontja a 2023. évi költségvetés megtárgyalása volt, immár harmadik alkalommal, a januári ülést és a közmeghallgatást követően. Amint dr. Szalay László polgármester a bizottsági üléseken is elmondta, az önkormányzatok gazdálkodását a csökkenő állami támogatások, a növekvő energiaárak és az építőanyagok áremelkedése miatt a jelentősen megdrágult beruházások és felújítások jellemzik leginkább. Így Dunaharasztin is koncentrálni kell az erőforrásokat, a beruházási keretek legnagyobb részét az új bölcsőde felépítésére költi a város, de jut forrás a zöldterületek, járdák, utak, közművek fejlesztésére, az intézmények megfelelő színvonalú fenntartására is.

Az Önkormányzat - ahogy eddig is – továbbra is biztosítja a szükséges forrásokat a szociális feladatokra, a kultúra és a sport támogatására, ahogy a civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok is kapnak anyagi segítséget. Az Önkormányzat dolgozóinak bérfejlesztését is meg kell oldani, az egészségügyi szolgáltatások színvonalát is meg kell őrizni, és biztosítani kell a helyi tömegközlekedést is.

Az Önkormányzat egyre inkább a helyi adókra és egyéb bevételekre kell, hogy támaszkodjon, ezért változott a helyi adórendelet is, itt a közterhek szétterítésére törekedett a képviselő-testület.

A költségvetési rendeletet egyhangú igen szavazással fogadták el a képviselők.

A testület a Budapest-Belgrád vasútvonal építéséhez szükséges kisebb, 73 m2 nagyságú földterület eladásáról döntött, míg a Máv-Alsó területen ingatlant vásárol a város, amely a Munkácsy utca folytatásaként szolgál majd. A város korábban vásárolt egy Suzuki Vitara gépkocsit a rendőrségnek, most arról döntöttek, hogy a továbbiakban a fenntartás költségeit is vállalják majd. A testület hozzájárult ahhoz is, hogy a város térfigyelő kamerarendszerének a rendőrőrsön is legyen egy végpontja, így hatékonyabb lesz a munka. Módosították az előző évi költségvetést, elfogadták a városi könyvtár beszámolóját és munkatervét, valamint a Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését.

A Képviselő-testület módosította saját szervezeti és működési szabályzatát is, ennek részeként a képviselők – 2019 óta változatlan – bruttó tiszteletdíját havi 150.000,- forintban állapították meg.

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás