2024. április 21.
Címkék: testületi ülés
Beszámolók, pályázatok, beruházások elősegítése.

2022. március 28-án megtartotta idei harmadik rendes, munkaterv szerinti ülését Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A munka megkezdéseként dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, intézkedéseiről:

 1. Megkezdődött a Bezerédi Sportpark építése. Az ünnepélyes alapkőletétel 2022. 03.23-án megtörtént.
 2. Befejeződött a Némedi úti járda, parkoló és kerékpársáv építése, melynek zárásaként megtörtént a Toldi u. – Táncsics M. u. közötti szakaszon a növényültetés, valamint a piktogramok és egyéb útjelek felfestése is elkészült.
 3. Megkezdődött a Sport-szigeten a Duna parti sétány építése, mely a teniszpályáktól a Piknik Parkig tart majd.
 4. Elkezdődött a 24 tantermes iskola szennyvízellátását biztosító szennyvízhálózat-építés II. üteme a Fecskefű utcától a Somogyvári utcáig, a terület tereprendezése is folyamatban van.
 5. A parkokban a padok javítása, a játszótereken a játszóeszközök karbantartása megkezdődött.
 6. A Laffert Kúria viharkár miatti tetőjavítása befejeződött.
 7. A Kerekerdő Bölcsőde 2021. évi pályázati fenntartási jelentését benyújtottuk.
 8. A Szivárvány Óvoda homlokzati burkolatának felújítása elkészült.
 9. A Területi Gondozási Központ új épülete működési engedélyének kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulásokat megkaptuk.
 10. Megkezdődtek az óvodáskorú gyermekek évente szokásos fül-orr-gégészeti-, látás- és ortopédiai vizsgálatai az intézményekben.
 11. Megbeszélés történt a gyermekorvosokkal az idei év munkatervét és az épület felújítását illetően.

A beszámolót azzal az egészen friss információval egészítette ki a polgármester, hogy a város 267 millió forint támogatást nyert el a Dunaharaszti és Taksony közötti kétoldali kerékpársávok megépítésére!

Ezután egy szóbeli előterjesztést fogadott el a testület: döntöttek arról, hogy egy – korábban értékesített – földdarabot belterületbe csatolnak, így lehetővé válik a Gebrüder Weiss Kft. telephely-bővítő beruházása.

A rendes napirendi pontok sorában a képviselők elfogadták a rendőrség beszámolóját, módosították az SZMSZ-t, ismét szavaztak arról a HÉSZ-módosításról, amely lehetővé teszi a Szivárvány Óvoda bővítését. Döntöttek több pályázati lehetőségről: elindul a város a Paál László utca bővítésével, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat új otthonának felépítésével és a Sport-sziget turisztikai fejlesztésével is. Megszavazták azt az előterjesztést, amely az eMag beruházás szervizútjának megépítéséhez szükséges ingatlanok megszerzését célozza. Döntöttek arról, hogy megvesz az önkormányzat egy telekrészt a Levendula utcában és ajánlatot tesz az ingatlan másik felére, ugyanakkor elad két kisebb földdarabot a Pannónia utcában. Hozzájárultak ahhoz, hogy szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre az Önkormányzat egy telkére a Levendula utcában, mivel a szomszédos ingatlan szennyvíz-elvezetését csak így lehet megoldani.

A lépviselők úgy döntöttek, hogy nem emelik a bölcsődei gondozási díjat. Létrehozták ugyanakkor a település értéktárát, és megválasztották az azt gondozó bizottság tagjait (elnök: Gáll Sándor, tagok: Hajdu Zsolt és Lehel Endre). Az alábbiak felvételét javasolták Dunaharaszti értéktárába:

Laffert-kúria (Granárium)                      

Baktay Ervin – indológus és orientalista

Las Torres Béla – olimpikon, világbajnok

Baktay Kortárs Művészeti Galéria

Dr. Pósta Sándor – olimpiai bajnok

Kis-Duna úszóláp és természetvédelmi terület

Hősök tere

Földvári kastély

Nepomuki Szent János műemlék szobra

    Gyertyaúsztatás, az újratelepítők hagyománya

    Német Nemzetiségi Tájház

    Kerekes Anna festőművész grafikai munkássága

    Tornai József Kossuth-díjas költő és irodalmi munkássága

A testület ezt követően elfogadta a helyi önszerveződő közösségek részére 2021-ben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámolót, a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság beszámolóit a 2021-ben végzett munkájukról, a József Attila Művelődési Ház beszámolóját és munkatervét, a DMTK és a Kisduna Tv beszámolóit, a jegyző beszámolóját a peres ügyek állásáról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Fotó: Tóth Gábor

 

 

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás