2024. június 18.
Később döntenek a Sportjátszótér sorsáról

Ülésezett a képviselő-testület

2013. március 26. kedd

Viták kereszttüzébe került a gördeszkapálya. Sikeres évet zárt a DMTK. Kiemelten közhasznú alapítványokat támogatott a testület. Polgármesteri köszönet a Petőfi-szoborért adományozóknak.

Az ülés elején napirend előtti hozzászólásokra került sor. Mannheim Lénárd a Levendula utca rossz állapotára hívta fel a figyelmet. Pethő Zoltán jegyző válaszában elmondta, hogy a vízelvezető árkokat csak azután lehet kialakítani, hogy a kerítések a valós jogi határra kerülnek. Probléma az is, hogy néhányan kihordják a sittet, törmeléket az utcára. Nemsokára, ha megjön végre a jó idő, grédereztetni fognak a területen. Drscsákné Kerekes Gabriella sérelmezte, hogy a tisztifőorvos döntése alapján Kistarcsára és Szigetszentmiklósra küldik mammográfiai szűrésre a hölgyeket, ezért tízből heten nem tesznek eleget a behívónak, és nem mennek el. Pethő Zoltán jelezte, hogy a szakbizottság elnökével együtt mindent megtesznek azért, hogy esetleg helyben is meg lehessen szervezni a szűrést. Tolmácsolta a szigetszentmiklósi szakrendelő vezetőjének köszönetét a testület által nyújtott másfél milliós támogatásért, melyet eszközvásárlásra költöttek. Kücsön Sándor a 2012-es pénzügyi beszámolóról (zárszámadás) tett fel kérdést, a jegyző jelezte, a beszámoló majdnem teljesen készen van. A pénzmaradványt viszont már látjuk, ennek alapján biztosra mondható, hogy a Paál László utca első szakasza és a Tompa utca az idén meg fog épülni. A német önkormányzat részére egyébként elutalták az idei első félévi támogatást a folyamatos működés miatt, a második félévi viszont visszatartásra kerül, ameddig nem számolnak el.
Az elmúlt ülést követő időszakról szóló polgármesteri beszámolót követően Pethő Zoltán által felolvasott szóbeli határozatokat fogadott el a testület. Ezek szerint a város egy Opel Astra gépjárművet vásárol, melyet a polgármester használ majd, a korábban a gimnázium által használt Fiat Ducato kisbuszt pedig a Klebelsberg Intézményfenntartő Központ (KIK) tulajdonába adják (a közterület-felügyelet részére egy Dacia Dustert vásárolnak, ezt a költségvetés tartalmazza).
A testület elfogadta a rendőrség elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót. Fényes István, a szakbizottság vezetője is ezt javasolta. Döntöttek ugyanakkor arról, hogy az idei évre is megállapodást kötnek a rendőrséggel, mely többek között a város által támogatott túlmunkát is tartalmazza. A testület vállalta ezen felül, hogy egy fő, az őrs épületében dolgozó adminisztrátor fizetését és járulékait átvállalja, így mindig megtalálható lesz valaki az őrs épületében.
A képviselők elfogadták az önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási koncepcióját, közbeszerzési ütemtervét, szerződést hosszabbítottak az erőspusztai öregek szociális otthonnal, elfogadták a Területi Gondozási Központ szakmai programját, szmsz-ét és házirendjét. Eredményt hirdettek az önkormányzat intézményeinek takarítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban. A munkát a Top Cleaning Kft. végzi majd el, havi bruttó 1.875.000.- forint + ÁFA ellenében. Határozatokat hoztak a Bezerédi-telepen felépítendő új óvodával kapcsolatban: rögzítették az összes költség mértékét és a szükséges önerőt, és döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be önerő-támogatás megszerzése céljából. Hajdú Zsolt, a szakbizottság elnöke jelezte, hogy támogatják ezeket az előterjesztéseket.
A testület határozott arról, hogy a megnövekedett gyermeklétszám miatt új tantermeket alakítanak ki a II. Rákóczi Ferenc-, valamint a Hunyadi János Általános Iskolában. Dr. Szalay László elmondta, hogy az iskolák fenntartása továbbra is az önkormányzat feladata, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése pedig már korábban is szerepelt a tervek között. A KIK-kel megállapodást szeretnénk kötni, miszerint a költségeket viseljük fele-fele arányban. Pethő Zoltán hozzátette, hogy az intézményvezetők nagyon korrektek voltak, a KIK tankerületi vezetője pedig jelezte, hogy a tantermek teljes berendezéséről gondoskodnak. A négy tanterem kialakítása bruttó 15 millió forintba kerül.
A testület megszavazta, hogy a József Attila Művelődési Házban biztosíthat lehetőséget zeneterem kialakítására a zeneiskola számára. Ezt követően kiemelten közhasznú alapítványok támogatásáról döntöttek: a koraszülött gyermekek mentésével foglalkozó Peter Cerny Alapítványt 300 ezer, a fogyatékkal élő gyermekek nevelését felvállaló Beszélj Velem! Alapítványt (és az általa fenntartott óvodát) 200 ezer forinttal támogatták, és tudomásul vették, hogy a Kárpát-medencei összmagyar diáksportot szervező Aranycsapat Alapítványt a polgármester saját keretéből 200 ezer forinttal támogatja (itt az összeget Knapp Tibor indítványára emelték a duplájára).
Ezt követően a Sportjátszótér sorsa került napirendre. A környéken lakók egy csoportja ugyanis kifogásolja a gördeszkapálya zajos működését, és egyéb panaszokat is megfogalmaztak a létesítményt látogató fiatalok viselkedésével kapcsolatban. Dr. Szalay László felidézte, hogy a közmeghallgatáson ígéretet tett arra, hogy a testület elé terjeszti ezt a problémakört, és jelezte, hogy a panaszos lakóknál is járt, hogy személyesen győződjön meg a valós helyzetről. 5 lehetséges variációt terjesztett végül a testület elé, melyek közül a Kücsön Sándor vezette Pénzügyi Bizottság a kettes számút támogatta, miszerint a létesítmény megmarad, azzal, a jegyző által javasolt kompromisszummal, miszerint a vasárnapi pihenőnapon zárva tart, a többi napokon viszont sötétedésig nyitva lesz a pálya. Knapp Tibor kért szót, jelezte, hogy ezt ő is támogatta, utána viszont beszélgetett a lakók képviselőjével, Farkas Zsolttal, és kicsit másképp látja immár a helyzetet. Az ötlet jó volt, a kivitelezés nem annyira, ezért azt javasolta, hogy halasszák el a döntést, végezzék el a szükséges vizsgálatokat. Elmondta, hogy a hétvégén BMX-esek voltak kint, az is zajos volt, és az óvodavezetők pedig azt rótták fel, hogy a pályát használó gyerekek bejárnak az óvoda udvarára, és ott rongálnak. Járt Gyálon, ahol ajándékba kapott egy hasonló pályát a város, de aztán a tiltakozások hatására leszerelték azt. A használók 70%-a nem helyi lakos volt, és megjelent a drog is a környéken. Fényes István megjegyezte, hogy a haraszti pályánál nincsen drog, a városfejlesztési bizottság is a kettes számú javaslatot támogatja, azzal a kiegészítéssel, hogy a pálya Temető utca felőli, illetve az óvoda felőli oldalára telepítsenek tujasort. Hajdú Zsolt, aki a sportért felelős bizottságot vezeti, ugyanígy nyilatkozott, hozzátéve, hogy az óvodába az illemhely miatt járnak be a gyerekek. A pálya nekik készült, használják csak. Ő a vasárnapi működést is támogatta, hiszen a gyerekek akkor érnek rá, de ezt a bizottság leszavazta. A pályára szükség van, de megfelelő helyet kell találni neki, olyat, ahol nem zavaró, de azért szem előtt van. Drscsákné Kerekes Gabriella is a halasztást javasolta, azzal, hogy a gyerekek között nem tehetünk különbséget aszerint, ki melyik településről érkezett; tolmácsolta sok szülő kérését, miszerint a pálya maradjon meg. A polgármester leszögezte, hogy arról nincs vita, hogy zaj van, ő támogatja az áttelepítést, de ahhoz sok pénz kell, amiről nem hajlandó – nem is tehetné – egyedül dönteni. Pethő Zoltán azt javasolta, hogy ha halasztanak, úgy legalább két üléssel későbbre tegyék a döntést, mert idő kell az előkészítéshez. A testület végül támogatta a döntés elhalasztását.
A DMTK Sportegyesület beszámolóját egyhangúan fogadta el a testület. Hajdú Zsolt köszönetet mondott Kulcsár Ferenc elnöknek, és dicsérte az előterjesztést, ahogy Knapp Tibor is. Utóbbi azért megjegyezte, nagy kár, hogy a focisták ugyan bajnokságot nyertek az előző évben, de licenc hiányában mégsem kerültek fel magasabb osztályba. A sakkszakosztálynak jó lenne egy kiemelt szponzor. Szép dolog, hogy a klub már idén is nyert az állami TAO-pályázaton. Kevesellte a tenisz-szakosztály mindössze másfél milliós bevételét. Dr. Szalay László elmondta, hogy a licencet a szükséges számú és minőségű pályák és öltözők hiányában nem kapta meg a klub, a cél most az, hogy megmaradjanak az NB III-ban.
A Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság munkájáról, illetve a KisDuna Tv tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el ezt követően a testület, majd napirend után Mannheim Lénárd megkérdezte, miért van letörve a haraszti zászló az okmányirodáról. Pethő Zoltán elmondta, az okmányirodát már nem a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, hanem a járási hivatal működteti, miután azt át kellett adnunk neki. Ők vetették le velünk a címert és a zászlót. Fényes István megjegyezte, az ingatlan tulajdonjoga a miénk, és ha már a székely zászlóért kiálltunk, a harasztiért is ki kéne.
Dr. Szalay László megköszönte mindazoknak az adományát, akik ezzel hozzájárultak a gyönyörű Petőfi-szobor megvalósulásához. Sziráki György, a Baktay Ervin Gimnázium igazgatója pedig a szerdán tartandó Baktay-napra hívott meg mindenkit, az ünnepséget az iskola névadója halálának 50. évfordulója alkalmából tartják majd meg.
A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás