2024. június 18.
Ülésezett a képviselő-testület

Egyhangú igennel fogadták el a város költségvetését

2013. február 25. hétfő

Dunaharaszti működése stabil, a költségvetés kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé. Beruházásokra is jut 2013-ban: tovább folytatódik az útépítési program.

Az ülés elején napirend előtti hozzászólásokra került sor. Hajdú Zsolt kezdeményezésére a jelenlévők néma felállással tisztelegtek a kommunizmus áldozatai előtt, akiknek emléknapja éppen február 25-én van. Az elmúlt időszakról szóló polgármesteri beszámolót követően Pékó Zoltán a hulladékszállításra létrehozandó, önkormányzati többségi tulajdonú céggel és a DHRV Kft.-vel kapcsolatban tett fel kérdéseket. Dr. Szalay László elmondta, hogy az új cégnek megvan már minden szükséges engedélye. A szolgáltatás ellátására azonban közbeszerzést kell kiírni, addig a Multiszint Kft. végzi el a munkát. A DHRV Kft.-vel kapcsolatban nincs újdonság, a cég nem működik, nincsen ügyvezető igazgató. A tulajdonosi körből 1 fő nem működik együtt a többiekkel, a problémát ez okozza. Knapp Tibor nehezményezte, hogy a pénteki Baktay-konferenciára nem kapott meghívót, és a városi honlapról is csak későn értesült a rendezvényről. A polgármester sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a Laffert Kúriából nem mentek ki a meghívók, egyébként a konferencia valóban színvonalas volt.
Az ülés sürgősségi előterjesztésekkel folytatódott. A testület pontosította az adósság-átvállalással kapcsolatban korábban meghozott határozatát. Pethő Zoltán jegyző közlése szerint a polgármester és a kormányzati oldal tárgyalásán született egy jegyzőkönyv, amely tartalmazza azt az összeget, amelyet az állam az önkormányzat adósságából átvállal. Ez bekerült a költségvetési rendeletünkbe is. A képviselők döntöttek arról, hogy megszűnik a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás. Ezt követően tértek rá az eredeti napirend pontokra. Módosították a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát, majd megalkották a képviselő-testület SZMSZ-éről szóló rendeletet. Hajdú Zsolt, az Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottság feladat- és hatásköre az intézmények állami átvétele miatt jelentősen módosult, ezért azt átírták.
A testület rátért a 2012. évi költségvetés módosítására. Pékó Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Drscsákné Kerekes Gabriella képviselő asszonyhoz köthető Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete 2012-ben a civil szervezetek pályázatán elnyert 570 ezer forint támogatás mellett a polgármesteri keretből is kapott 200 ezer forintot. Javasolta, hogy minden, a civileknek adott támogatás kerüljön egy helyre a költségvetésben, különben nehéz lesz az egészet nyomon követni. Dr. Szalay László elmondta, hogy keretéből másoknak is adott már rendezvényekre. A 200 ezer forintot az adventi ünnepkör méltó megünneplésére adta oda, ennem megszervezésében több civil szervezet és az egyházak is részt vettek, a DHKE fogta össze az egészet. A támogatással korrektül elszámoltak. Mindig konkrét célokat támogat saját keretéből, sohasem szervezeteket. Drscsákné Kerekes Gabriella kért szót ezután, és elmondta, hogy 14 programot bonyolítottak le az 570 ezer forint támogatásból, amiből sokat közvetlenül a város javára végeztek el (pl. faültetések). Adventkor mínusz kilenc fokban álltak ki a térre, a rendezvény sikere érdekében. Hajdú Zsolt emlékeztetett, hogy már korábban is nagyobb mozgásteret kért a bizottságnak a támogatások odaítélésekor, illetve felmerült az is, hogy ne adják ki rögtön, első körben az összes forrást. A polgármester szerint a struktúra rendben van. Egyébként nincsen szervezeti korlát, nemcsak az egyesületeket támogathatjuk, hanem gyakorlatilag bármilyen szerveződést. A lényeg az, hogy legyen egy felelős, aki elszámol.
A képviselő-testület, miután elfogadta az előző évi büdzsé módosításait, rátért a 2013. évi költségvetési rendelet végső megtárgyalására. Dr. Szalay László emlékeztetett, hogy három körben, illetve a közmeghallgatás keretében, valamint a bizottsági üléseken folytattak részletes vitát a tervezetről. A tartalékolás fontosságát hangsúlyozta, megemlítve azt, hogy feladataink bővülhetnek még, például azért, mert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem akarja kifizetni az iskolák működtetéséből ráeső részt. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság vezetője elmondta, hogy egyhangúlag támogatták a tervezetet, amely magalapozott, kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé. A polgármester szerint a város működőképes, a költségvetés takarékos, és így is jut 300 millió forint fejlesztésekre. A főösszeg 5,117 milliárd forint. Hajdú Zsolt egyetértett azzal, hogy óvatosan kell bánni a tartalékokkal, amíg nem tisztázottak a feladataink teljes körűen. Pethő Zoltán szerint sincsenek meg az információink arról, milyenek lesznek az iskolák pedagógiai programjai, tanrendjei, csoportbontásai. Így nehéz lesz együttműködni az intézményvezetőkkel. Hajdú Zsolt jelezte, hogy március 31-ig kell elfogadni a pedagógiai programokat, akkor sok minden kiderül.
A képviselő-testület a város 2013. évi költségvetését egyhangú igen szavazattal fogadta el. Dr. Szalay László polgármester üdvözölte a szavazás eredményét.
A testület elfogadta a készpénzes kifizetéseket szabályozó rendeletet, majd módosította a Polgármesteri Hivatal és a Humán Szolgáltató Intézmény  alapító okiratait. Új közbeszerzési szabályzatot fogadtak el, majd közbeszerzési eljárások indításáról határoztak. Ezeket - útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkák – vita nélkül megszavazták. Eredményt hirdettek ugyanakkor az újonnan felépítendő Szivárvány Óvoda uniós pályázatához kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyában. A nyertes a legalacsonyabb vállalási árat benyújtó Corex Projektfejlesztési Kft. lett. Knapp Tibor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ugyan a bizottsági ülésen támogatta az előterjesztést, mégis aggályosnak tartja, hogy a közbeszerzési eljárást a Corex Consulting bonyolította le, és ők hívták meg a Corex Projektfejlesztési Kft.-t, amelyik végül elnyerte a munkát. Érti, hogy nincs közük egymáshoz, de az egésznek nem jó az optikája. Azt viszont nem értette, hogy lehet az, hogy a másik két pályázó nem tudott hiánytalan anyagot benyújtani, és vállalási áruk is jóval magasabb lett. Egy klasszikust idézett, miszerint „nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani”. Pethő Zoltán jegyző visszautasította a képviselő ezen megjegyzését, kiemelve, hogy a Corex által gondozott, sikeres uniós pályázatainkat vizsgálta mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mind az Állami Számvevőszék, mind a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, és mindent rendben találtak. A menedzsmentre elszámolható költségeket a pályázati kiírások tartalmazzák, azokat nem mi határozzuk meg. A Corex ezzel tisztában van, mivel felkészült cég, ehhez igazítja vállalási árát. Megjegyezte, hogy például Tökölön is ez a cég vezényli le a pályázatokat, nem véletlen, hogy őket bízták meg, elfogadták például az általunk kiadott, kiváló referencia-igazolásokat. Knapp Tibor erre azt válaszolta, hogy nem a Corex munkáját kérdőjelezte meg, csupán a tulajdonosi összefüggést említette. Pethő Zoltán hangsúlyozta, hogy egyetlen egyszer sem ért minket emiatt bírálat. Ennél a szavazásnál négy fő tartózkodott, a képviselő-testület elfogadta az előterjesztést.
A képviselők az ülés végén elfogadták a belső ellenőr jelentését is.
 

A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás