2024. június 18.
Újabb olvasatban tárgyalták a költségvetést

Dunaharaszti működése 2013-ban is biztosítva van

2013. január 28. hétfő

A képviselők egyhangú szavazással fogadták el a költségvetést érintő módosító indítványokat. A város csökkenő bevételekkel gazdálkodik ugyan, de az idei évben is jut pénz beruházásokra.

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester köszöntötte Schuszter Gyöngyi óvodavezetőt, nyugdíjba vonulása alkalmából. Az elmúlt időszak történéseit taglaló polgármesteri beszámolót követően Drscsákné Kerekes Gabriella kért szót napirend előtt, aki tolmácsolta sokak megelégedését azzal kapcsolatban, hogy a helyi tömegközlekedést az utóbbi hónapban ellátó cég buszai tiszták, pontosak, fűtöttek. Fényes István ismételten a szemétszállítást végző társaság számlázási gyakorlatát kritizálta, mert – ígéreteik ellenére – a hónap 15. napját jelölik meg fizetési határidőként (a korábbi 25. nap helyett), így a nyugdíjasoknak gondot jelent a számla kiegyenlítése. Nehezményezte azt is, hogy a Némedi úton rosszul lett egy idős férfi, és a mentők csak másfél óra múlva értek oda. Az ilyen esetekben jó lenne, ha a rendelőből a helyszínre jönne egy háziorvos, és ellátná a beteget a mentők kiérkezéséig (ügyeleti időn kívül). Dr. Szalay László válaszában elmondta, hogy nemsokára találkozik a szemétszállítást végző cég vezetőjével, és igyekeznek a problémákat megoldani. A lakosoknak igazuk van, baj van a számlázással. A mentők felett nem diszponálunk, de a rendelőből kimegy az orvos, ha értesítik. Dr. Bereczki Péter elmondta, korábban a mentőkön keresztül értesítést kaptak a háziorvosok.
A képviselő-testület elfogadta a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát, majd közbeszerzési eljárások megindításáról határozott. Az önkormányzati intézmények takarításával, illetve a felépítendő, új óvoda projekt menedzsmenti feladatainak ellátásával kapcsolatos eljárásokat elindították, de a közterületi fák gallyazása kapcsán vita alakult ki. Ez a munka az elektromos hálózat biztonságos működtetésével függ össze, és a korábbi években az Elmű végeztette el alvállalkozókkal. Knapp Tibor nem tartotta ésszerűnek 15 millió forint elköltését erre a célra, mivel ezt az Elműnek kell állnia. Pethő Zoltán jegyző elmondta, ez valóban egy új tétel, de az Elmű nem végezte el a munkát szakszerűen, tönkretették a fákat, aminek nagy lakossági felháborodás lett a vége. Nem is értesítettek erről senkit, a levágott ágak hetekig hevertek ott, mi szállíttattuk el végül. Ráadásul vegetációs időszakban végezték el a munkát. Meg akarjuk a fáinkat őrizni a jövőnek, ezért tárgyaltunk velük, hogy elvégezzük a munkát mi, ők pedig járuljanak hozzá anyagiakkal. Nem voltak nyitottak erre. Fényes István szerint a gondozott városhoz a fák is hozzátartoznak. A polgármester emlékeztette Knapp Tibort arra, hogy a Földváry utcában a gallyazások miatt elpusztult diófák ügyében éppen ő emelt szót korábban. Knapp Tibor módosító indítványát végül elfogadta a testület, így a gallyazás költsége nem kerül be a költségvetésbe.
A képviselők ezután rátértek a 2013. évi költségvetés tárgyalásának újabb „fordulójára”. Dr. Szalay László megköszönte a hivatal munkáját, majd összefoglalta az önkormányzat pénzügyi helyzetét. A mérleg pozitív oldalán szerepel, hogy a pedagógusok bérére már nem kell költeni, az állami adósság-átvállalás mértéke pedig 120 millió forint körül alakul. A negatív oldalon van ugyanakkor az állam által elvont gépjárműadó és személyi jövedelemadó, és a kötelező feladatokra kapott támogatás nagymértékű csökkenése. 250 és 300 millió forint közötti negatívum a végső „egyenleg”, a várost így érintik a változások. A tavalyi 6,4 milliárddal szemben az idei évben 5,1 milliárd forint lesz a költségvetés főösszege. A polgármester ezt követően összefoglalta a bizottsági üléseken elhangzott módosító indítványokat. Knapp Tibor kérte a Tompa utca idei megépítését, ezt a polgármester becsületszóra megígérte, de valószínűsítette a Paál László utca elkészültét is. Szintén Knapp Tibor indítványára könyvszekrény létesül a könyvtárnál, ahol a lakosok cserélhetik könyveiket. Knapp Tibor javasolta a Hév-állomásnál található illemhely-probléma megoldását is, dr. Szalay László elmondta, hogy nem könnyű ugyan a BKV-val tárgyalni, de úgy néz ki, elviekben hozzájárulnak. A gimnázium portaszolgálatának ügye szintén megoldódott. Fényes István a térfigyelő kamerák számát növelné 10 újabbal, és a piaci asztalok tetőinek javítására tett még javaslatot. Az idei évben két hivatali autót vásárol az önkormányzat, ennek betervezésére is javaslatot tett a polgármester. Eközben ugyanakkor csökken a kamatfizetési kötelezettségünk, kevesebb pénzt szükséges a Máv-Alsó terület rendezésére elköltenünk, kevesebb a könyvtár bérköltsége. Az intézmények működésére eleget tervezett az önkormányzat.
Mannheim Lénárd nem értett egyet azzal, hogy a BKV helyett megcsináljuk az illemhelyet. Kücsön Sándor a Pénzügyi Bizottság, Fényes István a Városfejlesztési Bizottság elnökeként jelezte egyhangú egyetértésüket a költségvetés tervezetével kapcsolatban. Hajdú Zsolt, az Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság elnöke jelezte, hogy az oktatási intézmények programjait továbbra is támogatjuk, mint ahogy a civileket, egyházakat, diákokat is. A város alkalmazásában maradó közalkalmazottak cafeteria-ellátása is megmarad. A város erőn felül támogatja a sportot, a művelődést. Pozitívumként említette a Sport-szigeten történő pályaépítést és a játszóterek karbantartását. Örül, hogy a Felsővárosban is megtörténik a virágosítás. Pethő Zoltán elmondta, hogy útépítésre 330 milliót terveznek.
A módosító javaslatokat végül egyhangú szavazással fogadta el a testület.
A testület döntött arról, hogy a gyereklétszám megnövekedése miatt a jelenleg négy telephelyen működő Mese Óvodát kettéválasztja, és két intézményt hoz létre a hatékonyabb működés érdekében. Elfogadták a vezetői álláspályázatok feltételeit is.
A testület ezt követően a háziorvosokkal kötendő feladatellátási szerződéseket tárgyalta. Drscsákné Kerekes Gabriella jelezte, hogy gyakori panasz a lakosság részéről az, hogy péntek délután nem áll rendelkezésre háziorvos. Kérte, hogy a Budapestről munkából későn hazatérők miatt ne este 6, hanem 8 óráig rendeljenek az orvosok. Pethő Zoltán elmondta, hogy Dr. Bereczki Péterrel, a szakbizottság elnökével karöltve egyeztetett Dr. Kozma Magdolna kollegiális vezető orvossal. Ha nincs jelen az orvos a rendelési időben, akkor távolléte okát Bereczki doktor felé kell igazolnia. Az orvosok mindannyian megjelölték az őket helyettesítő személy nevét és nyilatkoztak arról, hogy vállalják az ügyelet ellátását, ha az szükségessé válik. A 18 óra utáni rendelést nem tudják vállalni leterheltségük miatt. Az egy orvosra jutó betegek száma nagyon magas, ez a helyzet a gyermekorvosokra is jellemző.
A képviselők módosították a DV Kft. alapító okiratát, hozzájárultak az új rendőrkapitány kinevezéséhez, ajándékként elfogadtak egy területet a Kálvária-dombon a terület tulajdonosától, és kezelésre átadták azt egy természetvédő civil szervezetnek. Elfogadták a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, az Oktatási-, a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját. A mezőgazdasági tanácsnok beszámolójánál Knapp Tibor felrótta, hogy ugyanazzal a politikai tartalommal lett benyújtva, mint az előző ülésen, amikor nem is fogadta el a testület. Dr. Szalay László politikailag nem kívánta minősíteni a beszámolót, ami ellen tartalmi-szakmai kifogása nem volt. Mannheim Lénárd tanácsnok közölte, hogy az „mszp-s miniszter eltörölte, a fideszes visszaállította” a Dabasi Vízjogi Társaságot, akik csak sarcolják a gazdákat, de nem csinálnak semmit. A beszámolót a testület 7 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodással fogadta el.
A testület végül elfogadta a Pékó Zoltán által vezetett eseti ügyrendi bizottság javaslatát a bizottsági ülésekről történő hiányzások tárgykörében.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás