2024. május 22.
Sok kérdés került napirendre

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

2012. február 14. kedd

Az önkormányzat működése, a közszolgáltatások színvonala és a beruházások kapcsán kapta a legtöbb kérdést dr. Szalay László polgármester a művelődési házban hétfőn este rendezett fórumon.

Dr. Szalay László a megváltozott jogszabályi környezetről (új önkormányzati, államháztartási, köznevelési, stabilitási törvények) tájékoztatta a hallgatóságot, majd rátért az önkormányzat 2012. évi költségvetése tervezetének ismertetésére. Elsőként az önkormányzat bevételeit részletezte. A kiadások bemutatása során először az önkormányzat kötelező feladatait sorolta fel. A közoktatási intézményeket a jövő évtől az állam átveszi, ugyanakkor az óvodákban már 3 éves kortól fogadni kell a gyerekeket. Ezért át kellett gondolni a fejlesztési elképzeléseinket is: a tervezett bölcsőde helyett új, hat csoporttal működő óvodát építünk a Bezerédi-telepen, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására szánt 100 millió forintot pedig a Knézich utcai óvoda bővítésére fogjuk felhasználni (4 csoport). A közbiztonságról szólva elmondta, hogy továbbra is fizeti az önkormányzat a rendőrök túlszolgálatát. Az idei évben 15 új térfigyelő kamerát fogunk felszerelni, és növeljük a polgárőrség támogatását is. Összesen 25 millió forintot költ idén az önkormányzat közbiztonsági célokra.
Jelentős összegekkel támogatja az önkormányzat a civil szervezeteket (pályázati rendszerben), és a sportra is komoly forrásokat fordítunk. Kiemelt feladat a tömegközlekedés és a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének finanszírozása. Ha a képviselők elfogadják a költségvetést, növekszik a szociális előirányzat is, mivel egyre több család kerül nehéz helyzetbe, sajnos gyarapszik a rászorulók száma. A beruházások nem állnak le, az óvodaépítések mellett folytatódik az útépítési program is, idén 13 utca fog elkészülni, 265 millió forintos ráfordítással. A polgármester összegzésként elmondta: a költségvetés stabil, nem pazarló, de nem is megszorító, miközben továbbra sem áll fenn az eladósodás veszélye.
A közmeghallgatás második részében a megjelent érdeklődők mondhatták el véleményüket és tehették fel kérdéseiket, melyeket a polgármester nyomban meg is válaszolt (ezeket dőlt betűvel jelölve közöljük).
Kovács Zsigmondné a MÁV-Alsó lakóterület közbiztonsági helyzetét taglalta: a helyzet rosszabbodott, sok a betörés, egyesek engedély nélkül építkeznek, sok a kóbor kutya. Elmondta még, inkább az új orvosi rendelőt építsük fel, ne az uszodát. A közbiztonság főként a rendőrség feladata, mi a pénzt, paripát, fegyvert biztosítjuk hozzá. Az építkezést felfüggesztettük, kiszabtuk a bírságot, a visszabontás is sorra kerülhet, de nem most, a tél közepén. Az orvosi rendelőt egy cég építette volna fel, mi eladtuk nekik az ingatlant. Időközben elálltak a tervüktől. A kóbor kutyák összegyűjtésére szerződésben állunk egy gyepmesterrel, rendszeresen végzi a feladatot.
Velkei Károly a kerékpárutak építését hiányolta, illetve néhány helyen a járdát. Rákérdezett arra, hogy lesz-e ebadó, és telepítünk-e erdősávot az M0-ás autópálya mellé. A vasúti közlekedés zaját is csökkenteni kéne. A kerékpárutakat egyelőre felfestéssel hozzuk létre (Kós K. u.), ötmilliót fordítunk járdaépítésre, plusz kétmilliót a lakossági járdaépítés támogatására. Az M0-ás mellett öt méter magas zajvédő falat épít majd a kivitelező, ebadó nem lesz, a MÁV-nál elérni a sínek zajszigetelését, nos, ez nem tűnik könnyű feladatnak.
Kovács Ágnes azt kérte, hogy szüntessük meg a Klapka utca végén az egyirányúsítást, a járda hiánya miatt életveszélyes az a rész. Aláírásokat nyújtottak be ebből a célból. Ha a többség úgy kívánja, visszacsináljuk. Az egyirányúsítás is lakossági kezdeményezésre (szintén aláírások) történt.
Tordai József felvetette, hogy a Határ úti vasúti átjárónál nem lehet gyalog biztonságosan átkelni, a Vércse utca átmenő forgalma veszélyes. A vasúti átkelőt már megterveztettük, 35 millióba kerül, ha a MÁV is úgy akarja, megcsináljuk, de az idén még biztosan nem kerül erre sor. A tulajdonviszonyokat is rendezni kell. Ezért nem ért még végig a járda a Határ úton, mert nem sikerült minden tulajdonossal megegyezni, hogy adják le a területet.
Ignácz János fontosnak tartja, hogy bölcsőde is épüljön. Érjük el, hogy a HÉV-nél üzemeljen az illemhely. Javaslatot tett közlekedési lámpák felszerelésére néhány forgalmasabb útkereszteződésben. Fontosnak tartja a magyar hagyományok ápolását, ahogy a dunaharaszti illetőségű vállalkozások pozitív megkülönböztetését is. Felvetette egy hajléktalanszálló megépítésének szükségességét is. A jogszabályok változása miatt kell most inkább óvodát építenünk. A HÉV-nél az illemhely a BKV tulajdona. Egy jelzőlámpás kereszteződés kiépítése 20 millióba kerül, a pirosra festett zebrák beváltak. Támogatjuk a civilek kulturális programjait, a táncházat is, de ilyet mi nem tudunk szervezni helyettük. Amikor nem kell közbeszerzést kiírni, minden esetben helyi vállalkozókat hívunk meg a munkákra.
Horváth Sándor „gratulált” a polgármester jutalmához, de felvetette, hogy mások is megérdemelnék. A Kúria nincsen kifugázva, hiányzik a Bezerédi telepen a buszmegálló felépítménye, a játszóterekhez vezessen járda, a csatorna partján nagy a gaz és a parlagfű. Ha nálunk lopnak el például egy gépkocsit, miért kell Szigetszentmiklósra menni ahhoz, hogy ezt bejelentsék? A rendőrök járjanak civilben is, az hatékony. A Sport-szigeten a sétányon rohadnak a lerakott fatuskók. Az orvosi ügyelettel nincsen megelégedve, volt, hogy nem mentek ki, hiába hívták őket. Dr. Szalay László a saját jutalmáról elmondta, azt ő nem kérte magának, a testület szavazta meg neki, természetesen a szavazásban sem vett részt. Köszönettel elfogadta, és reméli, azok az újságok, amelyek a jutalma kapcsán emlegették a várost, azt is megírják majd, ha ismét nyerünk néhány milliárd forint pályázati pénzt, úgy, mint a korábbi években. Az idei évben az intézmények vezetői és a közalkalmazottak is kapnak jutalmat, a köztisztviselők nem, mivel a polgármesteri hivatal saját magán kíván elsősorban spórolni. A Kúria falát nem kell kívül kifugázni, a műemlékvédelmi hivatal előírásainak megfelelő technológiával készült el, egyébként pedig kiválóan van szigetelve. Alacsony padlójú buszokat közlekedtetünk, ezekhez nem kell padka; a fekvőrendőröket a lakók kérésére helyeztük ki. A csatorna partja a vízügyi igazgatóság kezelésében van, fel fogjuk őket szólítani, hogy tegyék rendbe. A fatuskókat néhányan szándékosan rongálták meg, ásták ki és távolították el (hajléktalan személyek pl. eltüzelték). Pótolni fogjuk őket. (Itt szót kért Varga László Álmos, az ügyeleti szolgálat vezetője, aki elmondta, hogy a telefonhívások a mentőszolgálat diszpécseréhez futnak be, és ő dönti el, hogy mentőt, vagy ügyeletes orvost küld-e a helyszínre, vagy küld-e valakit egyáltalán. Eddig minden panaszt (6 eset 10 év alatt) megvizsgált a felettes szerv, és egyetlen esetben sem marasztalta el a szolgálatot.)
Kántor Gerzson, a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy az önkormányzati támogatások nélkül már nem működnének. Nagyra értékeli a polgárőrség munkáját. A MÁV-Alsón rendszeresen járőröznek, kéri, hogy aki bűncselekményt észlel, hívja a járőr-mobilszámot. Itt, az őrsön nincsen ügyelet (akkor 4 rendőrrel kevesebb lenne az utcán), ezért kell Szigetszentmiklóson megtenni a bejelentéseket. A nyomozók járnak civilben.
Daróczi Pál fontosnak tartja, hogy folytassa az önkormányzat az útépítési programot, bár ez egyre nehezebb lesz, ha jövőre a gépjárműadót elvonja az állam. Nem lenne baj, ha az óvodák építéséhez forrást is nyújtana az állam, ha már meghozta a jogszabályt. Az uszodaépítéshez Hoffmann Pál képviselő korábban milliárdos segítséget ígért, ebből nem valósult meg semmi. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát mégiscsak fel kéne újítani valahogy, főleg most, amikor centenáriumát ünnepli.
Szabó Sarolta szerint nincsen rendben, hogy egyes háziorvosok csak délután négyig rendelnek. Hétköznapokon este hat óráig mindig ott tartózkodik valamelyik háziorvos a rendelőben.
Almási Imre szerint kár, hogy a Szent István-szobor avatásán (ez még 2010-ben volt) a kommunisták és az ateisták is ott voltak, ezután felsorolta az esztergomi bazilika altemplomában nyugvó bíborosokat. Az utak néhol gyengék (Mátyás király utca). Az M0-ás mellett miért építünk utat (Ráday u.)? A Kazinczy köz miért maradt ki, tette fel a kérdést. Rosszallta, hogy murvát helyezünk el az útpadkára. Mocskos a vasúti gyalogos-aluljáró. Egy elszíneződött víztisztító berendezés segítségével demonstrálta, mennyire koszos a haraszti csapvíz, majd megkérdezte, miért kap minden évben jutalmat a polgármester. Tán lovasszobrot is kap nemsokára, tette hozzá.  A Báthory utca furcsán, ferdén csatlakozik az előtte lévőbe. Nem jó a gyűlölködés, a keresztényi hozzáállás inkább az, hogy „ne ítélj, hogy ne ítéltess”. Felemelő érzés volt látni, milyen sokan jöttek el a szoboravatásra, világnézetre való tekintet nélkül. Az összefogás szép példája a szobor, nem a széthúzás mementója. A Mátyás király utca éppen 2002 előtt épült, tíz év eltelt, itt-ott már javítani kell. Olyan utcák is léteznek, amelyekben kanyar is van, ilyen előfordul. A Ráday utca régóta megvan már. A szegélykő melletti murvás padka előírásszerű, jó technológia. A vízminőséget rendszeresen ellenőrizzük, nincs vele gond. A lovasszobrot nem tartja jó ötletnek a polgármester, mert nem tud lovagolni.


Ezzel a végszóval, fél kilenc tájékán – további hozzászólás nem lévén – véget ért a közmeghallgatás.
 

Twitter megosztás Google+ megosztás