2024. május 22.
Költségvetés, Kápolna-domb, óvodaépítések

Ülésezett a képviselő-testület

2012. február 6. hétfő

A képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásakor kiemelten foglalkozott a 2012-ben megvalósítandó beruházásokkal. Nagy vitát váltott ki ugyanakkor a Kápolna-domb védelem alá helyezésének terve.

Az ülés dr. Szalay László beszámolójával kezdődött. A polgármester elmondta, a havazás közepette folyamatos az utak takarítása. Tisztítjuk azokat az utakat is, amelyek nem hozzánk, hanem az állami közútkezelőhöz tartoznak (pl. Némedi út, Fő út), minden gép kint van, 30 ember dolgozik éjjel-nappal, 9 fő pedig az intézmények környékét takarítja.
Első napirendi pontként közbeszerzési eljárásokban hirdetett eredményt a képviselő-testület. A különböző intézmények takarítására kiírt meghívásos pályázatot a Top Cleaning Kft. nyerte meg, 18,5 millió Ft + ÁFA értékű árajánlatával. Pékó Zoltán kérdésére, miszerint hogyan döntötte el az önkormányzat, hogy mely cégeket hívja meg, Pethő Zoltán jegyző elmondta, egyikük az a cég, aki jelenleg is végzi ezt a munkát (közmegelégedésre), a másik két társaság referenciái kiválóak, korábban is meghívtuk őket. Pékó Zoltán szerint korábban takarított itt egy helyi cég, most miért nem hívtuk meg őket is? Pethő Zoltán válaszában rámutatott, hogyez a cég korábban magas árat ajánlott, majd később már nem is adott be ajánlatot. A testület megszavazta az előterjesztést.
A képviselők ezt követően a közútkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló közbeszerzési eljárás megindításával foglalkozott. Knapp Tibor szerint jók az utak, kevesebbet kell a karbantartásra fordítani, ezért csökkentsék 10%-kal az erre a célra fordítandó pénzösszeget. Pethő Zoltán rámutatott, hogy nemcsak kátyúzni kell, és szegélyt javítani, a közútkezelés ennél többet jelent. Például jelzőtáblák kihelyezését, pótlását, fekvőrendőrök karbantartását, csapadékvíz-elvezetési beruházásokat, járdaépítéseket és javításokat, szemetesek kihelyezését, útfestéseket, hóeltakarítást, stb. A szerződés keretösszeget tartalmaz majd, nem átalánydíjas, csak az elvégzett munkáért fizetünk. A testület nem fogadta el Knapp Tibor módosító indítványát, így az eredeti, bruttó 102 millió forintot tartalmazó változat kerül kiírásra. A képviselők vita nélkül szavazták meg ugyanakkor az irodaszerek beszerzését célzó eljárás kiírását.
A testület elfogadta az új közbeszerzési szabályzatot, valamint a lakossági járdaépítések támogatását szolgáló rendelet-módosítást, majd rátért a költségvetés tárgyalására. Dr. Szalay László jelezte, hogy a tervezet mostani formájában már szerepelnek beruházások is. Ezt az teszi lehetővé, hogy megtörténtek az adófeltöltések, befolytak az uniós pénzek, a vártnál több lett az előző évi pénzmaradvány, az uszoda tervezésére is kevesebbet kell költeni, így kb. 440 millió forint az az összeg, amit megtakarítottunk. Az idei évben még nem nyúl az állam a bevételeinkhez. Tavalyról maradt 127 millió forint – még fel nem használt – fejlesztési hitelünk. Idén újat nem veszünk fel, csak akkor, ha nyerünk az óvodaépítési pályázaton, mert akkor az önrészt biztosítanunk kell.
Kücsön Sándor jelezte, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag jónak ítélte a tervezetet. a bérek kifizetése biztosított, akárcsak az intézmények fenntartása. Helyeselte a bevételek konzervatív tervezését. Fényes István a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizpttság elnökeként hasonló véleményt fogalmazott meg. Ottaváné Barna Éva fontosnak nevezte a térfigyelő kamerákra félretett 9,68 millió forintot, és azt kérdezte, mikor valósulhat meg ezek telepítése? Pethő Zoltán szerint ha a testület ezt kiemelt feladatnak tartja, és már most megszavazza, másfél hónap múlva elkészülhet. Hajdú Zsolt, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke is támogatta a tervezetet. Fontosnak tartotta, hogy növeljük a közfoglalkoztatásra szánt keretet, feltette azt a kérdést, miért nem használjuk a céltartalékot? Megjegyezte, hogy közútfenntartásra egyéb sorokat is látott a rendeletben. Dr. Szalay László jelezte, a céltartalék arra van, hogy ha év közben olyan feladat adódik, amire nem terveztünk, akkor ebből megvalósítható legyen. Pethő Zoltán elmondta, hogy idén is pályázunk a munkaügyi központhoz közfoglalkoztatásra, de saját erőből is fordítunk erre 3 millió forintot. Az utaknál egyéb sorokon az úttervezési, -ellenőrzési feladatok lettek betervezve, ezeknek nincs közük a fenntartáshoz. Egyébként pedig 320 törvény és kormányrendelet változott, ezeknek mind meg kell felelni. Fényes István szerint is prioritást élvez a kamerák telepítése, elsőként a P+R parkolóban. Pékó Zoltán átfedéseket lát a fák kezelésére, parkfenntartásra szánt összegek között és kérdést tett fel a Kúria üzemeltetésére adott támogatással kapcsolatban. Pethő Zoltán elmondta, hogy a zöldterületkre fordított összeg keretösszeg, egyébként pedig 10%-kal csökkent. A Kúriára  5 milliót költünk, ez az ára annak, hogy színvonalas programok legyenek. Pékó Zoltán ezután a polgármesteri hivatal tervezett létszámcsökkentését firtatta, és azt, hogy ez miért tartozik a testületre. Pethő Zoltán szerint azért, mert a hivatal a testület szerve. Jelezte, hogy az idei évben a közalkalmazottak és az intézményvezetők kaphatnak jutalmat, de a köztisztviselők nem. A hivatal tehát magán spórol. A kormány átalakítja a közigazgatást, hatásköröket von el, ezért el kell küldeni néhány munkatársat. Ezel is megtakarítást érünk el.
A képviselők megszavazták a kamerák telepítésére szánt összeget, így a munka megkezdődhet. A költségvetés tervezetét pedig további tárgyalásra alkalmasnak találták.
Ezt követően a testület megtárgyalta azt az előterjesztést, amely módosítja az oktatási intézményekkel kapcsolatos beruházási célokat. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolára szánt 100 millió forintot a Hétszínvirág Óvoda négy csoporttal való bővítésére fordítják inkább, míg új bölcsőde helyett új, 150 férőhelyes óvoda épül. Ennek magyarázata az új köznevelési törvény, mely 3 éves kortól kötelezővé teszi az óvodáztatást 2014. január 1-től.
A lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta a testület, ahogy az oktatási bizottság beszámolóját is. Hajdú Zsolt elnök örvendetesnek nevezte, hogy egyre többen sportolnak, a DMTK szakosztályaiban is nagyon komoly munka folyik. A kulturális élet is sokszínű városunkban. A testület elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját is, majd rátért a Kápolna-domb védettség alá helyezésének megtárgyalására. A tulajdonosok képviselője átadott egy beadványt, erre a polgármester rövid szünetet rendelt el, majd az anyag elolvasása után folytatódott a munka. Dr. Szalay László elmondta, hogy a terület 2004 előtt is védett volt, majd egy átmeneti állapot után ez 2007-ben megszűnt. Most azt mondja a természetvédelmi törvény, hogy az önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia védett területeket, ezekre pedig kezelési tervet kell készíteni, a tulajdonosokkal együtt. Ezután következnek a szakhatóságokkal történő egyeztetések. Azt javasolja, hogy halasszák el a napirend tárgyalását addig, amíg írásban válaszol a tulajdonosok kérdéseire. Mannheim Lénárd szerint erről a kérdésről nem is kéne tárgyalni, el kell vetni az egészet. Szót kért dr. Sziráki György, aki elmondta, hogy részt vett az előterjesztés előkészítésében. Az erdők szabadon látogathatók. A területen védett és fokozottan védett fajok egyaránt előfordulnak. Az erdőt az önkormányzat nem akarja elvenni, csak meg akarja óvni a természeti értékeket. Kücsön Sándor és Drscsákné Kerekes Gabriella – az előterjesztés kezdeményezője – is fontosnak tartotta a tulajdonosokkal vbaló egyeztetést. A tulajdonosok részéről egy felszólaló megjegyezte, hogy a védelem alá helyezés súlyosan korlátozza őket, de az eladástól nem zárkóznak el, ha annyira fontos az erdő. A felsorolt védett növények pedig nincsenek is ott.
Ezután a testület szavazott az indítványokról. Nem fogadták el Mannheim Lénárd javaslatát, de a polgármester halasztást célzó indítványa sem kapott többséget. Ezután az eredeti előterjesztés került sorra, itt egyhangúan tartózkodott a testület, így a Kápolna-domb ügye egyelőre „megfeneklett”.
A képviselők ezt követően azzal a javaslatcsomaggal foglalkoztak, amely az Autótechnika-telep sorsával foglalkozik. Dr. Szalay László jelezte ugyanis, hogy nem tett le az uszoda megépítéséről annak ellenére sem, hogy a kötvénykibocsátásra vonatkozó korábbi indítványát visszavonta (két bank tett ajánlatot, de ezek kedvezőtlenek lettek volna az önkormányzat számára). Azt javasolta, hogy a területet változtassák forgalomképessé, végezzék el a szükséges összevonásokat, majd nyílt pályázaton hirdessék meg eladásra azzal, hogy a bevételt kizárólag uszodaépítésre fordíthatják. Az államnak egyébként a 25 millió forint feletti ingatlanok esetében elővásárlási joga van. Pékó Zoltán egyetértett, de gondként vetette fel, hogy az árak nyomottak, vevők sem nagyon vannak. A polgármester hangsúlyozta, hogy a beérkező ajánlatokat természetesen kiértékelik majd, és közösen döntenek az esetleges eladásról. A testület megszavazta az előterjesztéseket.
A képviselő-testület néhány belterületbe vonás engedélyezésével fejezte be munkáját.

A részletes jegyzőkönyvet – annak elkészülte után – természetesen feltesszük a honlapra.

Twitter megosztás Google+ megosztás