2024. április 17.
Köztiszteletben álló személyek a szavazólapokon

Döntöttek a kitüntető díjakról

2010. május 31. hétfő

Fontos közbeszerzési döntések születtek meg a Képviselő-testület május 31-én tartott ülésén. A képviselők döntöttek arról is, kik kapják meg a város kitüntetéseit 2010-ben.

A képviselő-testület – közbeszerzési eljárások eredményeképpen - döntött több, az idei évben megvalósítandó építési beruházás műszaki ellenőrének személyéről, illetve a Fő út és környéke villamos hálózata átépítéséért felelős kivitelezőről. Meghozta a Tesco Áruház mögötti önkormányzati ingatlanon megvalósítandó Városi Sportközpont telekalakításához szükséges döntéseket. Elfogadta a Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. (DV Kft.) 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést, az ügyvezető igazgatói teendők ellátásával ismét Hargitai Pétert bízta meg, 2013. május 31-ig; megbízási díját bruttó 50.000 Ft/hó összegben határozta meg. A képviselők elfogadták a Dunaharaszti Regionális Városüzemeltetési Kft. (DHRV Kft.) 2009. évi beszámolóját is.
A testület döntött arról, hogy indul azon az európai uniós pályázaton, amelynek segítségével megújuló energiaforrások hasznosításával alakítanánk át a Dózsa György úti Napsugár Óvoda épületenergetikai rendszerét. Elfogadták a Pénzügyi Bizottság 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Fényes István képviselő önálló indítványt nyújtott be, melyben a településen működő KisDuna TV középtávú működését segítő döntések meghozatalát javasolta. A testület úgy döntött, hogy a júniusi ülésre részletes, gazdasági számításokkal alátámasztott előterjesztést kell készíteni, melyben több döntési alternatívát kell felvázolni.
A képviselő-testület végül zárt ülésen, titkos szavazással döntött az ez évben átadandó kitüntető díjak odaítéléséről. A kitüntetettek személyéről a díjak átadása után, folyamatosan tájékoztatást nyújtunk majd.
(A határozatokat és a rendeleteket a jegyzőkönyv elkészülte után természetesen feltesszük a honlapra.)
 

Twitter megosztás Google+ megosztás