2024. április 17.
Elfogadták a zárszámadást

Jól gazdálkodott az önkormányzat 2009-ben

2010. április 26. hétfő

A képviselő-testület április 26-án megtartotta soron következő rendes ülését, ahol megalkotta a zárszámadási rendeletet, és elfogadta a belső ellenőri jelentést.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet. Dunaharaszti város felelősen és takarékosan gazdálkodott 2009-ben, amit a jelentős összegű pénzmaradvány is mutat. A képviselők elégedetten nyugtázták, hogy a város pénzügyi helyzete továbbra is stabil, miközben jelentős beruházásokra is jut forrás. A testület a belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést is elfogadta. Rendeletben határozták meg a Gondozási Központ díjtételeit, melyeket az ellátottak az étkezésért, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért és a házi gondozásért fizetnek. Az idős emberek terhei nem növekednek, a személyi térítési díjakat továbbra is szociális alapon határozza meg az önkormányzat.
A képviselők határoztak arról, hogy az önkormányzat új szerződést köt az Egészségház felépítése érdekében. A hatósági engedélyek rendelkezésre állnak, így a munka a napokban megkezdődik, reményeink szerint idén be is fejeződik. Ezzel a projekttel honlapunk kiemelten foglalkozik a közeljövőben.
Tovább épül a Bezerédi-telep, ezért a képviselő-testület döntött az újonnan megnyíló utcák elnevezéséről. Az elv az volt, hogy Dunaharasztihoz kötödő, helyben nagyot alkotott, a településért sokat tett emberek nevét örökítsük meg azzal, hogy utcát nevezünk el róluk. Így a névadók a következők lettek:
Varga László, aki a magyar országgyűlés korelnökeként hunyt el 2003-ban;
Baradlay János, 1917-32 között a képviselő-testület tagja, helytörténész, a Hősi Emlékmű egyik létrehozója;
Bartal Antal tudós, képviselő, az MTA tagja, a Szépítészeti Egylet alapítója;
Rajkovits Károly 1848-49-es honvéd főhadnagy.
Mindannyiukról részletesen írunk a közeljövőben.
A képviselő-testület – az Ifjúsági-, Sport- és Művelődési Bizottság előterjesztése alapján – döntött annak a 10 millió forintnak a felosztásáról, amivel az idén a helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek tevékenységét támogatja.
A képviselők megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a város aktualizált közoktatási esélyegyenlőségi programját.
(A határozatokat és a rendeleteket a jegyzőkönyv elkészülte után természetesen feltesszük a honlapra.)
 

Twitter megosztás Google+ megosztás