2024. április 17.
Elhunyt dr. Mihálcz Pál nyugalmazott tanár, iskolaigazgató

A dunaharaszti közoktatás meghatározó alakja távozott közülünk

2010. április 12. hétfő

2010. április 14-én 14 órakor a Dunaharaszti Városi Temető ravatalozójában búcsúztatják el dr. Mihálcz Pál tanár urat, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola egykori igazgatóját.

SIRATNI LEHET MÁR, MÉLTATNI MÉG NEM


Dr. Mihálcz Pál március 20-án, szombaton, kora hajnalban halt meg.
Emelt fővel, halkan és szelíden haladt át az utolsó nap poklán, bátran, nyugodtan és okosan.

"Nem tudom, mit mondjak...
Itt hagyott.
Helyettünk más helyet választott.
Bizonytalan kép felé futott...
     Elhagyta ezt a világot."

Az elhunyt Mihálcz Pál életművét volt szerencsém megismerni, követni. 1943. június 24-én született Budapesten. Az általános iskolát Dunaharasztin végezte az 1. sz. Általános Iskolában (ma Hunyadi János Általános Iskola). Ezután a Fáy Gimnáziumban érettségizett, majd felvételt nyert az ELTE TTK-ra, ahol 1966-ban középiskolai tanári diplomát szerzett biológia-földrajz szakon. 1966-ban Ráckevén kapott állást. 1967-1979-ig a helyi Baktay Ervin Gimnáziumban dolgozott. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette. 1968-ban természettudományi doktori oklevelet szerzett. A gimnáziumban biológiát, földrajzot, pszichológiát tanított. Az esti tagozat vezetője is volt. Ez idő alatt a tököli börtönben is tanított kémiát és biológiát. Nem követendő minta volt számára a világ, Ő volt a követendő mérték. A lényeg kiemelése, a jövőben vetett hite, a kor pedagógiai gondolkodását megelőző módszertani kultúrája a kollégák elismerését váltotta ki. 1979. augusztus 1.-től a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatójává nevezték ki. Az iskola felújításában igen aktívan segítették a szülők és a kollégák. A vízvezeték kiépítése, a központi fűtés kialakítása, tantermek padlózatának felújítása (csiszolás, lakkozás), a folyosók, tantermek lambériázása mind az Ő nevéhez fűződik. Azóta sem volt igazgató, akihez ennyi fejlesztés köthető. Jó kapcsolatokat épített a szülőkkel, és bátran hívta őket segíteni az iskola szépítésére. Fáradhatatlan küzdelmének eredményei ma is láthatók. Hosszas utánajárás után megszerezte a MÁV vezérigazgatójától a napközi épületét, a 2 holdas területtel. Kialakította a sportudvart, majd 1989-ben tornaterem építése következett, melyet Glatz Ferenc miniszter avatott. Hitt magában, szerette az életet, szeretett beszélni a pedagógiáról, határozott álláspontja volt az iskoláról. Nevéhez fűződik a zeneiskola beindítása, majd a zeneterem létrehozása. Nem idegenkedett az újdonságoktól, sokszor vállalta az úttörő szerepét. Bevezette a nemzetiségi oktatást, az iskolaotthonos oktatás módszertanának kialakításában jeleskedett, megalkotta a tematikustervezést, segítette kollégáit a differenciált óravezetés megvalósításában. A fiatal kollégák megérezték benne a jól képzett embert, a gazdag lelkű, ötletekben bővelkedő férfit, jó szívvel bízták magukat vezetésére, tisztelettel és örömmel vették körül. 1992-ben, az igazgatói munkaközösség altdorfi látogatása után beindította a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Altdorf kapcsolatát. Kezdetben a két iskola tanulói töltöttek 1-1 hetet Dunaharasztin, majd Altdorfban. 1992-ben közös táborozás volt Altdorfban. Ezután sorra látogattak a különböző német csoportok Magyarországra. Programjaik, elhelyezésük megszervezéséről, lebonyolításáról ő gondoskodott. Pályáját az újító szándék hatotta át. A számítógép-terem kialakításával, a nyelvi labor felszerelésének vásárlásával az elsők közé emelte iskoláját. 1992-/93-tanévben tanulóink az Európai Kreatív Bajnokságon nyertek. 1994-ben átkerült Szigetszentmiklósra, ahol 2 évig az 1. sz. Ált. Iskolában német nyelvet tanított, majd 1996-2008-ig a Polgármesteri Hivatalban közoktatási vezető-főtanácsosként dolgozott. 2001-ben Országos szakértői vizsgát tett. Szakterületei: a pedagógiai értékelés, tanügyigazgatás, az ember és természet, műveltségi terület. Ezek birtokában, több iskolában segítette az intézmények pedagógiai programjainak kialakítását. Érettségi vizsgaelnöki feladatokat is gyakran látott el. 2003. augusztus 20-án Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott. Prohászka Ottokár nemrég olvasott szavai jutottak eszembe: „Aki a jót szeretetben gyakorolja, az már ezzel jótékonyan hat egész környezetére. Olyan, mint a napsugár, mely a virágokat a sötét földből kicsalogatja.” Ha ez minden iskolában, családban így lenne, mennyivel jobb és békésebb lenne a világ…
Nyugodj békében, Palikám!

Zsigmond Károly
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója
 

Twitter megosztás Google+ megosztás