2024. április 17.
Megtartotta márciusi ülését a képviselő-testület

Fontos rendeleteket alkottak meg a képviselők

2010. március 29. hétfő

Az önkormányzat képviselő-testülete március 29-én tartott ülésén módosította a szociális rendeletét, valamint szervezési és működési szabályzatát, és új rendeletet alkotott az önkormányzati bérlakásokról. Megtárgyalta a rendőrség, a DMTK, a KisDuna TV beszámolóit, és kinevezte a Városi Bölcsőde vezetőjét.

Az ülés elején egy sürgősségi előterjesztést tárgyalt meg a képviselő-testület. Az elmúlt időszakban több olyan központi intézkedés történt, amely szűkítette a közgyógyigazolvánnyal ellátottak körét, illetve több gyógyászati segédeszköz (hallókészülékek, protézisek, szemüvegek) támogatását is megszüntette a társadalom-biztosítás. Erre reagálva a testület módosította a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletét, és saját keretéből biztosítja az ellátásból kiszoruló, szociálisan nehéz helyzetű emberek részére a közgyógyigazolványt, valamint hozzájárul a gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez.
Dr. Szalay László polgármester tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy megkezdődött a munka a Fő úton, a fakivágás volt az első a teendők sorában. A későbbiekben természetesen pótolva lesznek a fák, egy szép, egységes képet adó zöldsáv telepítésével, cserjék és fák ültetésével. A Granárium területén is dolgoznak már a kőművesek, az építési terület veszélyessége miatt lezárásra került, itt fokozott figyelemmel lesznek arra, hogy senki ne lépjen be engedély nélkül, saját testi épsége érdekében.
A testület meghallgatta a rendőrkapitány, valamint az őrsparancsnok beszámolóját, néhány kérdés megfogalmazása mellett elismerte azt a munkát, amit a kisszámú és gyengén ellátott rendőrség végez a város biztonsága érdekében. Megszavazták az önkormányzat és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közötti, 2010. évre szóló megállapodás tervezetét. Ez alapján városunk továbbra is jelentős anyagi támogatást és eszközellátást biztosít a rendőrségnek (telefon, személygépkocsi, benzinkártya, túlszolgálatos rendőrök díjazása, az őrs helyiségcsoportjának ingyenes használata, stb.).
A testület új lakásrendeleteket alkotott, módosította SZMSZ-ét, növelve az Oktatási Bizottság hatáskörét. Elégedetten nyugtázta, hogy radikálisan csökkent a peres ügyek száma. Döntés született a kiemelten közhasznú alapítványok támogatását szolgáló keret felosztásáról. A testület titkos szavazással újabb 5 évre megbízta Doleszák Jánosnét a Városi Bölcsőde vezetésével, majd elfogadta a DMTK, valamint a KisDuna Tv beszámolóját.
A testület az utolsó napirendi pont kivételével minden előterjesztést egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadott el.
(A határozatokat és a rendeleteket a jegyzőkönyv elkészülte után természetesen feltesszük a honlapra.)
 

Twitter megosztás Google+ megosztás