2024. április 17.
A szabadság a nemzet féltve őrzött kincse

Felemelő ünnep Dunaharasztin - tekintse meg galériánkat!

2010. március 16. kedd

Idősek, fiatalok, szülők és gyermekek szép számmal, a csípős hideg ellenére a tavaszi napsütésben. Az ünnep súlyához méltó szónoklat, felemelő, magas színvonalú műsor és legfőképpen: sok-sok mosolygós arc. Szép ünnepet éltünk meg a Hősök terén.

Örvendetes az elmúlt néhány év tendenciája: egyre többen jönnek el Dunaharasztin a nemzet jeles napjainak közös megünneplésére. A kellemetlen időjárás ellenére sokan vettek részt az 1848-as forradalom emléknapjára szervezett városi ünnepségen. Persze, március 15. az mindig különleges egy kicsit, talán azért, mert mindannyian magunkénak érezzük.  A Himnusz gyönyörű hangjai után (a zenéért köszönet Zwick András zenekarának ) Dr. Szalay László polgármester is ezt emelte ki, amikor felidézte, hogy a XX. század rendszerei nem tudtak mit kezdeni a szabadság és a nemzeti összefogás szimbólumával, a forradalommal, ezért vagy megpróbálták kisajátítani azt (kommunisták), vagy agyonhallgatták (Horthy-rendszer). Az emberek azonban mindig a szívükben őrizték a hősök, a hazáért önzetlenül harcoló magyar és nem magyar katonák, polgárok, nemesek és parasztok emlékét, azokét, akik nemzetté varázsolták a Berzsenyi által néhány évtizeddel korábban még "rút sybarita váz"-ként emlegetett magyar népet. Ebben a nemzetté válásban eggyé forrt a radikális ifjúság (Petőfi), a fontolva haladó arisztokrácia (Széchenyi), és a kormányt alakító, államot építő polgárság, köznemesség (Kossuth).

A szónok arról is beszélt, hogy most ismét a szabadság ünnepe, a választás közeleg, és alakítson bárki is kormányt, a legfontosabb az, hogy alázattal, a népért dolgozzon, Magyarország boldogulását szolgálja minden cselekedete.

A polgármester úr beszédét és az ünnepi műsort követően huszárok látványos felvonulásában gyönyörködhettünk, majd a pártok és a civil szervezetek helyezték el koszorúikat.

Az a sok ember, aki eljött a térre, méltóképpen emlékezett meg 1848-49 hőseiről, igazi ünneppé  tette 2010. mácius tizenötödikét Dunaharasztin.

Twitter megosztás Google+ megosztás