2024. április 17.
A gyermekek már tavaly birtokba vehették a megszépült intézményt

Miniszterelnöki látogatás az újjávarázsolt Mese Óvodában

2010. január 27. szerda

Számos mosolygós arcú kisgyermek, elégedett gondozók és egy, a mai igényeknek maradéktalanul eleget tevő intézmény. A dunaharaszti Mese Óvoda korszerűsítése – egyebek mellett – az egyik nagyléptékű változás a város életében. Az intézménybe látogatott január 21-én Bajnai Gordon miniszterelnök. A megvalósuló fejlesztéseket célzó térségi látogatások dunaharaszti helyszínén Dr. Szalay László, a város polgármestere fogadta.

A térségben talán egyedülállóként mondható el, hogy az itt élő családok mindennapos problémái megoldódtak e fejlesztés kapcsán. Az általános férőhelyhiány, az infrastrukturális fejlődés elmaradása, az egészséges életmódra nevelés élhető környezetben – mind-mind olyan hiányosság, mely országosan és térségünkben is általánosnak mondható. Dunaharaszti város önkormányzata a lakosság igényeit teljes mértékben figyelembe véve törekszik – az mindennapi élet számos terén, így az oktatás-nevelés esetében is – meghatározó fejlesztési projektek helyi szinten történő megvalósítására.

A Mese Óvoda épületének, bővítésének kapcsán lehetővé vált számos, nemcsak kényelmet, hanem hosszú távú működést segítő változás megvalósítása, hogy csak néhányat említsünk: csoportszobák kialakítása és bővítése, mosdók kialakítása, tornaszoba korszerűsítése, élelmezési problémák megszüntetése raktárhelyiségek létrehozásával, az intézményi dolgozók munkavégzését segítő helyhiány okozta problémák kiküszöbölése, foglalkoztató és orvosi helyiségek, könyvtár kialakítása. 23 akadálymentes helyiség valósult meg. Az informatikai fejlesztés 15 számítógépes munkaállomás kialakításával a nevelés színvonalát hivatott emelni, nem mellékesen a sajátos nevelési igényű gyermekekre is tekintettel.
A fejlesztés kapcsán lehetőség nyílik 33%-os kapacitás-bővülésre, mely a növekvő gyermeklétszám befogadásának elengedhetetlen feltétele, hisz az intézmény 180 fő számára biztosít férőhelyet.

Dunaharaszti város önkormányzata 241.841.157,- Ft. összegű, a projektet tekintve 90%-os mértékű támogatást igényelt, és kapott meg e pályázat útján.
A látogatás során Dr. Szalay László polgármester és Varju László, fejlesztési államtitkár kíséretében tekintette meg a miniszterelnök a megvalósult fejlesztést. Bajnai Gordon beszédében üdvözölte, hogy az itt látottak bizonyságot adnak arról, van koncepció, s hosszú távon gondolkodás, ezáltal esély a megvalósításra. „A város vezetése elkötelezett a változás felé, s a város már birtokolja a siker megélésének érzését.” A fejlesztések központjában az ember áll, ennek alárendelve működik a város vezetése.
Dr. Szalay László polgármester az oktatási-nevelési célú fejlesztések kapcsán elmondta, eljutott a város arra a pontra, amikor egyetlen felvételi igényt sem kell elutasítani. Az ifjúság nevelésének fontossága, az értékek és a tudás maradéktalan átruházása nagy feladat, és az eredmények a büszkeségen túl az élhető élet tudatát eredményezik. Példaképpen a Hunyadi Általános Iskola fejlesztését említette. Beszédében megköszönte mindazon képviselők, lakosok, közreműködők segítségét, akik nélkül az eredmény nem lett volna elérhető.
Varju László gratulált a város vezetésének és lakóinak. Elmondta, az együttműködés, a közös munkára való hajlam tekintetében Dunaharaszti városa kitűnő partnernek bizonyult.
 

Twitter megosztás Google+ megosztás