2024. április 17.
Február 1-től megváltozik az orvosi ügyeleti szolgálat telefonszáma

Bemutatjuk városunk sürgősségi betegellátásának rendszerét

2010. január 27. szerda

Február 1-től a 06-1-301-6969-es telefonszámon érhető el az orvosi ügyelet. Ennek a változásnak az apropóján felvázoljuk mindazt, amit a sürgősségi betegellátás rendszeréről tudni érdemes. Az összefoglalást dr. Kovács György ny. orvos, képviselő készítette.

Először szeretnék egy-két alapvető fogalmat tisztázni:
Ami sürgős ellátást igényel, az nem mind életveszélyes (pl.: vesegörcs), ami életveszélyes, nem mind sürgős (pl.: rákos beteg végstádiuma).
Mik tartoznak a sürgősségi ellátást igénylő betegségek körébe? A teljesség igénye nélkül:
1.    Életveszélyes állapotok:
- eszméletlenség,
- légzés leállás,
- szívműködés megállás,
- nagy vérzés, stb.
Ezekben az esetekben azonnal be kell avatkozni az életveszélyes állapot miatt (szabad légút biztosítása – lélegeztetés – szívmasszázs – vérzéscsillapítás – stabil oldalfekvés, stb.)
2.    Olyan állapotok, melyek tartós fennállása a betegséget tovább súlyosbítaná, szervkárosodáshoz vezethetne (pl.: agyvérzés, érelzáródás, stb.)
3.    Jelentős fájdalommal járó kórképek megszüntetése (pl.: vesegörcs, epegörcs).
4.    Egyéb szubjektív tűrhetetlen állapot (pl.: szédülés, hányás, stb.)
5.    Veszélyeztető magatartás (pl.: pszichiátriai betegek, stb.)
6.    Tűrhetetlenség a környezet számára (pl.: hisztériás roham)
A sürgősségi ellátás bárhol – bármikor – bárkinek térítésmentesen jár! Kihangsúlyoznám a „sürgős” szót!
Ki végezze az elsősegélynyújtást?
Mindenki a tőle elvárható szinten! Ez lényegében az életmentő beavatkozásból áll (pl.: vérzéscsillapítás). Így sürgősségi ellátásban első láncszem tulajdonképpen legtöbbször a helyszínen lévő személy vagy személyek, azaz a laikus elsősegélynyújtók lehetnek.
Hazánkban a bajba jutott embereken való segítést, az életmentést törvények tették és teszik állampolgári kötelességgé. Már 1769-ben királyi parancs írta elő, hogy „ bizonyos oktatások minémű gonddal kellessék a vízbeesettet… vagy másféle szerencsétlenségbe esett embereket hathatósan segíteni”, az egészségügyről szóló 1876. évi IV. sz. törvénycikk 39. §-a pedig kimondta, hogy „… rögtöni balesetek … alkalmával a segítségnyújtás mindenkinek, aki tettel vagy tanáccsal járulni képes, kötelességében áll!”
Lényegében ugyanezt fejezi ki az 1972. évi II. törvény az egészségügyről; a 28. § 1) pontjában leszögezi, hogy „minden állampolgár köteles szükség esetén a tőle elvárható segítséget nyújtani sérült, balesetet szenvedett vagy olyan személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe jutott”.
Az állampolgárok érdeke tehát, hogy minél többen legyenek képesek érdemi elsősegélyben részesíteni veszélyhelyzetbe jutott embertársaikat. E célkitűzés az elsősegélynyújtás elméleti tudnivalóinak és gyakorlati tennivalóinak legalább elemi szintű elsajátításával valósítható meg. Tanfolyamok!!!
Az elsősegélynyújtás, illetve a sürgősségi ellátás második láncszemeként a szaksegélyt az ellátásban az első elérhető orvos nyújtja, mely minden orvosnak hivatásbeli kötelessége.
Városunk lakosainak egészségügyi ellátását, beleértve a sürgősségi ellátást is, az Önkormányzattal szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok, illetve házi gyermekorvosok látják el, minden hétköznap reggel 8 órától 18 óráig munkanapokon, illetve munkaidőben. Háziorvosaink úgymond csúsztatott rendelési időben rendelnek, azaz jelenleg a Damjanich u. 32., illetve a Damjanich u. 23. szám alatti rendelők valamelyikében, 8 – 18 óra között mindig lehet találni orvost.
A beteg illetékességi orvosa, vagy távollétében helyettese, rendelési időben a rendelőben megtalálható, telefonon elérhető. Rendelési időn kívül, amennyiben sehogy nem érhető el (személyesen, telefonon) sürgős esetben a nap bármely szakában, bármely orvoshoz lehet fordulni, aki az adott időben éppen valamelyik rendelőben tartózkodik. Ugyanez vonatkozik házi gyermekorvosainkra is, akik a Fő út 35. szám alatti rendelőben rendelnek.
Háziorvosaink rendelőinek telefonszáma, illetve házi gyermekorvosaink telefonszáma – lakás – rendelő – mobil – megtalálhatók a rendelőkben, telefonkönyvben – névjegytárban – interneten, stb.
Orvosaink minden olyan felszereléssel és tudással rendelkeznek, melyek a sürgősségi betegellátáshoz szükségesek.
Dunaharaszti város közigazgatási területén a felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet teljes körű ellátását, az Önkormányzattal megbízási szerződéses viszonyban álló, Haraszti FRAXINUS Egészségügyi, Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. látja el sürgősségi ügyeleti szolgálat formájában. Munkanapokon 18.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégeken, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon az előző munkanap 18.00 órától a következő munkanap 8.00 óráig folyamatosan.
Telephelye Dunaharasztin, a Damjanich u. 32. szám alatt, a központi háziorvosi rendelőben van.
Itt történik ügyeleti időben a járóbetegek fogadása és ellátása, korszerűen felszerelt rendelőben.
Közterületre, közintézménybe, lakásra, stb. hívás esetén (személyes, telefonos) innen indul a kivonulás a megadott címre, a jogszabályban megadott legrövidebb időn belül. A gépjármű felszereltsége (esetkocsi szintű), személyzete mindenben megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek.
Az ügyeleti szolgálat ügyeleti időben ellátja a rendelőben megjelentet, a hívás helyén lévő ellátásra szorulót, tanácsot ad, szükség esetén gondoskodik a kórházba szállításról, szakellátásra való beutalásról, szükség esetén a helyszínen megvárja a mentő megérkezését. Az ügyeleti szolgálat egyéb feladatait a megbízási szerződés tartalmazza.
Az ügyeletes kocsi, amennyiben híváson van, a rendelőben lévő egészségügyi szakdolgozó nyújt segítséget, ad tanácsot, felvilágosítást az odafordulónak.
A sürgősségi betegellátás harmadik láncszeme a mentőszolgálat, amely a nap 24 órájában a közismert 104-es telefonszámon érhető el sürgős esetben. Az ott lévő központi irányító csoport dönti el a hívás indokolt voltát és gondoskodik, hogy a megadott címre háziorvost, ügyeleti kocsit, esetkocsit, rohamkocsit küld-e. Mint köztudott, a mentőellátás az előző szaksegélyhez csatlakozik (ellátó orvos, ügyelet kéri), de gyakran annak helyébe lép.
Ami nagyon fontos:
Bármilyen hívás esetén (háziorvos, mentő, ügyelet) ne feledkezzünk meg elmondani, hogy mi történt, hol történt (pontos cím), mi a helyszín megközelíthetőségének sajátossága, telefonáló neve, telefonszáma (visszahívhatóság miatt), beteg neve, esetleges sérültek száma.
Végül arra szeretnék kérni mindenkit, hogy az ügyeleti, illetve sürgősségi ellátást valóban csak sürgős esetben vegyék igénybe, tekintettel arra, hogy bajbajutott embertársunktól vesszük el az indokolatlan hívással a sürgősségi ellátás lehetőségét, azaz esetlegesen az életbenmaradás esélyét.
Városunkban négy defibrillátor (életmentő) készülék található: az ügyeletes kocsiban, a Damjanich u. 32. szám alatti háziorvosi rendelőben, a Polgármesteri Hivatalban, az Okmányirodában. Ezek használata szükség esetén az életben maradás esélyeit növelheti.
Az Ügyeleti Szolgálat jelenleg elérhető a
370-304; 370-116; 370-422
telefonszámokon ügyeleti időben!
2010. február 1-től a Dunaharaszti Központi Ügyelet telephelye vonatkozásában, a menetirányítási/diszpécseri feladatokat az Országos Mentő Szolgálat központi irányító csoportja útján látja el a 06-1-301-6969-es telefonszámon! Ha valaki az ügyeleti szolgálatot akarja igénybe venni, ezt a számot kell hívnia. Az eddigi telefonszámokat az OMSZ átirányítja a központi számra, de csak ügyeleti időben.

Remélem sikerült néhány hasznos információval, tanáccsal szolgálnom, ennek reményében kívánok városunk minden lakosának jó egészséget!

                                Dr. Kovács György
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az ügyelet nem elegendő, hanem rögtön a mentők segítsége szükséges, akkor őket a 104, 112,  06-1-311-1666 telefonszámokon is elérhetjük, a 06-1-301-6969-es szám mellett.
Mind az ügyeleti szolgálat, mind a mentők megérkezéséig készítsék elő a beteg TAJ-kártyáját, zárójelentését (ha van), szükség lesz a nevére és a születési adataira is.

A szerk.
 

Twitter megosztás Google+ megosztás