2024. április 17.
20 éves jubileumát ünnepli a Dunaharaszti Polgárőr Egyesület

Önként vigyáznak a város biztonságára

2009. december 22. kedd

December 10-én tartotta ünnepi közgyűlését a Dunaharaszti Polgárőr Egyesület, ahol - a munka értékelése mellett - dicsérő oklevelek kiosztására is sor került. A Kisduna étteremben tartott nagyszabású rendezvényen Fényes István elnök mondott köszöntő beszédet, ezt az alábbiakban közöljük.


Tisztelt Polgárőr Hölgyek és Urak! Kedves Megjelentek!
Tisztelettel köszöntöm a megjelent polgárőröket, hozzátartozóikat,  dr. Szalay László polgármester Urat, Gáll Sándor Urat, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági  Bizottság elnökét, Babicz Mihály korábbi és Farkas Péter jelenlegi őrsparancsnok urakat, valamint megjelent vendégeinket.
A mai nap legfontosabb aktualitása az, hogy a város közbiztonságáért tenni akarók 20 évvel ezelőtt megalapították a Dunaharaszti Önvédelmi Csoportot. Pávics Jancsi barátunk ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett. Hamarosan 100 fős csapat járőrözött éjszakánként a városban. A felszerelések hiányosságait lelkesedéssel pótoltuk és minden támogatást nélkülözve védtük Haraszti közbiztonságát.
Az indulásra, a  „hősidőkre” sokan emlékeznek és ma is számosan vannak itt közöttünk, akik immár 20 esztendeje látnak el szolgálatot a polgárőrség kötelékében. Ez az összejövetel erről is szól. Rengeteg nehézséggel küzdöttünk meg, de az elszántság, hogy a bűnt visszaszorítsuk Dunaharasztin, a mai napig nem csökkent. Hamarosan megérkezett a segítség a város részéről, ami napjainkban is kézzelfoghatóan jelen van a polgárőrség működésében.
Miután a Polgármester úr és a Képviselő-Testület bizalmát megszereztük, a város fokozatosan emelkedő támogatást biztosítva segítette a Polgárőrség munkáját. Azt hiszem, senkit nem kell emlékeztetnem arra, hogy mi minden került birtokunkba, ami megkönnyítette munkánkat.
A személygépkocsi, a ruházat, a rendszámfelismerő rendszer,  a GPS rádiók, telefonok, hogy csak néhányat említsek. De a csapat rá is szolgált a megbecsülésre, amit az alábbi adatokkal támasztok alá:
 Elmondom az idei év szolgálati adatait a teljesség igénye nélkül: Az első 11 hónapban 5120 óra szolgálatot láttunk el. Önállóan 407 esetben, 73 alkalommal a rendőrséggel karöltve. Számtalan rendezvényt biztosítottunk. A halottak-napi temetői fokozott jelenlétünknek is köszönhetően nem történt atrocitás vagy  bűncselekmény. Tucatnyi esetben rejtett figyelőszolgálatot végeztünk rendőrnyomozókkal karöltve.
A szeptemberi iskolakezdéskor hat héten keresztül zebraszolgálatokkal biztosítottuk a tanulók balesetmentes átkelését a Némedi úton. A képviselő-testület jóváhagyásával vásárolt rendszámfelismerő rendszer beüzemelése folyamatban van és már csak a rendőrségi jóváhagyásra várunk, hogy ezt az eszközt is csatasorba állítsuk. Ezek a kiemelkedő eredmények felkeltették a megyei vezetőség figyelmét is és tucatnyi elismerő oklevéllel méltatták szorgalmunkat. A Polgármester Úr dicsérő  oklevelekkel emlékezik meg a húsz éves jubileum alkalmából legrégebbi polgárőrtársainkról. A polgárőrség szerény ajándékcsomaggal járul hozzá a legkiválóbbak megjutalmazásához.

Engedjétek meg, hogy áldozatos munkátokért ismét kifejezzem köszönetemet! 

Twitter megosztás Google+ megosztás