2024. február 28.

Az oktatásirányítás jelenleg hatályos törvényi szabályozása

 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (2012. 08. 31-ig, de egyes részek az új törvény megfelelő részeinek hatályba lépéséig még érvényesek)
 • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  - Nkt. (2012. 09.01-től hatályos, az egyes részek hatályba lépése fokozatos)
 • 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
 • Az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
 • 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (2012. 08. 31-ig)
 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (2012. 09. 01-től hatályos)
 • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
 •  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
 • A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 
   

Dőlt betűvel szedve az ÚJ jogszabályok!

Az összes felsorolt törvény aktuális szövege elérhető innen:

http://jogszabalykereso.mhk.hu

VAGY

http://net.jogtar.hu/