2021. szeptember 26.

A Hunyadi János Általános Iskola alsó és felső tagozatos iskolaépületeinek korszerűsítése és bővítése

A projekt részletes bemutatása

Február 28- án ünnepélyes aláírásra került „A Hunyadi János Ált. Isk. alsó- és felső tagozatos iskolaépületeinek korszerűsítése és bővítése” című pályázati úton megvalósuló projekthez kapcsolódó támogatási szerződés. Az eseményen Dunaharaszti polgármestere, Dr. Szalay László mellett megjelent a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében Bajnai Gordon Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter is. A beruházás a Közép- magyarországi Operatív Program (KMOP) 250 millió forintos támogatásából és az önkormányzat 71 millió forintos hozzájárulásával valósul meg. A fenntartó önkormányzat 19 akadálymentesített helyiséget, 3 tantermet, 2 csoportszobát hoz létre és újít fel, valamint a több mint 400 féle beszerzett eszközzel emeli az oktatás színvonalát és hatékonyságát.

Dunaharaszti, 2008. márc.  –  Dunaharaszti agglomerációs helyzetéből adódó népességnövekedése miatt az iskolás korú gyermekek száma folyamatosan emelkedik. A projekt keretében megújul az iskola és a bővítés eredményeként várhatóan megszűnnek a túlzsúfolt osztályok. 

A helyhiány mellett mindennapos problémát jelent a megfelelő szemléltető és fejlesztő eszközök, felszerelések, számítógépek hiánya. A beruházás során ezen eszközök megvásárlásával biztosítottá válik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése is.

A kialakításra kerülő rámpák segítségével a mozgássérült gyermekek, felnőttek számára is könnyen megközelíthetővé és bejárhatóvá válik az iskola.

Az iskola felújítása nem csupán a diákok számára jár előnyökkel, hanem jelentősen hozzájárul a pedagógusok, dolgozók munkakörülményeinek modernizálásához is.

Várhatóan a modern épületek, szép környezet fellendíti az iskola társadalmi életét is, otthont adván szakkörök, diáksportok, szülőklubok szervezésére.

A diákok nyugodt tanulmányi körülményeit biztosítandó, az építési munkálatok a nyári szünidő idején folynak majd.

Az Önkormányzat célja, hogy megérdemelt, méltó és korszerű  körülményeket teremtsen az oktatás színvonalának emelésére, erősítse Dunaharaszti térségközponti szerepét és hosszútávú fenntarthatóságot biztosítson az iskolának.

A felújított, bővített és a kor modernizációs elvárásainak megfelelő épületegyüttes átadására 2009. januárjában kerül sor.


Műszaki adatok:

A beruházás eredményeként az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra:

ALSÓ TAGOZATON: 1 tanári szoba, 1 teakonyha, 1 dohányzó helyiség, 1 gazdasági iroda, 1 orvosi szoba, 1 lány- 1 fiú öltöző és vizesblokk, 1 tornaszoba, 1 testnevelői szoba- zuhanyzó, 1 testnevelés szertár, 1 lány- 1 fiú WC, 1 tanári WC, 1 mozgássérült WC, 1 takarítószer tároló.

FELSŐ TAGOZATON: 3 tanterem, 2 csoportszoba, 1 testnevelői szoba és vizesblokk, 1 testnevelés szertár, 1 orvosi szoba, 1 lány-, 1 fiúöltöző és vizesblokk, 1 fiú- 1 lány WC, 1 mozgássérült WC, 1 tanári WC, 1 szakszertár, 1 dohányzó, 1 takarítószer-tároló, öltöző, 1 aula.
 

Projekt időtartama: 2008. március - 2009. január
 

Projekt Kedvezményezett:

Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
 

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30- 32.
www.vati.hu

 

 

2008. szeptember: 50 %-os készültségi fokon az EU-támogatásból megújuló Hunyadi János Általános Iskola

2008 júniusában kezdődtek meg az építési munkálatok az EU támogatásból megújuló Hunyadi János Általános Iskolában. Az Önkormányzat február 28.-án ünnepélyes keretek között írta alá a Támogatási Szerződést a „Hunyadi János Általános Iskola alsó- és felső tagozatos iskolaépületeinek korszerűsítése és bővítése” című pályázati úton megvalósuló projekthez kapcsolódóan. A Támogatási Szerződés aláírását követően közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az Önkormányzat azt a vállalkozót – Progress’B-90 Zrt. - aki felújítja és bővíti az iskola épületeit. Az építési, felújítási munkák a Közép-magyarországi Operatív Program 185 millió forintos támogatásából és az Önkormányzat 53 millió forintos hozzájárulásával valósulnak meg.

Az új tanév kezdetén az 580 iskolás gyermek birtokba vehette a már belső terében felújított iskola épületet. A belső munkálatok során átalakítások zajlottak, új vizesblokkot alakítottak ki és a folyosók és a tantermek felújításra kerültek.

Az ütemtervek alapján a külső munkálatok befejezése 2009 február végére várható, mely során tereprendezés, csatornázás, szigetelés és az épület bővítése valósul meg.

Bár az iskolakezdéskor még nem, de október elején már új eszközök is segítik a gyerekeket a tanulásban. Az eszközök beszerzése is közbeszerzési eljárások keretében zajlott, mely során informatikai eszközöket, szemléltető és taneszközöket és testnevelési eszközöket szerzett be az Önkormányzat. Az eszközökkel bővül a nyelvi labor, a fejlesztő szoba, az iskolaorvosi rendelő, az iskola számítógép parkja, az alsó tagozatosok testnevelési eszközei (tornaeszközök; atlétikai eszközök, sportjátékok) és az ebédlő és a melegítőkonyha is.


Műszaki adatok:

A beruházás eredményeként az alábbi helyiségek kerülnek kialakításra:

ALSÓ TAGOZATON: 1 tanári szoba, 1 teakonyha, 1 dohányzó helyiség, 1 gazdasági iroda, 1 orvosi szoba, 1 lány- 1 fiú öltöző és vizesblokk, 1 tornaszoba, 1 testnevelői szoba- zuhanyzó, 1 testnevelés szertár, 1 lány- 1 fiú WC, 1 tanári WC, 1 mozgássérült WC, 1 takarítószer tároló.

FELSŐ TAGOZATON: 3 tanterem, 2 csoportszoba, 1 testnevelői szoba és vizesblokk, 1 testnevelés szertár, 1 orvosi szoba, 1 lány-, 1 fiúöltöző és vizesblokk, 1 fiú- 1 lány WC, 1 mozgássérült WC, 1 tanári WC, 1 szakszertár, 1 dohányzó, 1 takarítószer-tároló, öltöző, 1 aula.


Projekt időtartama: 2008. március - 2009. január
 

Projekt Kedvezményezett:

Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
 

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30- 32.
www.vati.hu

EU-támogatásból megújult a Hunyadi János Általános Iskola

Végéhez ért az EU-támogatásból megújult Hunyadi János Általános Iskola felújítása. Az iskola korszerűsítésére az Önkormányzat 2007-ben sikeres pályázatot nyújtott be a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” című kiírásra. Az Önkormányzat a Támogatási Szerződés 2008. február 28. napi aláírását követően kezdte meg a projekt megvalósítását, melynek első lépéseként közbeszerzési eljárás keretében sikeresen kiválasztották az építést, felújítást és bővítést végző vállalkozót, a Progress’B-90 Zrt.-t.

Az építési munkálatok a 2007/2008-as tanév záróünnepélye után kezdődtek meg, és az őszi tanév kezdetén már 580 iskolás gyermek vehette birtokba a belső terében felújított iskola épületét. A belső munkálatok során olyan átalakításokat végeztek, amelynek keretében új vizesblokkot alakítottak ki, valamint felújították, akadálymentesítették a folyosókat és a tantermeket.

A külső munkálatokkal, így az iskola bővítésével, csatornázással és tereprendezéssel az ütemterveknek megfelelően 2008 decemberében készült el a vállalkozó.

A projekt keretében megújult iskolának a demográfiai igényeknek megfelelően bővült a létszám-kapacitása. A beruházás eredményeként az alábbi helyiségek kerültek kialakításra: tanterem, csoportszobák, tanári szoba, teakonyha, dohányzóhelyiség, gazdasági iroda, orvosi szobák, öltözők és vizesblokkok, tornaszoba, testnevelői szoba-zuhanyzó, testnevelés szertár, mozgássérült wc, takarítószer-tároló és aula.

Az épületek felújításán és bővítésén túlmenően az iskola eszköztára is megújult. A fejlesztés keretében az alábbi helyiségeket szerelték fel új eszközökkel az integrált oktatás hatékony megvalósítása érdekében: nyelvi labor, tornaszobák, számítástechnika terem, fejlesztő szobák, orvosi szobák. Emellett oktatástechnikai, gyógytestnevelési és konyhatechnológiai eszközök is beszerzésre kerültek.

Az iskola műszaki átadására 2008. december 18-án került sor, míg az ünnepélyes átadás 2009. február 27-én 15.00 órakor lesz az iskola alsó tagozatos épületében. A rendezvényre az Önkormányzat szeretettel várja a lakosságot, hogy közösen ünnepelhessük a város fejlődésében egy újabb mérföldkő elérését.
 

Projekt Kedvezményezett:

Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.


Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30- 32.
www.vati.hu

Dr. Szalay László Polgármester Úr beszéde a megújult iskola átadási ünnepségén

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Két évvel ezelőtt, amikor a "kisiskolát" felújítottuk, és az évzárón megígértem, hogy folytatjuk, sokan nem gondolták, hogy ez lehetséges. Igazgató asszonyt, mikor két hete bejártuk az épületet, kérdeztem is, hogy ugye nem gondoltad volna. Ő azt válaszolta, hogy gondolta, sőt hitt benne, talán kicsit bennünk is hitt. És hittem benne én is, és úgy gondolom, hittek benne a képviselők, Jegyző Úr, a Hivatal dolgozói és mindenki, aki dolgozott érte. Tudjuk, hogy hit nélkül nem is érdemes dolgozni, és élni sem igazán érdemes.

Sokat gondoltam erre az iskolára, többször elképzeltem a mai napot és azt, hogy az épület megújul és szép lesz. Elképzeltem a falakat, amelyek itt és a felső tagozat épületében is megtelnek zsivajjal. Elképzeltem, hogy tanár, diák, szülő egyaránt élvezi és örül neki. Hölgyeim és uraim, a gondolatnak teremtő ereje van. Főleg, ha ennyi jó szándékú ember teszi.

Tudjuk, hogy egyedül nagyon nehéz. Nemcsak képletesen, hanem szó szerint is nehéz. Saját erőből nehezen megy. Mert talán képesek lennénk rá, de a harasztiak – joggal – annyi minden mást is várnak tőlünk, hogy utakat építsünk, óvodát, bölcsődét bővítsünk, hogy menjen a busz, és sorolhatnám tovább  a feladatainkat.

És akkor eljött a lehetőség! Európai uniós forrásból megépült az iskola. Olyanná, amilyenné elképzeltük, amilyenné gondolatban már  megteremtettük.

A tervek készek voltak. Belevágtunk. Elkészítettük a pályázatot, igyekeztünk a legjobbak között lenni, mert ne legyenek kétségeink: itt a legjobbnak kell lenni! Ez sok ember munkáját dicséri és feltételezi. Megnyertük a pályázatot, 250.000.000 forintot, amihez hozzátettünk 71.000.000 forintot.

Egyre újabb és újabb hittel és bizakodással teli gondolat és kérdés született. Vajon sikeres lesz a közbeszerzés, megfelelő, profi kivitelezőt találnunk? Izgultunk, tudja-e tartani a határidőket, tudunk-e úgy építkezni, hogy közben az oktató-nevelő munka zavartalan legyen? És ha elkészülünk, vajon mit szólnak hozzá azok, akik használni fogják és belakják? Ünnep lesz a mai nap?

Itt vagyunk, látjuk, megérinthetjük, nem kell válaszolni ezekre a kérdésekre. Tudjuk azokat. Ez az építkezés számomra személyes ügy, talán hiúsági kérdés is, ugyanúgy, mint bármely beruházás, ami megvalósul városunkban.

Nem csak azért, mert jómagam is itt tanultam ebben az épületben a betűvetést, olvasást, amely minden később megszerezhető tudás alapja. Ez az iskola a város szívében a település legrégebbi intézménye, amely falakból több mint száz év köszön vissza. Ahol mai dédnagyszülők, nagymamák, nagypapák tanultak. Ahol a dunaharaszti értelmiség színe-virága oktatta és nevelte a nebulókat, és teszi ezt mai is.

A mi életünkben jött el az idő, a páratlan lehetőség, hogy újravarázsoljuk az alma matert, hogy alkalmassá tegyük akár újabb száz évre.

Tudom, hogy porszemek vagyunk csupán Széchenyihez, Klebelsberg Kunóhoz képest, mégsem kell szégyenkeznünk, ha hivatkozunk rájuk, hiszen az elvet tőlük tanultuk: akkor is érdemes, sőt kell a jövőbe fektetni, amikor a jelenkor kihívásainak is nehéz megfelelni. Az oktatásnak úgy kell a szemünk előtt lebegni, mint a nemzet jövőjét meghatározó kérdésnek. Úgy becsüljük meg és úgy neveljük gyermekeinket, hogy majdan azt mondhassák: büszke vagyok, hogy itt kaptam meg az alapot a Hunyadiban, a Kőrösiben, a Rákócziban vagy a Baktayban. Úgy becsüljük meg tanárainkat, hogy elmondhassák: jó volt itt, ezeken a helyeken oktatni.

Ne féljünk a nagy történelmi személyek példájától, miközben tartsuk szem előtt: mindenki a maga helyén tegyen meg mindent magához képest azért, hogy a szűkebb pátriája és ezen keresztül a Haza felemelkedjen.

A gondolatnak teremtő ereje van. A gondolat cselekvést, a cselekvés eredményt szül.

Megköszönöm mindenkinek, a Képviselő-testületnek, a képviselőknek egyenként, Jegyző Úrnak, a Hivatal valamennyi dolgozójának, tanároknak, tervezőnek, kivitelezőnek, mindenkinek, aki a gondolataival, tetteivel és az eredményeivel hozzájárult egy kicsit is a mai naphoz, ahhoz, hogy egy nemzedék összefogásának szimbóluma, a Hunyadi János Általános Iskola megújulhatott és kibővülhetett.

Olyan lett, amilyennek elképzeltük.

Kedves Igazgató Asszony! Kedves Tanárok, Tanítók! Vegyék birtokba, lakják be az iskolát! Vigyázzanak a gyermekeinkre úgy, ahogy eddig is tették, tanítsák őket a szépre, a jóra, neveljék őket emberségre, úgy, ahogy Önök és az elődeink mindig is tették.
 

Projekt Kedvezményezett:

Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
 

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30- 32.
www.vati.hu