2022. január 24.

Változott a földforgalmi törvény

2022. január 5. szerda

A szerződéseket már nem a jegyző, hanem a kormányhivatal részére kell megküldeni.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január 1-től a Földforgalmi törvény több lényeges pontban változott, így 2022. január 1-től a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó haszonbérleti, ill. adásvételi szerződéseket a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell küldeni jóváhagyás céljából. Ha az előzetes vizsgálat eredményeként a mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adásvételi/haszonbérleti szerződés jóváhagyását, akkor megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát és hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét. A döntést közli az eladóval/haszonbérbe adóval, az adásvételi/haszonbérleti szerződés szerinti vevővel/haszonbérlővel, valamint az adásvételi/haszonbérleti szerződést megküldi a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző hirdetményi úton közli az adásvételi/haszonbérleti szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.

Fent leírtakra tekintettel kérjük, hogy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földekre vonatkozó haszonbérleti, ill. adásvételi szerződéseket nem a jegyző, hanem a mezőgazdasági igazgatási szerv részére szíveskedjenek megküldeni.

Adásvételi szerződés: Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály

1135 Budapest, Lehel út 43-47.

Haszonbérleti szerződés: Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 10

2300 Ráckeve, Szent István tér 3.

A borítékra szíveskedjenek ráírni: „földügyi igazgatási eljáráshoz”!

 

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Twitter megosztás Google+ megosztás