2024. június 18.

2009. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában (Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. mint ajánlatkérő)