2024. június 13.

2009. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában (Dunaharaszti Város Önkormányzata mint ajánlatkérő)