2021. szeptember 26.

KEOP 5.3.0 Dunaharaszti: Épület-energetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva a Napsugár Óvodában

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva – Napsugár óvoda


A projekt bemutatása
Projekt tárgya: Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése
Pályázó: Dunaharaszti Város Önkormányzata
Projekt megvalósításának időtartam: 2010. 09. 17.- 2011. 01. 18
Projekt összes elszámolható költsége: 32 241 805Ft
Igényelt támogatás: 19 345 083 Ft
Támogatási intenzitás: 60%

A projekt közvetlen célja
A dunaharaszti Napsugár Óvoda épületének energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiahasznosítással kombinálva. A fejlesztés tartalma szerint megvalósul az épület hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, használati meleg víz és fűtés korszerűsítése napenergia hasznosítással kombinálva, továbbá világításkorszerűsítése szintén napenergia hasznosítással.
Az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása. A beruházás az elhasznált energiamennyiség-csökkenésen keresztül költségmegtakarítást is eredményez, ami nagyon lényeges szempont a szűk költségkeretek között gazdálkodó pályázó számára.
A projekt közvetett célja
Kisebb környezeti terheléssel járó energiafelhasználás megvalósítása, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. A projekt keretében helyi megújuló energiaforrás-hasznosítás és felhasználás kerül megvalósításra, melynek eredményeként a térség hozzájárul az EU elvárásokban foglalt, középtávra szóló (2010-ig) megújuló energiahordozói felhasználási jelenlegi aránya megduplázódásához, ill. a hazai energiastratégiában elfogadott 59 900 000 GJ eléréséhez a 2003. évi 38 500 000 GJ- lal szemben.
Az épületek korszerűsítésével és energetikai hatékonyság fokozásával a légkörbe kerülő szennyezőanyagok emissziója csökken, a számítások szerint a következők szerinti mértékben: C02 mennyisége 19 t CO2 ekv./év csökkenés; A megújuló alapú energiatermelés és hasznosítás évente: 16 GJ/ év napenergia (napkollektor), 3 810 kWh/ év napenergia (napelem). Műszaki összefoglalás: Külső falak utólagos hőszigetelésére 10 cm RockwoolFrontrock Max-E homlokzati kőzetgyapot alkalmazunk, melyet Baumit vakolattal látunk el. Lapos-tető utólagos szigetelésére 12 cm Austrotherm Zenit lapostető szigetelőanyagot alkalmazunk. Padlásfödém utólagos szigetelésére 16 cm IsoverDomo ásványgyapot hőszigetelés alkalmazása. Padlástér fűtött térrel határos falainak utólagos szigetelése 5 cm RockwoolMultirock ásványgyapot szigeteléssel. Meglévő külső nyílászárók cseréje korszerű, hőszigetelő üvegezésű (Ug=1,1 W/m2K) műanyag külső nyílászárókra. Fűtésrendszer korszerűsítése 2 db korszerű gázkazán beépítésével valósul meg, melyhez csatlakozik egy fűtésrásegítéses szolárrendszer is. Elengedhetetlen a meglévő öntöttvas radiátor cseréje is korszerű radiátoros hő leadó rendszerre. A használati meleg vizet részben a fűtésrásegítéses szolárrendszer puffertárolójában található HMV tartály és egy különálló szolárrendszer biztosítja. Világításrendszer korszerűsítése során korszerű, 3. generációs LED-es izzók kerülnek beépítésre, a szabványban előírt fényerősség biztosítása mellett. Napelemek alkalmazása hálózati villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
Projekt zárása
KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva – Napsugár óvoda
Közreműködő szervezet: Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft.
A projekt elfogadott összköltsége: 32.241.805,- Ft.
Támogatási összeg 19.345.083.- Ft, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 60%-os.
A projekt megvalósításának kezdete 2011.08.19.,befejezése 2012. 09. 30.
Projekt helyszíne: 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 55. – Napsugár óvoda
- Összesen kifizetett Támogatási összeg 2013. szeptember 30-ig: 19.313.073.- Ft.
- Összesen kifizetett Önerő Támogatása 2013. szeptember 30-ig:   8.277.296.- Ft.
A projekt pénzügyi zárása: 2013. szeptember 10.