2023. december 02.

Igazgatási Iroda Szociális ügyek

Gyermekvédelmi és gyámügyek

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Kindertné Döme Orsolya | szociális ügyintéző, ügyintéző
Fülöp Ilona Izabella | szociális ügyintéző, ügyintéző

1.)    Kiskorúak segélyezése:

a.)    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem – nyomtatvány,
-    gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata,
-    a közös háztartásban élők utolsó 3 havi jövedelemigazolása,
-    gyermektartás igazolása
-    családi pótlék igazolása
-    gyermekelhelyező határozat
-    középiskolás gyermek esetében iskolalátogatási igazolás
-    munkanélküli szülők esetében a Munkaügyi Központ együttműködő nyilatkozata

b.)    Beiskolázási segély (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem
-    jövedelemigazolások (egy háztartásban élőké).

c.)    Étkezési támogatás (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem
-    jövedelemigazolások (egy háztartásban élőké)
-    iskola gyermekvédelmi felelősének javaslata.

d.)    Családok – melyekben  kiskorúak élnek – tüzelőtámogatása (az ügyintézéshez szükségesek):
-    kérelem
-    jövedelemigazolások (egy háztartásban élőké)

2.)    Gondnokoltak és kiskorúak vagyoni leltárának elkészítése (az ügyintézéshez szükségesek):
-    környezettanulmány
-    vagyont igazoló iratok (tulajdoni lap, takarékbetétkönyv).

3.)    Környezettanulmány készítése:
Bírósági megkeresés esetén:
Minden esetben a bíróság által megadott szempontok szerint
Egyéb esetben:
A tapasztaltak szerint, saját szavakkal.
(Minden környezettanulmányt a gyámügyi ügyintéző készíti).