2021. szeptember 24.

EU-támogatásból fejlesztik Dunaharaszti 18 belterületi útját

A projekt részletes bemutatása

Ez év május 7-én aláírásra került Dunaharaszti Város Önkormányzata által a Közép- magyarországi Operatív Program keretében elnyert „Belterületi utak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés. A beruházás mintegy 400 millió forintos Európai Uniós és hazai támogatásból, valamint 188 millió forintos önkormányzati hozzájárulásból valósulhat meg. A beruházás keretében 9 km belterületi út szilárd burkolattal való ellátása, és a csapadékvíz elvezetése valósul meg, a következő utcákban:
Ady Endre; Agorasztó; Attila; Batthyány; Bocskai; Botond; Deák; Dembinszky; Festetich; Golgota; Hoitsy; Hunyadi, József Attila; Király; Koós Károly; Kölcsey; Nagy Lajos; Szent László.

A beruházás 2008. május 7-én a támogatási szerződés aláírásával indult meg. Augusztus hónapban a közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően kezdődnek a várhatóan 2009 őszéig ütemezett munkálatok.

Az önkormányzat célja a hatékonyabb közlekedési feltételek megteremtése, a munkahelyek megközelíthetőbbé tétele, a közösségi közlekedés elérhetőségének biztosítása az érintett területeken. A fejlesztés kapcsán a településkép is javul és a vízelvezetési problémák is megoldódnak.
 

Projekt időtartama: 2008. május - 2009. november

Műszaki adatok:

A fejlesztendő belterületi utak: Ady Endre, Agorasztó, Attila, Batthyány, Bocskai, Botond, Deák, Dembinszki, Festetich, Golgota, Hoitsy, Hunyadi, József Attila, Király, Koós Károly, Kölcsey, Nagy Lajos, Szent László.  Jelen utcák közművekkel teljesen ellátottak.

Csapadékvíz-elvezetés: A Batthyány, Deák, József Attila, Király utca kivételével nyílt árok alkalmazására nincs hely és lehetőség. A lakossági igényeket is figyelembe véve döntött úgy az Önkormányzat, hogy magasabb műszaki színvonalat biztosító zárt csatorna kerül kialakításra.

Útépítés: A kiépítendő szilárd burkolatú utak szélessége 3-5 m, a vízelvezetési terv miatt kétoldali „K” szegéllyel épül meg. Az utcák teljes tervezési szakaszon 2,5% kétoldali lejtéssel kerülnek megvalósításra. Az építés során az útpadka mellett teljes hosszban kétoldali szegélyépítés, növénytelepítés, zöldsáv létesül. Az útépítéssel egyidejűleg az útkereszteződésekben a járdakapcsolatok a mozgáskorlátozottak számára átjárható szegélysüllyesztésekkel kerülnek kiépítésre.
 

Projekt Kedvezményezett:

Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
 

Közreműködő szervezet:

Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht.

1146 Budapest, Hermina út 17.
www.kozpontiregio.hu/

2008. december: 50 %-os készültségi fokon a belterületi utak építése

Részben az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és részben az Önkormányzat önerejéből megvalósuló 18 belterületi utca építése 2008 decemberére elérte az 50%-os készültségi fokot.

Mint az előző írásunkban olvashatták ez év május 7.én került aláírásra Dunaharaszti Város Önkormányzata által a Közép-magyarországi Operatív Program keretében elnyert „Belterületi utak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés, mely kapcsán az Önkormányzat 18 belterületi utcát lát el szilárd burkolattal és alakítja ki a csapadékvíz elvezetését.

A 9 km szilárd burkolat és a csapadékvíz elvezetésének megoldása mindegy 400 millió forintos Európai Uniós és hazai támogatásból és 188 millió forintos önkormányzati hozzájárulásból valósul meg.

A kivitelező, Út-Ép-Ker ’97 Kft., akit az Önkormányzat közbeszerzési eljárás során választott ki  július 25.-én vette át az építési területeket, utcákat és kezdte meg az ütemterveknek megfelelő  építést.

A 18 utca építése két ütemben valósul meg. Az ütemtervek alapján az első és a második ütemben is 9-9 utca készül el. 2008-ban az alábbi utcák csapadékvíz elvezetése és burkolatának megépítése valósult meg: Attila u., Bocskai u., Dembinszky u., Festetich u., Golgota u., Hunyadi u., Kölcsey u. és Szent László utca. A Koós K. utca építését a tervezet idei év helyett 2009-es évben készíti el a kivitelező a felmerült műszaki problémák miatt.

Az utak akadálymentesítése és a zöldterületek kialakítása az utcák építésével párhuzamosan halad.

A fásítás az időjárási viszonyokhoz igazodva tavasszal kezdődik meg, de a hozzá kapcsolódó tereprendezés már megtörtént az idén elkészült utcákban.

Az útépítési munkálatokkal járó kellemetlenségekért további türelmüket kérjük.
 

Projekt Kedvezményezett:

Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.


Közreműködő szervezet:

Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht.

1146 Budapest, Hermina út 17.
http://www.kozpontiregio.hu/