2021. szeptember 24.

Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz-elvezetésének kialakítása

A projekt részletes bemutatása

Dunaharasztin jelenleg 37.5 km földút van. A fejlesztendő utcák nem rendelkeznek szilárd útburkolattal, a szegélyek és a csapadékvíz-elvezetés hiányzik. A fejlesztés elengedhetetlen az egyre növekvő lakosságszámot tekintve, amely jelenleg 19.770 fő, folyamatosan növekvő. 2012-re a 22.000 – 23.000-et is elérheti. A lakosság számának növekedésével nem csak a munkahelyükre, óvodába, iskolába igyekvők száma nőtt meg, hanem a gépjárművek száma is. Ezzel a növekedéssel nem tudott lépést tartani a közúthálózat fejlesztése, ezért indokolt a kiszolgáló intézmények (orvosi rendelők, gyógyszertárak, óvodák, iskolák) eléréséhez a közlekedés könnyebbé tétele.

Fentieknek megfelelően a város alapvető célja a belterületi földutak állandó burkolattal való ellátása, valamint kiegészítő infrastruktúra létesítése (elsősorban a csapadékvíz-elvezetés kialakítása). Részletesebben:

Átfogó célok:
-    települési közlekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra történő fejlesztése,
-    a helyi közutak kiépítettségének növelése,
-    megfelelő kiépítettségű és jó minőségű belterületi utak biztosítása,
-    településkép javítása,
-    komplett infrastruktúra kiépítése,
-    a települési szolgáltatások gyorsabb elérése,
-    a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége,
-    a települési népességmegtartó képesség javítása,
-    a lakosság komfortérzetének, életminőségének javítása,
-    a gazdasági fejlődés gyorsabb terjedésének elősegítése.

Konkrét cél: Dunaharaszti 5 belterületi utcájának szilárd burkolattal való ellátása, és csapadékvíz-elvezetésének kialakítása, kiegészülve a közlekedés-biztonság megteremtésével és a zöldfelületek növelésével.

A felsorolt célok a célcsoportok igényeinek figyelembevételével kerültek megnevezésre:
-    Az utak útburkolattal, szegélyekkel való ellátása: Dunaharaszti növekvő lakosságával és a lakásépítésekkel az utak szilárd burkolattal való ellátásának, szegélyek építésének is arányosan emelkednie kell. Ezen igénynek kíván megfelelni az Önkormányzat 5 utca fejlesztésével.
-    A csapadékvíz-elvezetés megoldása: az utak szilárd burkolattal való ellátása mellett a lakosság kiegészítő infrastruktúra létesítését is igényli. Az infrastruktúra hiánya az utcákban nehezíti mind a gyalogos-, mind a kerékpárral, gépkocsival történő közlekedést, ezáltal rontja a munkahelyek, közoktatási intézmények elérhetőségét, valamint jelentős költséget ró az önkormányzatra.
-    Zöldfelületek növelése: a növekvő motorizáció, a forgalom megnövekedése mellett egyre nagyobb az igény a zöldfelületek növelésére. Az Önkormányzat a lakók ez irányú igényeit fák telepítésével kívánja kielégíteni, emellett kiemelt figyelmet fordít a már meglévő fák védelmére.
Eredmények:
-    a teljes körűen közművesített utcák útburkolatának megépítése (pályázat keretében fejlesztendő belterületi utak: Árpád vezér utca, Báthory utca, Gyóni Géza utca, Kazinczy utca, Wesselényi utca);
-    az építéssel összefüggő víztelenítési, közmű-átépítési munkálatok elvégzése;
-    az utcákat szegélyező fasor kialakítása, a régiek védelme;
-    csapadékvíz-elvezetési munkálatok megvalósítása;
-    lakossági igények kielégítése;
-    elérési idő rövidülése; a munkahelyek, gyermekintézmények gyorsabb, biztonságosabb megközelíthetősége.

Számszerű eredmények:
-    tervezett utak hossza (1785m); tervezett utak területe (8947 m2); tervezett útszegély hossza (3881m);
-    elérési idő összesített csökkenése: 3,55 perc;
-    elültetett fák száma: 150 db;
-    átlagos napi forgalom változása: 48,9 %.
 

Indulnak az útépítések! - sajtóközlemény

2010. évi útépítések


Dunaharasztiban július közepétől számos helyen találkozhatnak útlezárással a lakosok és a városba érkezők.
Ennek oka, hogy közel egyidőben zárultak a közbeszerzési eljárások, amelyek uniós pályázatok megvalósítására lettek kiírva.
A nyár közepén megindulhatott a Főút burkolatának átalakítása, annak 1,6 kilométernyi szakaszán. A beruházással a Fő út városias megjelenést kap, kiemelt szegéllyel lesz lehatárolva, szabványos járdák készülnek, a parkoló sáv, autóbusz megálló térkő burkolatot kapnak, és megoldottá válik a csapadékelvezetés is. Szintén uniós társfinanszírozással, szintén a közelmúltban kezdődött meg 5 utca szilárd burkolatának kialakítása. Így új felületet kap többek között a Gyóni Géza, Wesselényi, Árpád, Báthory és Kazinczy utca.


Az Önkormányzat magára vállalt olyan beruházásokat is, melyeket teljes egészében saját erőből kíván finanszírozni, vagyis folyamatban van a Domb és Vörösmarty utcák szilárd
burkolatának kialakítása és vízelvezetésének megoldása is.
A munkálatok sajnos megnehezítik a közlekedést, zajjal, porral, kellemetlenségekkel járnak. De ezek a munkálatok közösségünk érdekeit szolgálják. Növelik városunk értékét, vonzerejét. Az építések befejeztével a városképet is jelentősen javító létesítmények fognak rendelkezésünkre állni!
Kérjük a lakosság és a közlekedők szíves türelmét a kivitelezési munkákkal kapcsolatban!


Felhívás!
Fenti cikkünkhöz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája az alábbiakra szeretné felhívni a Tisztelt lakosság figyelmét:
A kivitelezési munkák folyamán a városban megjelenhetnek magukat „útépítőknek” mondott kontárok, akik felajánlhatják, hogy olcsón leaszfaltozzák a járdát és a kapubehajtókat. Az Önkormányzatnak és a kivitelezőknek természetesen semmi köze ezekhez a „vállalkozókhoz”, az elvégzett „munka” minőségét senki sem tudja ellenőrizni, a minőségi kifogások ügyében nem tud eljárni!
Ezért kérjük, hogy az ilyen munkák megrendelését mindenki nagyon fontolja meg, mert felelősséget az ügyben senki sem fog vállalni.


Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája

Jó úton jár Dunaharaszti! - sajtóközlemény

A Budapest közeli városban egyre több utca és út burkolata cserélődik uniós forrás segítségével. Kilométerekben számolva a 2010. év végére pontosan 12 és fél km.

Először 2009-ben nyert Dunaharaszti Önkormányzata útépítésre támogatást. A KMOP keretében 18 útszakasz szilárd burkolatúvá tétele, csapadékvíz-elvezetése és környékének tereprendezése, valamint közel 2000 facsemete telepítése valósult meg.

Ezt követően, egy, az egész városközpontot érintő pályázat segítségével az 510-es Főút 1,6 kilométernyi szakaszára kapott támogatást, melynek kivitelezési munkái a napokban kezdődtek meg.

Szintén a nyáron kezdték 5 utca szilárd burkolatának kialakítását, több mint 125 millió forintos uniós hozzájárulással, a KMOP 2.1.1/B-09 „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű konstrukció keretében.  Ez a helyi közutak közül a Gyóni Géza, Wesselényi, Árpád, Báthory és Kazinczy utcákat érinti.

Dunaharaszti nem tétlenkedik. A fejlesztések nem korlátozódnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében támogatott projektekre. Az Önkormányzat idén saját erőből kiépíti a Domb és Vörösmarty utcák szilárd burkolatát és csapadékvíz elvezetését, amely a felújított útszakaszok hosszához 1,8 km-rel járul hozzá.

A lakosoknak csak pár hétig kell elviselniük a munkálatok okozta kellemetlenségeket és közlekedési akadályokat, de cserébe egy élhető, a városképet jelentősen javító környezetben folytathatják hétköznapjaikat.Dunaharaszti, 2010. augusztus 6.


További információ:
Pethő Zoltán
+36 24 504 405
jegyzo@dunaharaszti.hu


 

Elkészült az 5 utca! - sajtóközlemény

Árpád vezér, Báthory, Gyóni Géza, Kazinczy és Wesselényi. Mi a kapcsolat közöttük?

Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz-elvezetésének kialakítása!

Ezzel a projektnévvel valósította meg Dunaharaszti öt összefüggő utcájának, a fent említett utcáknak a minőségjavítását.

Az útburkolatok ugyan már 2010. szeptember elején elkészültek, a hivatalos eljárásrendet és engedélyeztetéseket követően a hivatalos átadásra azonban csak 2010. október 29-én kerül sor.

A fejlesztés összköltsége: 183 millió forint, melyhez az Unió 126 millió forinttal járult hozzá. A kikötése csupán annyi volt, hogy az önkormányzat ezt kizárólag olyan települési kiszolgáló utakra költse, amelyek közvetlenül kapcsolódnak szilárd burkolattal rendelkező gyűjtőúthoz vagy magasabb rendű úthoz és már rendelkeznek teljes körűen kiépített közüzemi infrastruktúrával.

A kiválasztott utcák összesen 1785 m új aszfalttal, 8947 m2 területen, 3881 m útszegéllyel bővültek A kivitelezési munkákat az Út-Ép-Ker 97 Kft. végezte.

A fejlesztés nem csupán az utcák szilárd burkolattal való ellátására terjedt ki. Öröm a lakosoknak, hogy megszépült az utcakép is, hisz a fent említett utcákban megtörtént a csapadékvíz-elvezetők kialakítása is, valamint a járdák rendbetétele. Az utcák közterületén lévő régi fák megtartása mellett új növényeket is telepített az Önkormányzat.

Dunaharaszti, 2010. október 29.

További információ:
Pethő Zoltán
+36 24 504 405
jegyzo@dunaharaszti.hu