2024. április 21.
Címkék: testületi ülés
Rendeletet alkottak több témában is - ülésezett a Képviselő-testület.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 25-én megtartotta következő, munkaterv szerinti ülését a Városháza dísztermében. Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 1. A Csokonai utcában a 20 kV-os elektromos vezeték fektetése az E.ON megbízásából megtörtént, a helyreállítási munkák folyamatos egyeztetések mellett megkezdődtek. Az új vezeték élőre kötése május 10-ig megtörténik. A kivitelezés befejezését követően az önkormányzat beruházásában a vezeték nyomvonalában a Szondi György utca és az Eötvös utca közötti szakaszon új térkő burkolatú járda építésére kerül sor.
 2. A Fecskefű és Egry József utcákban a 24 tantermes iskola ellátásával összefüggésben befejeződött a DN 315-ös szennyvíz nyomóvezeték építése. Az élőre kötés április 22-én szintén megtörtént.
 3. A Bezerédi Sportpark építése ütemterv szerint halad. Elkészültek a sportpályák és a futókör szegélyei, illetve a kiszolgáló épületek, zenepavilon alapozási munkái megkezdődtek.
 4. A Dunaharaszti és Alsónémedi közötti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveit az Ökoturisztikai Nonprofit Kft. megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda elkészítette és megindult az engedélyezési eljárás.
 5. A Sport-szigeti parkerdőben a fák veszélytelenítése megtörtént, 500 db erdészeti facsemete ültetésére kerül sor.
 6. Megkezdődtek a városban a zöldterületek kezelési és fenntartási munkái, és a közutak lokális kátyúzása is.
 7. Az ÉDV Zrt. tájékoztatása szerint a Dózsa György úti ivóvíz rekonstrukció a Földvári utcai csomópontban elkészült, a Klapka utcai csomópont élőre kötése még április hónapban megtörténik és ezt követően a végleges burkolat helyreállítások is megtörténnek.
 8. Az Önkormányzati feladatállátást szolgáló fejlesztések 2022. évi támogatására a 2/2022. (II. 1.) Kt. határozat alapján benyújtott, a Dunaharaszti Városi Bölcsőde (2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 4. 3825 hrsz) fejlesztését célzó pályázatot megnyertük. A műszaki tartalom: vizesblokk komplex felújítás, festés, összköltség: 9.380.327 Ft, támogatási összeg: 4.690.163 Ft, a saját forrás fedezete a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
 9. Elkezdődött az intézmények klímaberendezéseinek éves karbantartása és tisztítása.
 10. Gépészeti karbantartási munkákat végeztettünk a Mese és Napsugár Óvodában (konyhai csaptelepek cseréje, HMV keverőszelepek cseréje, kéményjavítás, kazánkarbantartás). A Városi Könyvtárban wc-tartályokat cseréltettünk. A Hunyadi Iskola konyhájában bojlert cseréltünk a vízvezeték részleges felújításával.
 11. A 2022. március 21-én feladott 2021. évi költségvetési beszámoló – és annak keretében a 2021. évi állami támogatás (normatíva) elszámolás - Magyar Államkincstár általi jóváhagyása 2022. április 6-án megtörtént. A 2022. I. negyedéves időközi mérlegjelentés, a 01-03. havi időközi költségvetési jelentés és a 2021. évről készített összevont (konszolidált) beszámoló 2022. április 22-én határidőben feladásra került.

Ezt követően a képviselők belevágtak a napirendi pontok megtárgyalásába. Három rendeletet is megalkottak: az önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak) támogatásáról szóló-, a közterületen történő járműtárolás szabályait rendező-, valamint a 2022. évi igazgatási szünetről szóló helyi jogszabályt.

A testület elfogadta az Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság javaslatát, és döntött az önszerveződő közösségek támogatásáról szóló pályázat keretében kiosztható 15 millió forintról („civil pályázat”). 49 szervezet nyújtott be pályázatot, a testület kettő kivételével az összeset támogatta.

A képviselők eredménytelennek nyilvánították a Városi Bölcsőde következő tagintézményének megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást, mert a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét. Döntöttek arról, hogy a pályázatot újra kiírják. Elindították a településrendezési terv módosítását célzó eljárást (a HÉV fejlesztésével összefüggésben), döntöttek gazdasági területek belterületbe vonásáról, és biztosították a Mindszenty utcai műfüves pálya felújításához szükséges önrészt (a költségek 90%-át az MLSZ állja). Május 22-én az Önkormányzat megrendezi a Piknik Parki Parádét a Sport-szigeten, ennek keretében sor kerül az erős emberek versenyére. A testület biztosította a rendezéshez szükséges forrást.

A testület elfogadta a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést, döntött víziközmű vagyonelemek átvételéről és kiírta a pályázatot a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői pozíciójára. Ezt követően zárt ülésen döntöttek a 2022. évi kitüntető díjak adományozásáról.

Twitter megosztás Google+ megosztás