2021. szeptember 26.

A Mese Óvoda bővítése és megfelelő eszközellátásának biztosítása

242 milliós EU-támogatásból valósul meg a dunaharaszti Mese Óvoda bővítése és megfelelő eszközellátásának biztosítása

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Mese Óvoda bővítését és megfelelő eszközellátásának biztosítását célzó pályázat pozitív elbírálásban részesült. Az óvoda bővítése 242 millió forintos Európai Uniós támogatásból és 27 millió forintos Önkormányzati hozzájárulásból valósul meg.

A projekt keretében megújul, és a demográfiai igényeknek megfelelően bővül az óvoda infrastruktúrája 4 új csoportszobával és számos kiszolgáló helyiséggel. Az épületen kívül pedig 23 parkoló és rendezett kert kerül kialakításra.

A bővítések során egy akadálymentes épület jön létre, melyben kiépített rámpák, akadálymentes felnőtt mosdók, lépcső- és küszöbmentes helyiségek teszik élhetőbbé és használhatóbbá a mozgáskorlátozottak számára is az épületet.

Az óvoda magasabb szintű eszközellátottságát közel 100-féle eszköz beszerzése segíti majd. Az eszközök beszerzésével emelkedik a nevelés színvonala, növekszik hatékonysága.  A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez korszerű fejlesztő eszközök állnak majd az óvónők rendelkezésére, melyek segítik az eredményesebb munkát és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolába jutási arányának növekedését.

Az óvoda a bővítéseknek, fejlesztéseknek köszönhetően meg tud felelni a növekvő gyermeklétszám támasztotta követelményeknek, továbbá csökken az intézményi infrastruktúra-ellátottság lemaradás mértéke a fővároshoz képest és egy hosszú távra korszerű, energiatakarékos intézmény jön létre.

A bővítési munkálatok kivitelezőjét és az új eszközök szállítóit közbeszerzési eljárások keretében választják ki. Bár a Támogatási Szerződés aláírására még néhány hetet várni kell, az eljárások feltételesen megindulnak a napokban.
 

Projekt Kedvezményezett:

Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.


Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30.-32.
www.vati.hu

2009 október: Hamarosan elkészül a Mese Óvoda bővítése

Itt van az Ősz, itt van...

Újra megkezdődött a tanév. A nagyok iskolába, az apróbbak óvodába indulnak reggelente (a játszótér, a nagymama, a szomszéd kispajtás helyett).

Dunaharasztiban a Hunyadi János Általános Iskola tanulói már a 2009-es év elején átadott, felújított épületben tölthetik mindennapjaikat.

Nagy a várakozás azonban a Mese Óvodában. Az uniós forrásból finanszírozott átalakítások szeptember elsejével befejeződtek ugyan, és zavartalanul járhat oviba a nyolc csoportnyi kisgyerek: kibővített csoportszobák, felújított, megnagyobbított konyha, logopédiai és egyéb fejlesztő szoba segíti a megfelelő nevelés és a jó hangulat feltételeit, ugyanakkor a fejlesztés második ütemének befejezésére október végéig még várni kell. Nagy az izgalom, ugyanis ekkor kerülhet használatba az új tornaszoba vadonatúj játékszerekkel, és az udvar szintén új játszóeszközökkel, készségfejlesztő, mozgásjavító térelemekkel.

A közbeszerzési eljárással nem érintett kreatív építőjátékok, bábok, rajzeszközök, ének-zenei eszközök már megérkeztek. A többire még várakozni kell, mivel azokra a pályázat közbeszerzési eljárást ír elő, mely még folyamatban van.

A KMOP-2007-4.6.1/2 pályázati konstrukció előírja az óvónők képzését is - amelyhez az Unió további forrásokat biztosít. Így az elnyert TÁMOP 3.1.4-es pályázat alapján ők integrált pedagógiai és egyéb, kompetencia alapú nevelést segítő módszertani képzéseken vesznek majd részt.

Ez a támogatás azonban érinti a település több közoktatási intézményét is, többek között a Hétszínvirág tagóvodát, a Hunyadi János Általános Iskolát, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát.

A városi szintű oktatás-fejlesztés eredményeként Dunaharasztiban színvonalas, egymásra épülő nevelési-oktatási intézményrendszer jöhet létre, mely tökéletesen kiszolgálja az évről évre gyarapodó gyermeklétszámot és a szülők igényeit.
 

Kapcsolódó pályázatok:

KMOP-4.6.1/B-2-2008-0173 (A dunaharaszti Mese Óvoda bővítése és megfelelő eszközellátásának biztosítása)

TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016 (Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben)
 

Projekt Kedvezményezett:

Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.


Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30.-32.
www.vati.hu