2024. február 27.

2016. IX. 8. Csapadékvíz-elvezető csatorna építése a Bezerédi úton, 2015. - összegzés